Huisregels

E-mailadres Afdrukken

Huisregels

Iedereen is welkom om te reageren op de artikelen op deze site. De reacties mogen niet strijdig zijn met de doelstelling van deze site: scholen helpen hun exploitatie te professionaliseren. Daarbij wordt men verzocht het volgende in acht te nemen:

  • De voertaal in de commentaren op deze website is Nederlands.
  • Hou de bijdrage kort, bondig en zakelijk. Reageer alleen aangaande het onderwerp. Zo niet, dan wordt de bijdrage niet geplaatst.
  • Bijdragen die aan een van onderstaande criteria voldoen, worden geweigend: bedreiging; oproepen tot geweld; racisme; discriminatie; schelden; nodeloos negatief zijn, reclames en advertenties.
  • Bijdragen die geschreven zijn in KAPITALEN (met de caps-lock aan dus) worden geweigerd.
  • De mogelijkheid om commentaar te geven is geen vrijbrief om schoolfacilities.nl als 'jouw forum' te claimen. Onheuse bejegening, terechtwijzing van andere deelnemers en/of het doen van een oproep om andere scribenten te bannen, worden niet geplaatst.
  • De redactie van Schoolfacilities beoordeelt of een scribent al dan niet tijdelijk wordt uitgesloten van deelname als deze huisregels door hem of haar niet worden nageleefd.
  • Over uitsluiting en het verwijderen van reacties wordt niet gecorrespondeerd.
 

Trefwoorden

december uitgave

Partners