help
Bekijk per jaar Bekijk per maand Bekijk per week Bekijk vandaag Zoeken Ga naar maand
Omgaan met asociaal gedrag en agressie
Vrijdag, 27 September 2019

Docenten, concierges, onderwijsassistenten en overig ondersteunend personeel kunnen binnen de schoolomgeving geconfronteerd worden met lastig en asociaal gedrag. Het negatieve effect van deze confrontaties op de motivatie en het plezier waarmee men werkt is groot. Voor OP en OOP is het daarom van belang dat zij leren zich in deze situaties weerbaar op te stellen, waardoor zij zowel psychisch als fysiek minder kwetsbaar zijn. Tijdens deze 1-daagse training leren cursisten hoe ze effectief en zelfbewust kunnen optreden in werksituaties binnen de school waarin ze met opstandigheid, verontwaardiging, weerstanden en (verbaal) geweld geconfronteerd worden. Ze leren daarbij hoe ze ongewenst en asociaal gedrag kunnen corrigeren en op welke wijze ze bij diverse confrontaties met (verbale) weerstand en boosheid de-escalerend kunnen optreden. Cursisten krijgen tijdens de training een aantal praktische handvatten aangereikt, waarmee zij direct aan de slag kunnen.

Onderwerpen

  • Uitwisseling van praktijkervaringen en formulering van de eigen leerdoelen.

  • Wat is nu eigenlijk agressief gedrag? Welke emoties en motieven zijn hiervoor de aanleiding?

  • Op welke wijze kunnen wij escalatie van agressie en conflicten voorkomen? Er zijn mensen die nauwelijks agressie ontmoeten, terwijl anderen agressie als het ware oproepen.

  • Benadering van agressiesituaties. De manier waarop u anderen benadert, aankijkt of te woord staat is doorslaggevend voor het verder verloop van de ontmoeting.

  • Toch agressie? Wat nu? Hoe om te gaan met agressieve/ gewelddadige uitingen. Technieken en tactieken.

Doelgroep

Concierges, kantinemedewerk(st)ers, docenten en andere medewerkers (oop-ers) van scholen die de kans lopen met vormen van agressie te worden geconfronteerd en van wie verwacht wordt dat zij in geval van agressie tussen personen, de strijdende partijen weten te scheiden.

Data & kosten

De cursus vindt plaats op 27 september 2019.
De kosten per persoon bedragen 450 euro, vrijgesteld van BTW.

Locatie : NDC Den Hommel, Kennedylaan 9, 3533 KH Utrecht
Contact : www.fiac.nl

Terug

Trefwoorden

december uitgave

Partners