help
Bekijk per jaar Bekijk per maand Bekijk per week Bekijk vandaag Zoeken Ga naar maand
Praktisch Personeelsbeleid, financiën en sturingsinformatie
Vrijdag, 27 September 2019

Goed onderwijs staat en valt met goed personeelsbeleid. Als personeelsmedewerker/ functionaris levert u hieraan een belangrijke bijdrage. U ondersteunt en adviseert immers de directie met betrekking tot de voorbereiding en de uitvoering van het actuele personeelsbeleid en -beheer. Formatiebeleid, -planning en inzicht in de personele kosten vormen daarbij belangrijke pijlers.

Tijdens deze 2-daagse cursus leert u op welke wijze het personeelsbeleid vanuit onderwijskundige en financiele uitgangspunten wordt onderbouwd. Cruciale punten waarop beslissingen worden genomen t.a.v onder meer taakbeleid of functiemix worden verduidelijkt. U verwerft aanvullend inzicht in de onderbouwing van (de vergoeding voor) de personeelskosten, u leert rekenen aan de (meerjaren) personeelsformatie en leert hoe u met de juiste ken- en sturingsgetallen het personeelsbeleid kunt vertalen in geld. Centraal daarbij staat het formatieplan dat als schakel functioneert tussen personeelsbeleid en financieel beleid.

Na afloop van deze cursus heeft u een goed inzicht in de samenhang tussen personeelsbeleid van de school, uw werkzaamheden binnen de personeelsadministratie en de aan te leveren managementinformatie. U versterkt daarmee uw rol binnen de beleidsvoorbereiding van uw school.

Onderwerpen

  • Personeelsbeleid en -instrumenten
  • Personeelsformatie en rekenregels
  • Personeelsadministratie & managementinformatie

Doelgroep

Tot de doelgroep behoren degenen die reeds enige tijd binnen de instelling in het VO als (senior) personeelsmedewerk(st)er, personeelsfunctionaris of als beleidsmedewerk(st)er P&O werkzaam zijn en die vanuit hun adviserende rol meer willen weten over personeelsbeleid en -beheer.

Data & kosten

De cursus vindt plaats op 27 september en 4 oktober 2019.
De kosten per persoon bedragen 1.025 euro, vrijgesteld van BTW.

Locatie : NDC Den Hommel, Kennedylaan 9, 3533 KH Utrecht
Contact : www.fiac.nl

Terug

Trefwoorden

december uitgave

Partners