wijkfunctie
... leerlingen. Daarnaast is in het gebouw kinderopvang, buitenschoolse opvang en peuteropvang gerealiseerd. Ook verhuurt de school ruimtes aan verenigingen en instellingen uit de buurt om zo een wijkfunctie ...
... is overzichtelijk. De PO scholen (met uitzondering van de scholen voor Speciaal Onderwijs) hebben vooral een wijkfunctie en de tendens is dat ze qua huisvesting zijn opgenomen in integrale kindcentra eventueel ...
... wilde ontwikkelen door de wijkfunctie te verbeteren. Naast woningen/appartementen en sociale huurwoningen/ appartementen komen er ook winkels en andere dienstverlening als een sportaccommodatie, kinderopvang ...
... aantal leerlingen.” Harry Hendertink tot slot: “Het Hoge heeft een echte wijkfunctie in Vorden. 's Avonds en in de weekenden vinden er allerlei extra activiteiten plaats. Overdag is ...
... onderwijs. Het beschermt tegen de elementen, maar is ook een marketinginstrument. Een school die er goed uitziet, met een terreininrichting die in orde is, die een wijkfunctie heeft, wordt vanzelf een ...
... “Er zijn allerlei voorzieningen die verdwijnen, die zouden we hier kunnen overnemen. Dus het Gerrit Komrij College heeft een wijkfunctie.” Anticiperen op krimp Jan ...
Brede School Markeent in Weert is een schoolvoorbeeld van de toegevoegde waarde die door samenwerking kan worden bereikt. Twee basisscholen, buitenschoolse opvang, kinderopvang, een peuterspeelzaal ...
Steeds meer mensen worden enthousiast over het concept van de Sterrenschool: maatwerkarrangementen voor kinderen van nul tot twaalf jaar, bij één organisatie, in één gebouw ...
Voor de ingenieuze huisvesting van een basisschool in een leegstaande kerk is aan basisschool St. Plechelmus, de Dr. Schaepmanstichting en de gemeente Hengelo de Gouden Piramide 2010 toegekend, de jaarlijkse ...
Nu iedereen de mond vol heeft van duurzaamheid, is het belangrijk om meer inhoud te geven aan dit begrip. Dat zegt Sustinno te doen aan de hand van de duurzame renovatie van OBS De Wilgenstam in Rotterdam ...
... dan het schoolplein “Kunstwerken bij scholen krijgen steeds vaker een wijkfunctie”, vertelt Prechtl. “In Veenendaal herkent iedereen ‘de school met de onderzeeër’, ...
Schoolgebouwen zijn belangrijke knooppunten in de maatschappij; knooppunten die aandacht en betrokkenheid verdienen. De inhoud van het onderwijs, de wijze waarop het wordt gegeven en de fysieke ruimten ...
... Hierdoor kunnen investeringskosten gezamenlijk worden gedragen. Denk aan bijvoorbeeld een mediatheek of bibliotheek met wijkfunctie, ruimten die geschikt zijn voor bijeenkomsten van wijken buurtwerk et ...
... verbonden is. Ook dat is een aspect van die wijkfunctie.” Samenwerken Schoolbesturen moeten volgens Hans Tromp niet de vergissing maken kinderopvang zelf te willen organiseren. “Ik ...
Al sinds 2005 werken de basisscholen in de Rotterdamse wijk Pendrecht met elkaar samen. Wat begon met samenwerking op het gebied van tussenschoolse opvang, groeit steeds verder uit tot een ware Kindercampus ...
... aan de verkoop van oude locaties die vrij komen. ” Wijkfunctie Weert streeft ernaar om in elke wijk een multifunctionele school te vestigen die dienst doet als basisschool met buitenschoolse ...
... kwaliteit van schoolgebouwen kan sneller verbeteren, de scholen krijgen een sterkere wijkfunctie en de gemeente houdt grip op de ruimtelijke dynamiek in de stad. Voor de scholen betekent de overeenkomst ...
Kleine gemeenten en dorpskernen zien hun voorzieningen de laatste jaren sterk achteruit gaan, met als gevolg dat de inwoners wegtrekken. Gemeentebesturen proberen die achterstand goed te maken door ...
... vanuit Assen Koerst worden gerealiseerd. Goede infrastructurele aanpassingen als veilige fietsroutes, een goede verkeersafwikkeling zullen in samenspraak met burgers/betrokkenen de wijkfunctie versterken. ...

Trefwoorden

Agenda

04 november: Privacy in het onderwijs

Laatste uitgave