help
Bekijk per jaar Bekijk per maand Bekijk per week Bekijk vandaag Zoeken Ga naar maand
Leidinggeven aan een OOP-team
Vrijdag, 10 November 2017, 09:00

3-daagse vakcursus voor  facilitair leidinggevenden

Als leidinggevende van een facilitair team staat u voor de uitdaging om uw facilitaire medewerkers/ conciërges aan te sturen, te motiveren en te coachen. Dit is niet gemakkelijk. Medewerkers kunnen sterk verschillen in achtergrond, kennis, ervaring en motivatie. Hoe ga je daarmee om als leidinggevende? En wat doet u als de onderlinge samenwerking in het team niet loopt? Of als niet iedereen zich meer verantwoordelijk voelt? Werkplezier en dienstverlening onder druk komen te staan? Vragen en lastige situaties uit de dagelijkse praktijk waarmee u te maken krijgt en waarop u een antwoord dient te vinden.

Het is voor u dan ook van belang dat u uw kennis en vaardigheden op het terrein van operationeel leidinggeven ontwikkelt. De cursus ‘Leidinggeven aan een OOP-team’ biedt u hiervoor de handvatten. Tijdens deze goed gewaardeerde cursus leert u hoe u van uw facilitaire team een winnend team maakt en wat er daarbij van u als leidinggevende wordt verwacht.

Daarbij komen aspecten aan bod als:

  • Wat wordt er van mij als leidinggevende verwacht?
  • Hoe geef ik leiding aan de dagelijkse werkzaamheden en creëer ik tijd voor mijn eigen taken?
  • Waar zijn verbeteringen mogelijk?
  • Op welke wijze kan ik mijn medewerkers motiveren en coachen?
  • Hoe verbeter ik de effectiviteit en samenwerking binnen mijn team
  • Op welke wijze verwerf ik draagvlak voor mijn plannen en besluiten?
  • Hoe communiceer ik met mijn medewerkers?
  • Hoe ga ik om met tegenwerking en lastige situaties?


Tijdens deze 3-daagse no-nonsense cursus krijgt u inzicht in uw eigen stijl van aansturing en leert u na te denken over kwaliteitseisen en vaardigheden die worden gesteld aan u als leidinggevende. Als deelnemer leert u tijdens de cursus ‘uw plaats als leidinggevende’ te pakken en om te gaan met verschillen tussen medewerkers.

De cursus staat dicht bij de alledaagse praktijk in het onderwijs en is bestemd voor hoofdconciërges, gebouw- en kantinebeheerders, alsmede voor afdelingshoofden (bijv. administratie, facilitair, PZ) die leidinggeven aan éen of meerdere ondersteunende medewerkers binnen een onderwijsafdeling.

Data: De driedaagse cursus vindt plaats op 10, 24 november en 8 december 2017.
Locatie: NDC Den Hommel te Utrecht
Kosten: € 1.375,- per persoon (vrij van btw)

Informatie en/of aanmelden
Kijk op www.fiac.nl of neem contact op via tel. 0252 - 340 413

Terug

Trefwoorden

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Advertentie

September uitgave

Partners