help
Bekijk per jaar Bekijk per maand Bekijk per week Bekijk vandaag Zoeken Ga naar maand
Onderwijshuisvesting & huisvestingsmanagement
Vrijdag, 13 Maart 2020, 09:00 - 17:00

Tijdens de studiedag komen de volgende onderwerpen aan de orde:
 

-Actuele wet- en regelgeving

- Renovatie

- Kwaliteitskader huisvesting

- Financiering

- Nieuwe eisen aan schoolgebouwen

- Scholenhuisvesting en strategieontwikkeling
 

Algemeen

Onderwijshuisvesting is continu in beweging. Ook het afgelopen jaar blijkt dat weer. De afgelopen periode hebben verschillende ontwikkelingen plaatsgevonden die zeer relevant zijn voor de huisvesting van scholen.

Medio 2016 is het Kwaliteitskader onderwijshuisvesting gepresenteerd. Dit kwaliteitskader wordt de nieuwe norm waaraan schoolgebouwen moeten voldoen. Naast de wettelijke eisen uit de verschillende bouwvoorschriften zijn daarin een aantal richtlijnen voor duurzaamheid, binnenklimaat specifiek voor scholen overzichtelijk bijeen gebracht. Tevens is daaraan een nieuwe en geactualiseerde financiële normering toegevoegd. Door PO/VO-raad en de VNG is dit kwaliteitskader omarmd, maar het is nu zaak dit ook in het lokaal overleg tussen gemeente en schoolbesturen te laten landen en daarmee concreet aan de slag te gaan.

Om voor scholen alle ontwikkelingen en hun nieuwe rol op het terrein van huisvesting nog eens goed op een rij te zetten wordt deze studiedag georganiseerd. Tijdens deze dag zal uitgebreid worden ingegaan op actuele ontwikkelingen rondom onderwijshuisvesting en de gevolgen die deze gaan hebben voor de rol tussen schoolbestuur en gemeenten en de schoolfinanciën. Specifiek zal er worden ingegaan op de veranderende wet- en regelgeving,  het nieuwe Kwaliteitskader Huisvesting, de mogelijkheden voor renovatie en verder alle ontwikkelingen en verplichtingen op het terrein van duurzaamheid van schoolgebouwen.

Na deze dag heeft u een goed inzicht in de ontwikkelingen rondom huisvestingsmanagement in het onderwijs en voldoende handvatten om het overleg met uw gemeente goed voorbereid aan te gaan.

Meld je hier aan 

Locatie : NDC Den Hommel, Kennedylaan 9 3533 KH Utrecht
Contact : FiAC
De kosten per persoon bedragen € 450,-, vrijgesteld van BTW.

Terug

Trefwoorden

Advertentie

Agenda

Geen evenementen

maart uitgave

Partners