ventilatie
... is een belangrijke indicator voor de luchtkwaliteit en effectiviteit van ventilatie. De sensoren van AurAir monitoren de CO2 -waardes in het klaslokaal. Zodra deze boven de norm komen wordt via Wifi automatisch ...
... met angst voor corona Coronapagina Bouwstenen met informatie over o.a. ventilatie. Case: We merken dat corona uitersten vergroot op scholen. Enerzijds zijn er ouders die niet ...
... het geld vandaan moest komen was bij het uitbrengen van de routekaart nog onduidelijk. Wel voor ventilatie In mei 2020 kondigde minister Ollongren van binnenlandse zaken een investeringsimpuls ...
... uitgebreid onderzoek laten doen naar de ventilatie in de gebouwen, getoetst aan het bouwbesluit en de CO2-norm. Daar is een vlekkenplan uit naar voren gekomen waarmee een eerste prioritering is opgesteld. ...
... continu virusdeeltjes in de lucht. Hoe kleiner de concentratie van deze deeltjes, hoe lager het risico. Aanvoer van verse lucht d.m.v. ventilatie houdt de concentratie laag. Dit kan door meer mechanische ...
Van alle erkende energiebesparende maatregelen in het kader van de Wet milieubeheer worden die van tijdschakelaars en klimaatafhankelijke regelingen voor verwarming en ventilatie het meest toegepast ...
... (opvang zonnewarmte regeneratie WKO); Hoogrendement warmteterugwinning ventilatie; Volledig CO2 en temperatuur gestuurd variabel volumesysteem; Laagtemperatuur vloerverwarming/vloerkoeling; ...
... beoordeelden de inspecteurs de energetische kwaliteit van onder andere isolatie van het dak, gevel en vloer, glassoort, kierdichting, verwarmingsinstallatie, verlichting, klimaatregeling en ventilatiesysteem. ...
... zo slecht als buiten. Dan praat je over een ongezonde leefomgeving, die wordt voorkomen met een kostbaar ventilatiesysteem. Een veel goedkopere oplossing is een plantenwand. Hoewel er de nodige scepsis ...
... gebruik gemaakt, waarbij het merendeel dat heeft gedaan in de vorm van het aanleggen van een gebalanceerd ventilatiesysteem met warmteterugwinning in de bestaande school. De evaluatie van het ministerie ...
... daarnaast voorzien van een nieuw ventilatiesysteem dat voldoet aan de normen voor frisse scholen. Waar vroeger patio’s waren, zijn nu overdekte ...
... mogelijk klimaatinstallaties in te passen binnen de bouwkundige mogelijkheden van Groen-scholen waarmee wordt voldaan aan de huidige ventilatie-eisen. De praktijkervaringen van het Frisse Scholen project ...
... geblazen. Een luchtsnelheid van 0,2 m/sec is al niet meer prettig. Ook mag een ventilatiesysteem geen lawaai maken, want een continu geruis van lucht is slecht voor de concentratie. De meeste ventilatiesystemen ...
... in scholen. “Het CO2-niveau is wel bruikbaar om ventilatiesystemen aan te sturen. Maar als parameter voor de binnenluchtkwaliteit is CO2 niet toereikend. Er is aanvullende aandacht nodig voor emissies ...
... Want uit onderzoek blijkt dat het binnenklimaat in de meeste scholen nog steeds niet op orde is. Leveranciers van ventilatiesystemen en installateurs lijken het niet op orde te krijgen. Samen met hen zal ...
... andere tekening. Denk bijvoorbeeld aan het verplaatsen van een wand. Dit zal invloed hebben op de bouwkundige plattegrond, maar ook op de elektra, ventilatie, vluchtwegplattegronden en BVO/VVO meetgegevens. ...
...  Veel ventilatiesystemen zijn al bij oplevering niet in orde. Ze verbruiken veel energie en maken soms veel lawaai. Opnieuw inregelen heeft dan geen enkele zin. Wat er mis is kan wel worden ontdekt met ...
... was op de hoeveelheid mensen in het gebouw die bij een calamiteit het gebouw moeten verlaten. De ventilatie in een houtbewerking lokaal was niet goed aangelegd waardoor overdruk voor veel oorproblemen ...
... kunnen worden vrijgemaakt om te investeren in bijvoorbeeld het aanbrengen van voldoende ventilatie binnen een school. Hiermee worden immers twee vliegen in één klap geslagen. Want een optimale ...
... wat te besparen als het gaat om energie- en onderhoudskosten. Op onze scholen zijn warmteterugwininstallaties geïnstalleerd, waarbij de ventilatie afgestemd is op de hoeveelheid kooldioxide in de ...
Pagina 1 van 3

Trefwoorden

laatste uitgave