veiligheid
... Nederland is de afgelopen maanden brand gesticht. De Nationale Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) vermoedt sabotage en spreekt van een ‘zorgelijke ontwikkeling’. Vooral ...
... studenten. Maar liefst 97,5 procent van het Nederlands hoger onderwijs voldoet aan de basiskwaliteit staat in het rapport vermeld. De inspectie vindt het wenselijk dat het welzijn, de sociale veiligheid ...
... basisonderwijs gelden geen beperkingen meer.   Om de veiligheid van het personeel van scholen en kinderopvangcentra te waarborgen, krijgen zij dezelfde test-mogelijkheden als zorgmedewerkers. ...
... veiligheid, het binnenmilieu en de uitstraling. Met deze QuickScans werd een objectief beeld geschetst van de staat van de scholen, dat gaf aan de voorkant veel transparantie.” Uitgewerkte scenario’s ...
Vakevenement over Crisismanagement, Arbo, preventie, PSA en sociale veiligheid Met de Schoolveiligheidsdag 2020 willen FiAC en NISHV een bijdrage leveren aan een veilige leer- en werkomgeving ...
... bieden, ongewenste geluiden effectief dempen en duurzaam zijn. Ze moeten bestand zijn tegen de ruwe behandeling zoals we die vaak op scholen zien, en voldoen aan de brandveiligheidsnormen, zodat ouders, ...
Het Nederlands Instituut voor Schoolhulpverlening en Veiligheid (NISHV) verzorgt sinds jaar en dag special op het onderwijs gerichte cursussen, waarmee de Arbo- en BHV-verplichtingen worden ingevuld ...
... bij calamiteiten, zoals brand of een bommelding. “Wij kunnen zaken onderling nog beter afstemmen,” zei preventiemedewerker Odulpha Klabbers van stichting ZAAM na afloop. Veiligheid ...
... Zij zorgen verder voor een mooie uitstraling van de school en voor meer veiligheid, doordat het uitglijden wordt beperkt.   Restyle entree ...
Scholen willen graag veilige omgevingen zijn, maar ze hebben te weinig knowhow om dat te realiseren. Dat zegt John Jongenelen, gecertificeerd hoger veiligheidskundige en docent bij FiAC/NISHV. “Het ...
... van de vloeren, het voorkomt uitglijden en zorgt dus voor een grotere veiligheid van de bezoekers. Aangepast aan uw wensen Het emco entreematsysteem wordt volledig op maat gemaakt en is zowel ...
... gebouw worden geclusterd. Vanzelfsprekend speelt veiligheid, zowel van de fysieke ruimte als in sociaal verband, daarin een grote rol. HEVO is regelmatig betrokken bij de ontwikkeling van dit soort accommodaties. ...
... veiligheid, BIM, benchmarking en the internet of things. Op de website van Bouwstenen zijn de uitgebreide systeembeschrijvingen en de beoordelingen van gebruikers te vinden. Komend jaar wordt het onderzoek ...
... verder verbeteren. Dat is met het oog op BK-activiteiten als bodemonderzoek en -sanering, veiligheid, milieuadvies en het begeleiden van vergunningentrajecten aantrekkelijk. Ook gemeenten kunnen we hiermee ...
Scholen zijn verplicht om te zorgen voor een veilige leeromgeving. Er moet een actief veiligheidsbeleid worden gevoerd, ook ten aanzien van online incidenten. Onbekendheid met de vele risico’s ...
Een aanrijding op de parkeerplaats van school, een ongeluk in het scheikundelokaal, gehoor- en stemproblemen bij gymnastiekdocenten en uitval door werkstress. Voor al dit soort veiligheids- en gezondheidsrisico’s ...
... op  school te hebben.” Vanwege het positieve effect speelt de wijkagent op het Candea College nog wel een rol. Van den Anker benadrukt dat dit niets met de veiligheidssituatie op het Candea ...
Schoolbesturen hebben te weinig aandacht voor schoolveiligheid. Zeker in een maatschappij met toenemende spanningen is het voor scholen zaak het veiligheidsbeleid goed op orde te hebben. Probleem is ...
... gehouden met de essentiële onderdelen zoals het beheer van alle mobiele toestellen en de geïntegreerde veiligheid. Robert Krans van Sync Solutions: “Onze globale aanpak van veiligheid ...
... en voor meer veiligheid, doordat het uitglijden wordt beperkt. Restyle entree met lage kosten Een mat kan door veelvuldig gebruik of door bijvoorbeeld brandvlekken en kauwgom aan slijtage onderhevig ...
Pagina 1 van 3

Trefwoorden

december uitgave

Partners