help
Bekijk per jaar Bekijk per maand Bekijk per week Bekijk vandaag Zoeken Ga naar maand
Preventiemedewerker in het onderwijs
Vrijdag, 01 Juni 2018, 09:00 - 17:00

Iedere onderwijsorganisatie is verplicht een Preventiemedewerker aan te stellen. De Preventiemedewerker assisteert de werkgever in de zorg voor de dagelijkse veiligheidszorg binnen de school. Hij/zij is de spil voor alle zaken die te maken hebben met veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu (VGWM).

De Preventiemedewerker wordt geacht op de hoogte te zijn van de (Arbo)regelgeving en die te vertalen naar de schoolsituatie, het management te adviseren en medewerkers te motiveren.

De taken van de Preventiemedewerker dienen afgestemd te worden op de aard en de risico'€™s van de onderwijsinstelling, zoals beschreven in de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) en Plan van Aanpak (PvA). Deze, wettelijk verplichte en jaarlijks te actualiseren, RI&E is de basis van het Arbo-beleid.

De Arbo-regelgeving is complex. Voor de aangewezen functionaris is preventie vaak een deeltaak naast vele andere. De basistraining biedt, naast inhoudelijke kennis en herkenningsvaardigheden, praktische hulp bij het uitoefenen van de taak als Preventiemedewerker.

Deelnemers krijgen tips, tools, handvatten aangereikt, waarbij de nadruk ligt op interactie en praktijk. Zo ook een duidelijke instructie bij het bepalen van de maatregelen, het opstellen van een PvA en het uitvoeren van de evaluatie. Hierdoor zijn zij zelf in staat om risico'€™s vast te stellen en maatregelen te treffen. Door dit vast te leggen in een PvA wordt een RI&E meet- en beheersbaar.

Deze unieke, interactieve, studiedag sluit prima aan op de behoefte die uit de praktijk voortkomt en is speciaal ontwikkeld voor onderwijsinstellingen.


Informatie en/of aanmelden
Kijk op www.fiac.nl of neem contact op met Henk Visschedijk, tel. 0252 - 340 413

Terug

Trefwoorden

Advertentie

Advertentie

December uitgave

Partners