help
Bekijk per jaar Bekijk per maand Bekijk per week Bekijk vandaag Zoeken Ga naar maand
Facilitymanager in het onderwijs
Vrijdag, 15 November 2019

Goed onderwijs is afhankelijk van een goede facilitaire ondersteuning. De leergang 'Facility management & beheer in het onderwijs' is in zijn vernieuwde en verkorte opzet een praktische leergang, die deelnemers direct instrumenten biedt om het facilitair beleid en beheer af te stemmen op het onderwijsproces. Deelnemers leren daarbij het facilitair beheer te plannen, te organiseren en te beheersen en de verschillende deelgebieden binnen het facilitair beheer (huisvesting, services en middelen) op elkaar af te stemmen en te integreren. Zaken die relevant zijn voor het facilitair beheer in het onderwijs en de schoolgebouwen komen daarbij aan bod. Opgedane kennis is daarmee direct toepasbaar in de eigen schoolsituatie.

In het komende jaar (23e editie!) bestaat deze leergang uit 6 interactieve cursusdagen, die jaarlijks inhoudelijk geactualiseerd worden. Tijdens de cursusdagen ontvangen deelnemers veel aanvullend cursusmateriaal dat als naslag kan worden gebruikt. De afgelopen jaren hebben meer dan 350 deelnemers uit het onderwijs deze leergang gevolgd en deze van goed tot zeer goed gewaardeerd.

Docenten en gastsprekers binnen deze leergang zijn vakspecialisten die reeds vele jaren actief zijn binnen het onderwijs en bedrijfsleven (FiAC, Hospitality Consultants, NISHV). Zij beschikken over een ruime kennis en ervaring betreffende facility management in samenhang met het onderwijs. Een goede terugkoppeling naar de praktijk is daarmee gewaarborgd.

Onderwerpen

Facility management in het onderwijs

Integrale veiligheidszorg in de school

Beheer schoolgebouwen

Facilitaire inkoop, contractbeheer en europees aanbesteden

Facilitair beleid in het onderwijs

Organisatie en aansturing van facilitaire diensten

Voor wie?

Deze leergang is bedoeld voor facility managers, hoofden facilitaire dienst en locatiebeheerders, die binnen een school belast zijn met het facilitair beheer, of die binnen een grote complexe instelling het facilitair beheer voor een deel, bv. een locatie/sector, opgedragen hebben gekregen.

Praktische info

De cursus vindt plaats op15, 29 november, 13 december 2019, 24 januari, 7 februari, 13 maart 2020.
De kosten per persoon bedragen 2.495 euro, vrijgesteld van BTW.

Locatie : NDC Den Hommel
Contact : Henk Visschedijk, 0252-340413
Voor meer informatie en aanmelden gaat u naar www.fiac.nl.

Terug

Trefwoorden

Advertentie

Agenda

Geen evenementen

maart uitgave

Partners