Vooruitstrevend IHP door Eindhovense gemeenteraad, schoolbesturen voorzichtig optimistisch!

E-mailadres Afdrukken

Onlangs werd in Eindhoven het Integraal Huisvestingsplan unaniem goedgekeurd door de gemeenteraad. Een vooruitstrevend plan dat het onderwijs (po en vo) wil bedienen met goede onderwijshuisvesting verspreid over de stad. Hiermee werd een roerige periode van onzekerheid afgesloten. Mede door de tot stand gekomen samenwerking tussen schoolbesturen staan de neuzen weer dezelfde kant op. Voor de komende vier jaar liggen concrete plannen klaar en kan er weer gebouwd worden.

Een dag na de goedkeuring van het huisvestingsplan werd meteen gestart met het eerste nieuwbouwproject. De bouwcontracten werden ondertekend en na de voorjaarsvakantie gaat de schop de grond in voor de nieuwe Frits Philips lyceum-mavo, een fusieschool ontstaan uit twee scholen. Wethouder Jannie Visscher van Jeugd, Onderwijs, Verkeer en Vervoer in Eindhoven is blij dat er eindelijk weer gebouwd kan worden. “Het overleg over het IHP heeft lang geduurd, te lang. We hebben in Eindhoven daardoor een inhaalslag te maken en dus is het goed dat we nu na een lange periode van plannenmakerij weer aan de slag kunnen.”

De moeizame onderhandelingen over het nieuwe en vooruitstrevende IHP voor Eindhoven heeft grotendeels te maken met de zogenoemde Buma korting. Deze korting op onderwijsgeld vanuit het Rijk sloeg in combinatie met een rijkskorting op het buitenonderhoud Primair Onderwijs een structureel gat van 5,1 miljoen per jaar en dat viel niet zomaar op te vangen. “Er lag in 2014 een inhoudelijk goed en bijzonder plan, een integraal huisvestingsplan voor 20 jaar voor heel Eindhoven”, vertelt Visscher. “Door samenwerking tussen schoolbesturen en door de ruimtecapaciteit beter te benutten wilden we het bouwen voor leegstand voorkomen. Inhoudelijk hadden we al overeenkomst met de betrokken schoolbesturen, maar toen kwam er door de Buma korting een kink in de kabel. De schoolbesturen wilden in eerste instantie niet meebetalen om het gat te dichten, zij vonden het de verantwoordelijkheid van de gemeente. Wij gingen echter uit van de intentieovereenkomst waarin we gezamenlijk oplossingen zouden zoeken.”

Belang bij samenwerking
Om het IHP alsnog rond te krijgen investeert de gemeente Eindhoven structureel 2,8 miljoen extra in de schoolgebouwen. Ook de schoolbesturen doen water bij de wijn en dus lijkt het financiële gat gedicht. Visscher: “We zijn er uiteindelijk toch uit gekomen. Niet voor de geplande 20 jaar, maar voor vier jaar. We hebben het programma namelijk opgeknipt. We gaan nu de eerste vier jaar van het plan uitvoeren en hebben daarbij een project naar voren gehaald. Er moeten nu de komende jaren meters worden gemaakt, want we hebben op het gebied van scholenbouw anderhalf jaar stilgestaan.”

Belangrijke pijler van het nieuwe IHP voor Eindhoven is duurzaamheid. “We hebben gekozen voor het hergebruik van gebouwen. Waar mogelijk willen we gebouwen upgraden en transformeren”, vertelt Visscher. “Daarnaast gaan schoolbesturen meer samenwerken om de leerlingenstromen beter over de stad te verdelen.” Volgens Visscher is binnen het onderwijs nog voldoende ruimte om de onderlinge samenwerking te verbeteren. “Er is duidelijk nog sprake van concurrentie, dus daar ligt een mooie uitdaging voor de besturen. Wij als gemeentebestuur hebben er in ieder geval veel belang bij dat er optimaal wordt samengewerkt en we zijn dan ook blij dat de schoolbesturen daar hun zegen aan hebben gegeven.”

“Te weinig geld teveel ambities”
Martin van den Berg, voorzitter van het College van Bestuur van de Stichting Eindhovens Christelijk Voortgezet Onderwijs (SECVO) is voorzichtig optimistisch over het nieuwe IHP voor Eindhoven. “We zijn nog niet klaar, maar dit is een goede eerste aanzet. Er kan nu weer echt gewerkt worden aan onderwijshuisvesting in Eindhoven.” Het heeft Van den Berg niet verbaasd dat het zo lang heeft geduurd voordat het plan rondkwam. “Er is gewoon te weinig geld en te veel ambitie. Dat betekent dat er concessies gedaan moeten worden en dat zorgt voor veel overleg. Niemand wil tenslotte als slechtste uit de bus komen, ieder komt op voor zijn eigen belangen.”

Dat de gemeente Eindhoven vooral inzet op transformatie van bestaande gebouwen zorgt volgens Van den Berg wel voor een risico. “Het idee om gebouwen te transformeren en met verbouw en renovatie onderwijspanden langer te benutten is in theorie mooi, maar in de praktijk blijkt na onderzoek in veel gevallen dat panden minder geschikt zijn om te transformeren dan gedacht. Daardoor kun je voor extra kosten worden gesteld die moeilijk zijn op te vangen.”

