help
Bekijk per jaar Bekijk per maand Bekijk per week Bekijk vandaag Zoeken Ga naar maand
Preventiemedewerker in het onderwijs
Vrijdag, 27 September 2019

Iedere onderwijsorganisatie is verplicht een Preventiemedewerker aan te stellen. Van de Preventiemedewerker in het onderwijs wordt verwacht dat hij/zij op de hoogte is van de Arbowet- en regelgeving, deze kan vertalen naar de eigen schoolsituatie, diverse Arboactiviteiten, waaronder (mede) opstellen en uitvoeren van de RIE en het Plan van Aanpak kan coordineren en het management kan adviseren over voortgang en nemen van preventieve maatregelen.

De cursus Preventiemedewerker in het Onderwijs biedt naast de belangrijke inhoudelijke kennis over de Arbowet en de rol en verantwoordelijkheden als preventiemedewerker ook veel praktische handvatten voor het uitoefenen van de taken als Preventiemedewerker. Na afloop zijn deelnemers in staat om invulling te geven aan hun rol als preventiemedewerker, kunnen zij de RIE en het Plan van aanpak implementeren en weten zij waar ze ten aanzien van veiligheid en gezondheid binnen schoolgebouwen op moeten letten.

Wat komt er aan de orde?

  • Taken, rol en positie van de Preventiemedewerker

  • Arbobeleid als continue proces, Arbo wetgeving en Arbobesluit

  • Arbo-risico's in het onderwijs en in het schoolgebouw

  • Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) en Plan van Aanpak (PvA)

  • Instrumenten voor het onderwijs

  • Ongevallen, bijna-ongevallen en registratie

  • Preventiemedewerker en de SHV/BHV organisatie

  • Preventiemedewerker en de relatie management en MR/OR

  • Voorlichting, onderricht en communicatie naar medewerkers

Voor wie?

Medewerkers die de functie van Preventiemedewerker (gaan) uitvoeren.

Praktische info

De cursus is op 27 september 2019.

De kosten per persoon bedragen 350 euro (vrijgesteld van BTW).

Locatie : NDC Den Hommel, Utrecht
Contact : Henk Visschedijk, 0252-340413
Voor meer informatie en aanmelden gaat u naar www.fiac.nl.

Terug

Trefwoorden

maart uitgave

Partners