Geld voor verduurzaming

E-mailadres Afdrukken

Er zijn diverse mogelijkheden om de verduurzaming van scholen te financieren. Maar investeren moet niet alleen met geld gedaan worden; ook met verstand. Hieronder zet Schoolfacilities de mogelijkheden op een rij.    

Het IJburg College heeft door middel van crowdfunding zonnepanelen op de daken van de scholen gekregen.


Financiering onderwijs
Scholen krijgen geld van de Rijksoverheid om de school in stand te houden. In 2016 verdeelde het rijk bijna € 29 miljard over alle onderwijssectoren. Ze mogen zelf bepalen waaraan ze het geld uitgeven. Het grootste deel van het geld, zo’n 85%, gaat naar personeel. De rest, zo’n € 4,5 miljard per jaar, is in principe beschikbaar voor duurzame inkoop en duurzame maatregelen, waaronder zo’n € 3 miljard per jaar voor huisvesting. Dat is niet genoeg voor de geweldige verduurzamingsopgave waar we voor staan, maar het is een beginnetje.

Om het geld goed en duurzaam te besteden is het van belang een slim plan op te stellen: een Duurzaam Meerjaren Onderhoudsprogramma. Daarin wordt ver vooruit gekeken naar de toekomst van de gebouwen en de logische momenten om duurzame maatregelen te treffen. Via dotaties in een onderhoudsvoorziening kunnen ook grote investeringen worden gefinancierd.   

Gemeenten dragen bij
Gemeenten zijn wettelijk verplicht ervoor te zorgen dat er voor scholen in het PO en VO onderwijs voldoende huisvesting van redelijk niveau is. Hiervoor ontvangen ze financiële middelen van het Rijk. Net als scholen zijn ze vrij dit geld te besteden.

Voor de nieuwbouw van PO en VO-scholen bestaat een zogeheten VNG-norm. Die is recent opgehoogd, maar niet voldoende om de verduurzamingsopgave mee te financieren. Veel gemeenten willen dat wel en hebben energie- en klimaatbeleid opgesteld waarbij ze ook inzetten op duurzame scholen. Ze dragen daarvoor soms extra bij uit de algemene middelen; ook als het gaat om duurzame renovatie.

Subsidie van het Rijk
Van alle subsidies is de SDE+ subsidie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat de bekendste. Deze regeling ondersteunt scholen bij het opwekken van duurzame energie en wordt het meest gebruikt voor zonne-energie. Maar ze kan ook gebruikt worden voor bijvoorbeeld de aanschaf van zonneboilers, biomassaketels en warmtepompen. Voor dit jaar is er een budget van € 12 miljard beschikbaar.

De hoogte van de subsidie hangt af van hoeveel hernieuwbare energie de school opwekt en de marktwaarde van de energie. Iedere maand ontvangt de school een voorschot; aan het eind van het jaar wordt gekeken of een school te veel of te weinig subsidie heeft gekregen. 

Lees hier het hele artikel.

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

Advertentie

Agenda

Geen evenementen

mei uitgave

Partners