verduurzaming
... maken met (verouderd) vastgoed, vernieuwing in het onderwijs, leerlingendaling, een grote verduurzamingsopgave, problemen met de bekostiging en ingewikkelde regels en constructies. Het doel van dit netwerk ...
De VO-raad heeft samen met Bouwstenen voor Sociaal een korte vragenlijst voor scholen opgesteld over de verduurzaming van hun huisvesting en hun ondersteuningsbehoefte daarbij.   De ...
... vraagstuk De verduurzaming van scholen en ander maatschappelijk vastgoed is een belangrijk onderwerp aan de sectortafel voor de Gebouwde Omgeving, onder meer vanwege de complexe regels en financiering ...
Schoolbesturen worden verplicht de besteding van publieke middelen beter te verantwoorden. Op termijn geeft dat meer inzicht, ook wat betreft de (verduurzaming) van de huisvesting. De wettelijke ...
... jonge leiders. Ook verscheen er recent een artikel over de verduurzaming van Artis in F-Facts. Praktische kant Voor wie meer wil weten over de praktische aanpak van de verduurzaming bij Artis ...
... factoren bepaalt wat de beste optie is, zoals mogelijke krimp, spreiding van schoollocaties, de wens voor verduurzaming en flexibele inrichting van schoolgebouwen, samenwerking met andere onderwijspartners ...
Er zijn diverse mogelijkheden om de verduurzaming van scholen te financieren. Maar investeren moet niet alleen met geld gedaan worden; ook met verstand. Hieronder zet Schoolfacilities de mogelijkheden ...
... energie opwekken, de andere heeft nieuwe plannen voor afvalinzameling. Aan goede wil om scholen te verduurzamen geen gebrek. Dat is ook nodig: verduurzaming staat hoog op de politieke agenda. Over drie ...
... Eindhoven (TU/e) aan vernieuwing toe was, werd door alle betrokkenen erkend. Uiteindelijk koos het College van Bestuur voor ingrijpende verbouwing en verduurzaming. Met succes: het Gebouw Atlas heeft als ...
... schoolgebouw. Dit blijkt uit de meer dan 80 praktijkvoorbeelden die inmiddels op de website van de Green Deal Scholen te vinden zijn. Om alle beschikbare informatie rondom verduurzaming van bestaande schoolgebouwen ...
... stap ingezet kan worden voor verduurzaming van het gebouw. Zelf doen of uitbesteden? Op welke wijze het onderhoud van de huisvesting kan worden georganiseerd, wordt in hoge mate bepaald door ...
... partner zijn als het bijvoorbeeld over de verduurzaming van de schoolgebouwen gaat." Als voorbeeld noemt hij ook de krimpproblematiek op de verschillende eilanden in de provincie Zeeland. Zij willen ...
... aan de hand van echte praktijksituaties zien hoe een financiering eruit ziet, wat echt succesvolle verduurzamingstrajecten zijn, en wat de verschuiving van rollen concreet inhoudt in een gemeente waar ...
... die verduurzaming in hun normale werk proberen in te passen. Verduurzamen van het vastgoed is binnen de publieke sector geen eenvoudige opgave. De besluitvorming is complex, zeker als er extra geld bij ...
... leert dat de verduurzaming van scholen begint bij de ouders en de school zelf. Grofweg vijf ouders per klas hebben in hun dagelijkse werk te maken met het thema ‘duurzaamheid’. De benodigde ...
... Nederlandse overheid stelt in 2017 subsidie beschikbaar waarmee schoolbesturen extern advies kunnen inhuren voor verduurzaming en vergroening van schoolgebouwen voor het verbeteren van het leer- en werkklimaat ...
... onderhoudsplanning en de verduurzaming van onderwijsgebouwen. Gezamenlijk feestje Scholen en gemeenten hebben elkaar hard nodig voor goede onderwijshuisvesting.  Daarom is de Najaarsbijeenkomst ...
... je een solide verduurzamingskeuze maken, dan heb je een betrouwbaar, open rekenmodel nodig. Je wilt overzicht in de risico’s zodat je een heldere afweging kan maken, Slim Opgewekt kon dit in kaart ...
... hun installateur. De Installatiescan Scholen bestaat uit een Handleiding en een Rapportageformulier. De lijst Verduurzamingsmaatregelen bestaande scholen bevat verbeteringsmaatregelen voor schoolgebouwen ...
... hetgeen moet leiden tot een gezonde leer- en werkomgeving voor leerlingen en leraren. Vanuit de Green Deal worden schoolbesturen die voorop lopen met verduurzaming verder geholpen naar een energieneutraal ...
Pagina 1 van 2

Trefwoorden

Advertentie

Advertentie

December uitgave

Partners