“De schop moet de grond in”
Carla van den Heijkant, voorzitter van het College van Bestuur van SKPO is blij dat er nu een goed doortimmerd plan ligt voor onderwijshuisvesting in Eindhoven. “Het heeft veel te lang geduurd voor het IHP rondkwam. Daardoor hebben veel plannen stilgelegen. We hebben zoveel vergaderd en overlegd, maar er moet op een gegeven moment ook een schop de grond in. We hebben te lang in de wachtstand gestaan.”

Van den Heijkant hoopt dat er nu in korte tijd meters gemaakt kunnen worden. “Het is goed dat er duidelijke plannen liggen, we hebben te lang in onzekerheid gezeten. Vanuit Den Haag is het nodige veranderd de laatste jaren en ook binnen het gemeentebestuur in Eindhoven is veel veranderd waardoor er telkens weer andere mensen met de dossiers bezig waren. Met het IHP hebben we nu een mooie leidraad.”

Van den Berg: “Onderwijs heeft gewoon baat bij een stabiele situatie. Dat proberen we nu met het IHP voor elkaar te krijgen. Dan hoeven we niet meer continu naar elkaar te kijken: wie gaat er waar bouwen? wat betekenen de verschuivende leerlingenstromen voor de verschillende besturen? Al die vragen zorgen voor onrust. Wij moeten ons gewoon concentreren op het onderwijs, op wat er in de klas gebeurt. Met de plannen voor de komende vier jaar is er nu gelukkig even wat meer rust en kunnen we ons weer meer concentreren op het onderwijs. Maar we moeten wel vooruit blijven kijken wat er na die vier jaar moet gebeuren. En ondertussen met een schuin oog Den Haag in de gaten houden.”

“De race is nog niet gelopen”
Ruud Jansen, manager beheer en services bij het Stedelijk College Eindhoven heeft het tot stand komen van het IHP vanaf de zijlijn beleefd. “Ik ben blij dat het plan er ligt, maar de race is volgens mij nog niet gelopen. We moeten nog met elkaar om tafel om de toegezegde gelden veilig te stellen en om ook te kijken hoe we met de aantrekkende markt binnen de toegezegde budgetten de zaken kunnen realiseren. We zitten vooraan in het proces. De eerste stap is in ieder geval gezet en dat is de belangrijkste. Nu kunnen we ons weer concentreren op het onderwijs, want daar moet het uiteindelijk toch voor gebeuren.”

Volgens Jansen is er in Eindhoven genoeg te doen de komende jaren. “Het grote probleem is dat er voor het voortgezet onderwijs de afgelopen dertig jaar te weinig is gebouwd, bijna alle gebouwen stammen uit de jaren zestig en zeventig. Die zijn allemaal op. En hoe kom je dan tot een goede afweging waar het geld naartoe moet.”

Het Stedelijk College Eindhoven mag in ieder geval beginnen met nieuwbouw en daar is Jansen zeer content over. “In de oorspronkelijke plannen konden we pas vanaf 2019 gaan bouwen, maar het project is gelukkig naar voren gehaald. Nieuwbouw met duurzame toepassingen zorgt natuurlijk voor flinke besparingen op energie. Wat dat betreft valt er in de exploitatie van de onderwijsgebouwen nog veel winst te behalen.”

Investeren in bakstenen
Ook op het gebied van samenwerking tussen schoolbesturen valt er in Eindhoven nog winst te behalen. Van den Berg: “De samenwerking tussen besturen is er al langer, maar we hebben nu ook afspraken gemaakt over de leerlingenstromen. Dat betekent voor de gemeente dat er minder gebouwd hoeft te worden, omdat die leerlingenstromen minder fluctueren. Daardoor zullen er minder noodoplossingen met noodlokalen nodig zijn. Dat bespaart uiteraard geld.”

Volgens Jansen zijn de financiën nog te vaak het struikelblok bij onderwijsplannen. “We werken met minimale budgetten. Alle scholen hebben daarom de afspraak gemaakt om een eigen bijdrage te leveren om de gebouwen gerealiseerd te krijgen. Dat was een heel lastige hobbel in het overleg. Scholen willen het geld steken in goed onderwijs en niet in bakstenen. Het is echt nieuw dat ze daar nu zelf ook aan mee moeten betalen.”

Niet te ver vooruit willen kijken
Dat het IHP is opgeknipt in kortere periode is volgens Van den Heijkant een goede zaak. “Prognoses komen niet altijd uit. Je kunt in het primair onderwijs daardoor niet te ver vooruitkijken, je hebt een bepaalde mate van flexibiliteit nodig. Sommige wijken groeien opeens veel harder dan verwacht, daar moet je op kunnen anticiperen.” Volgens Van den Heijkant is er te veel tijd verloren gegaan bij het te gedetailleerd uitwerken van de plannen voor de lange termijn. “Soms worden de plannen binnen een jaar al ingehaald door de realiteit. Daarom is het goed dat we nu een plan hebben voor de komende vier jaar waarbij we de plannen voor de langere termijn jaarlijks herijken. Hierin hebben we een gezamenlijke verantwoordelijkheid en een collectief belang, namelijk: goede, duurzame onderwijshuisvesting in Eindhoven.”

Acquisitie naar aanleiding van dit artikel wordt niet op prijs gesteld.

Deel dit artikel op:

 

Trefwoorden

Laatste uitgave