veilige school
... werken worden leraren van Het Timpaan opgeleid tot dans-, theater-, beeldende vorming- of multimediaspecialisten. Verder zegt de directie zich bezig te houden met een veilige schoolroute wanneer de ...
... bestaat.” Maatregelen alleen zijn geen garantie voor een veilige school. “Je kunt de voorraadkasten in de scheikundelokalen voorzien van prachtige sloten, maar je moet ze ook op slot ...
Nederland had in 2014 te maken met een aantal schandalen op het gebied van voedselveiligheid. Wie herinnert zich niet de met salmonella besmette vis bij productiebedrijf Foppen. In schoolkantines kan ...
... maar ook de motorische, sociale en culturele ontwikkeling bevorderen. Zo zegt Wout Derksen zich bezig te houden met een veilige schoolroute wanneer de nevenvestiging gesloten wordt en de Nieuw-Wehlse kinderen ...
Alle dertien vmbo-scholen van ROC West-Brabant hebben in augustus 2012 het Keurmerk Veilige School gekregen. Dat betekent dat de veiligheid in de gebouwen is gewaarborgd. Bij ROC West-Brabant voldoen ...
... bannen. Want ik wil een veilige school en ik wil efficiënter werken, dus ook uit bedrijfseconomische overwegingen is het me wat waard.” Geld in de cloud Toch is de Chipknip in sommige ...
Alle 23 basisscholen in de gemeente Hof van Twente zijn sinds 2011 in bezit van het Keurmerk Veilige School. De scholen zijn onder begeleiding van Public Facilities voorzien van technische installaties ...
... Bij het werken aan een veilige school kunnen schoolleiders het verschil maken. Door hun gedrag, hun expliciete visie op een veilig schoolklimaat, het vertrouwen dat zij uitstralen in hun leerkrachten én ...
... hoeft niet meteen veel geld te kosten. Volgens Nedap is een veilige school gebaseerd op drie pijlers: ten eerste sociale controle, ten tweede strikte procedures en regelgeving en ten derde hard- en software. ...
... aandacht krijgen. Zo is een gemiddeld ROC uitgebreid voorzien van toegangscontrolesystemen, terwijl het begrip ‘veilige school’ in het basisonderwijs over hele andere zaken gaat. 5. Stel ...
De Pontes Pieter Zeeman in Zierikzee is sinds dit voorjaar in het bezit van het Keurmerk Veilige School. Dit Keurmerk houdt in dat het gebouw is voorzien van alle maatregelen die nodig zijn om in geval ...
...  Certificaat Een 'veilige school' is geen absoluut begrip en kan op iedere school anders worden geïnterpreteerd. Het certificaat Veilig In en Rond School (VRIS) biedt in die zin dus ...
... elke leerling. Dus als er iemand komt die hier niet op school zit heb ik dat gelijk in de gaten en dan kunnen we ook meteen ingrijpen. Door die directe sociale controle zijn wij een hele veilige school. ...
... zijn een veilige school’.” De consequentie van het plaatsen van tourniquets is dat leerlingen pasjes moeten hebben om het gebouw binnen te kunnen. Daarvoor wordt een multifunctionele pas ...
... en renovatie. 'Veilige School' Publicsafety zorgt er voor, dat het beveiligen van schoolgebouwen op het niveau wordt gebracht, zoals het certificaat 'Veilige School' dit vereist. ...

Trefwoorden

december uitgave

Partners