Meldt u aan voor één van de gratis rondetafelgesprekken 'Grip op exploitatiekosten onderwijshuisvesting'

maart 2014 Huisvesting - Bekostiging
Afdrukken

Veel scholen kampen om diverse redenen met achterstallig onderhoud. Een betere afstemming met bouw- en installatiebedrijven lijkt daarom gewenst, gelet op de verdergaande decentralisatie op 1 januari 2015. Gelukkig helpt de brancheorganisatie UNETO-VNI een handje. Binnen een door de overheid ondersteund innovatieproject Samen Sterk is nagegaan hoe tot een betere exploitatie van schoolgebouwen kan worden gekomen. En wat net zo belangrijk is: hoe het schoolbestuur de regie in het bouwproces kan houden. De bevindingen hiervan willen we graag met u delen tijdens rondetafelgesprekken.

De penvoerder van het innovatieproject Samen Sterk was brancheorganisatie UNETO-VNI. Aan de gesprekken namen ook naast bedrijven uit de bouw- en installatiebranche, scholen en woningcorporaties deel. Doel van de gesprekken was het vinden van een optimale werkwijze waarbij lage exploitatiekosten en een hoge gebruikswaarde mogelijk zijn. Een werkwijze dus waarbij met gereduceerde budgetten toch de gewenste gebruikswaarde kan worden gerealiseerd.Gebruik uw 'boerenverstand'
Hierboven wordt de uitkomst van het innovatieproject schematisch weergegeven. Om het schema goed te begrijpen, kunt u het eerst op uw eigen woonsituatie toepassen. U wilt als eigenaar (lees opdrachtgever) natuurlijk lage (maandelijkse) exploitatiekosten maar tegelijkertijd ook als gezin met kinderen tevreden gebruikers. Omdat het om uw eigen geld gaat weet u dat het verstandig is 'uw boerenverstand' goed te gebruiken.

Vertalen we dit naar een schoolsituatie dan komen de volgende kernpunten naar voren:

  1. De opdrachtgever/eigenaar betaalt en bepaalt. Hierbij moet u wel rekening houden met de belangen van het personeel en de leerlingen op het vlak van functionaliteit, gezondheid, veiligheid, comfort en zekerheid. Betrek ze dus bij het maken van nieuwe plannen.
  2. U kunt niet alles zelf. Het is daarom verstandig om een deskundige in te schakelen als assistent/partner, die (alleen maar) uw belangen dient. Die zult ú moeten betalen, om zo de noodzakelijk objectiviteit te borgen. Kijk uit voor gratis adviezen van commerciële dienstverleners en leveranciers, want de rekening daarvan wordt u later dubbel en dwars gepresenteerd.
  3. Volg het aangegeven stappenplan in de juiste volgorde. Schakel daarbij per fase die partijen in die u nodig heeft om tot de gewenste resultaten te komen. Normaal gesproken zullen de dienstverleners u daarvan de kosten in rekening brengen. De oriëntatiefase is hierbij een uitzondering. Hierin vindt kennisdeling plaats om tot de juiste aanpak en vrijblijvende voorstellen te komen. De aanbieders beschouwen dit als een vorm van acquisitie. En daar hoeft u terecht niet voor te betalen.
  4. Het onderhoud van de gebouwen heeft een meerjarig karakter. Het is zaak hiervoor de juiste partijen te kiezen die gedurende lange tijd als partners willen samenwerken. Een professionele afstemming in de vorm van een MJOP (meerjaren onderhoudsplan) is hierbij een voorwaarde.

Profiteer van opgedane kennis
Tijdens het innovatieproject kwamen twee belangrijke bevindingen naar voren om 'professioneel opdrachtgeverschap' te ontwikkelen c.q. te leren.

  1. Kies tijdens de oriëntatiefase voor rondetafelgesprekken onder leiding van een onafhankelijke insider, die u vakkundig en doelgericht terzijde staat.
  2. Formuleer een pilotproject (leerproject voor alle betrokkenen) bij het uitvoeren van een nieuwe werkwijze. Geef elkaar het vertrouwen en gun ook de aanbieders een leertijd.


Het werken met rondetafelgesprekken en pilotprojecten is tijdens het innovatieproject met succes uitgevoerd onder leiding van het onafhankelijke netwerk Samen Ondernemen. Het netwerk Samen Ondernemen en Schoolfacilities bieden u aan van deze opgedane kennis te profiteren.

Wilt u deelnemen aan een rondetafelgesprek?

Neem dan vrijblijvend contact op met Frits Wolters of Wouter Jansen via de redactie van Schoolfacilities. Medio mei 2014 zullen de rondetafelgesprekken van start gaan op een nader te bepalen locatie en tijdstip. Wilt u zeker zijn van een plekje stuur dan een mailtje naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. . Deelname is gratis en de plaatsen zijn beperkt!
Ook kunt de prospectus 'Opdrachtgevers zijn de baas in eigen huis' aanvragen bij onze redactie.
Bel ons vrijblijvend op 0575-441888 voor meer informatie, we helpen u graag.

Deel dit artikel op:

Tags:exploitatiekostenonderwijshuisvesting