ventilatie
Van alle erkende energiebesparende maatregelen in het kader van de Wet milieubeheer worden die van tijdschakelaars en klimaatafhankelijke regelingen voor verwarming en ventilatie het meest toegepast ...
... met behulp van sensoren voor CO2 en temperatuur. CO2 wordt gebruikt als indicator van de luchtkwaliteit en de mate van ventilatie. Bij een te hoge concentratie CO2 ververst Quanteon de lucht automatisch. ...
... (opvang zonnewarmte regeneratie WKO); Hoogrendement warmteterugwinning ventilatie; Volledig CO2 en temperatuur gestuurd variabel volumesysteem; Laagtemperatuur vloerverwarming/vloerkoeling; ...
... in elke ruimte of klaslokaal, wordt de luchtkwaliteit gemeten met een CO2- en een temperatuursensor. CO2 wordt gebruikt als indicator van de luchtkwaliteit en de mate van ventilatie. Wanneer de concentratie ...
... (opvang zonnewarmte regeneratie WKO); Hoogrendement warmteterugwinning ventilatie; Volledig CO2 en temperatuur gestuurd variabel volumesysteem; Laagtemperatuur vloerverwarming/vloerkoeling; ...
... fijnstofopname, ventilatie, luchtvochtigheid en zuurstofproductie. Ook op technisch vlak bekijken de studenten hoe de groene wand verbeterd en verder verduurzaamd kan worden. Daarnaast worden de belevingseffecten ...
... glas en zonnepanelen toegepast. Het gebruik van natuurlijk daglicht en intelligente ventilatie optimaliseert een gezond binnenklimaat waardoor het schoolgebouw is ontworpen volgens het Frisse school principe. ...
... beoordeelden de inspecteurs de energetische kwaliteit van onder andere isolatie van het dak, gevel en vloer, glassoort, kierdichting, verwarmingsinstallatie, verlichting, klimaatregeling en ventilatiesysteem. ...
... zo slecht als buiten. Dan praat je over een ongezonde leefomgeving, die wordt voorkomen met een kostbaar ventilatiesysteem. Een veel goedkopere oplossing is een plantenwand. Hoewel er de nodige scepsis ...
... gebruik gemaakt, waarbij het merendeel dat heeft gedaan in de vorm van het aanleggen van een gebalanceerd ventilatiesysteem met warmteterugwinning in de bestaande school. De evaluatie van het ministerie ...
... scholen de inregeling en het functioneren van (klimaat)installaties in het schoolgebouw (ventilatie, verwarming, verlichting, koeling en elektrische apparatuur) laten controleren en optimaliseren door ...
... daarnaast voorzien van een nieuw ventilatiesysteem dat voldoet aan de normen voor frisse scholen. Waar vroeger patio’s waren, zijn nu overdekte ...
... opgenomen (klasse C: label C, klasse B: label B en klasse A: label A) en zijn er (deel) eisen opgenomen t.a.v. de gebouwschil, ventilatie, verwarming, koeling en verlichting. Het volgende is ...
... mogelijk klimaatinstallaties in te passen binnen de bouwkundige mogelijkheden van Groen-scholen waarmee wordt voldaan aan de huidige ventilatie-eisen. De praktijkervaringen van het Frisse Scholen project ...
... geblazen. Een luchtsnelheid van 0,2 m/sec is al niet meer prettig. Ook mag een ventilatiesysteem geen lawaai maken, want een continu geruis van lucht is slecht voor de concentratie. De meeste ventilatiesystemen ...
... in scholen. “Het CO2-niveau is wel bruikbaar om ventilatiesystemen aan te sturen. Maar als parameter voor de binnenluchtkwaliteit is CO2 niet toereikend. Er is aanvullende aandacht nodig voor emissies ...
... Want uit onderzoek blijkt dat het binnenklimaat in de meeste scholen nog steeds niet op orde is. Leveranciers van ventilatiesystemen en installateurs lijken het niet op orde te krijgen. Samen met hen zal ...
... andere tekening. Denk bijvoorbeeld aan het verplaatsen van een wand. Dit zal invloed hebben op de bouwkundige plattegrond, maar ook op de elektra, ventilatie, vluchtwegplattegronden en BVO/VVO meetgegevens. ...
...  Veel ventilatiesystemen zijn al bij oplevering niet in orde. Ze verbruiken veel energie en maken soms veel lawaai. Opnieuw inregelen heeft dan geen enkele zin. Wat er mis is kan wel worden ontdekt met ...
... was op de hoeveelheid mensen in het gebouw die bij een calamiteit het gebouw moeten verlaten. De ventilatie in een houtbewerking lokaal was niet goed aangelegd waardoor overdruk voor veel oorproblemen ...
Pagina 1 van 3

Trefwoorden

september uitgave

Partners