verduurzamen
... de hogeschool ervoor om de inhoud van het onderwijs als eerste te verduurzamen. Sanne Damsma, waarnemend programmamanager Avans Duurzaam: "We wilden zo snel mogelijk draagvlak onder docenten en studenten ...
... en Slim. Er zijn sessies over scholen van de toekomst, verduurzamen met een smalle beurs, de informatieplicht die in 2019 ook voor scholen geldt, de financiering van de onderwijshuisvesting en andere relevante ...
... hij tijdens de jaarbijeenkomst van Bouwstenen voor Sociaal in het WTC in Rotterdam. Voorbeeldfunctie Onder leiding van Sutorius is Artis volop bezig met het verduurzamen van de dierentuin. Het ...
... Daardoor kunnen ze hun onderwijsgebouwen verbeteren en verduurzamen. Overigens blijft de zorgplicht van gemeenten bij doordecentralisatie gewoon van kracht, omdat die in de wet is vastgelegd. Gemeenten ...
... energie opwekken, de andere heeft nieuwe plannen voor afvalinzameling. Aan goede wil om scholen te verduurzamen geen gebrek. Dat is ook nodig: verduurzaming staat hoog op de politieke agenda. Over drie ...
... kunt u uw persoonlijke benchmarkrapportage downloaden. Daarmee krijgt u snel inzicht op welke gebieden u uw huisvestingsexploitatie kunt verbeteren, verduurzamen en professionaliseren. Waarom we dit doen? ...
... informatieblad helpt schoolbesturen en gemeenten eenvoudig op weg met de keuze voor een hulpmiddel om bestaande schoolgebouwen te verduurzamen. Om te zien op welke manier de hulpmiddelen inzetbaar zijn ...
... het verduurzamen van de gebouwen en de informatievoorziening voor goed portefeuillemanagement.     Gesprek met Commissie Nijpels Ook kunt u die dag in gesprek met de Commissie ...
... keuzes te maken kunnen kosten worden bespaard. Hierdoor ontstaan er kansen om tegelijkertijd een stap te maken in het verduurzamen van de huisvesting. Onderhoud van schoolgebouwen heeft als ...
... ondanks de krimp van het aantal leerlingen op een goede manier hun gebouwen blijven beheren en verduurzamen. "Met de kennis van BK in onze rugzak kunnen we regionale samenwerkingsverbanden van schoolbesturen ...
... jaar door een vakkundige jury samengesteld en is een lijst van personen die over genoeg daadkracht, charisma, contacten, kennis en visie beschikken om de gebouwde omgeving in Nederland te verduurzamen. ...
Een nieuw werkboekje ‘Werken aan een Waardevolle School’ helpt ouders en scholen de eigen school te verduurzamen. Het bevat vragen, tips en links naar nuttige informatie. Ervaring ...
... renovaties. Uitgangspunt daarbij is dat een school in principe 50 jaar mee kan. Na 25 jaar vindt een renovatie plaats. Die heeft als doel de functionaliteit te verbeteren en het gebouw te verduurzamen, ...
...  Toen de pilot was afgerond, presenteerde Beekhuizen de behaalde resultaten aan de Raad van Toezicht. De RvT was enthousiast en stelde voor om de scholen van stichting Delta gefaseerd te verduurzamen ...
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft twee nieuwe instrumenten ontwikkeld voor het verduurzamen van schoolgebouwen (PO en VO). Schoolbesturen, gemeenten, adviseurs en installateurs ...
... in beeld komen zie je als bestuur in één oogopslag wat het betekent om een school te verduurzamen van energielabel D naar A bijvoorbeeld. Deze toevoeging blijkt in de praktijk ...
... voor het verduurzamen van 15 Integrale Huisvesting Plannen (IHP). Hiermee sluit het uitvoeringsprogramma aan bij lopende ondersteuningsprogramma’s van de VNG en GGD.   Ambassadeurschap ...
...  Verduurzamen Marco van Zandwijk – Ruimte OK schetst de actualiteit van Green Deal Verduurzaming Scholen. Het doel om op grote schaal de totstandkoming van een duurzame ...
... op één vervangen werden, ligt achter ons. Wij kijken verder, kijken hoe we zaken kunnen verbeteren, verduurzamen. We hebben daarbij een meer bedrijfsmatige aanpak en kijken soms net even ...
... luchtkwaliteit en thermisch comfort. De inhoud en werkwijze zijn mede gebaseerd op ervaringen van gemeenten en schoolbesturen die deelnamen aan de  pilot rond verduurzamen van schoolgebouwen die RVO.nl ...
Pagina 1 van 2

Trefwoorden

Advertentie

Advertentie

December uitgave

Partners