uitbesteden
... stap ingezet kan worden voor verduurzaming van het gebouw. Zelf doen of uitbesteden? Op welke wijze het onderhoud van de huisvesting kan worden georganiseerd, wordt in hoge mate bepaald door ...
... en voldoende kennis en vaardigheden om IVO te laten slagen. Welke taken uitbesteden? Nu is de basis gelegd om aan de slag te gaan. De onderwijsinstelling bepaalt welke taken ze uitbesteedt en ...
... kunnen organisaties het beheer van werkprocessen geheel of gedeeltelijk aan Canon uitbesteden. Dat Canon hiermee in een duidelijke marktbehoefte voorziet, blijkt uit het grote aantal Managed Print ...
... en is de kwaliteit van de schoonmaak aanmerkelijk toegenomen.” Volgens Van Stiphout is er één cruciaal verschil tussen schoonmaak uitbesteden of schoonmaak inbesteden: “Onze schoonmaak ...
... Denk bijvoorbeeld aan het uitbesteden van ICT infrastructuur diensten. Om die reden hebben diverse onderwijsinstellingen waaronder ROC Leeuwenborgh (zie ook Schoolfacilities nr 8 van mei 2015) Het NIC ...
... van de beheerstaken. Welke taken uitbesteden? Nu is de basis gelegd om aan de slag te gaan. De onderwijsinstelling bepaalt welke taken ze uitbesteedt en zelf uitvoert. Met het IVO Basiscontract ...
... alle gevallen verdien ik mijzelf ruim terug. De kosten van het uitbesteden voor het laten opstellen van een gedegen RI&E wegen veelal niet op tegen de verplichte toetsingskosten die de reguliere kerndeskundigen ...
... Ook binnen roc’s." Hij verwacht dat steeds meer onderwijsinstelling terugkomen op het uitbesteden van diensten. "Inbesteden zal steeds belangrijker worden, dat is een duidelijke trendbreuk." ...
... op passen, en bespaart zo de universiteit veel kosten.” Maatwerk voor iedere school Lang niet iedere onderwijsinstelling wil de volledige dienstverlening rond de schoolpas uitbesteden. ...
... gemeenten besteden het beheer van clusters gebouwen helemaal uit. Bijvoorbeeld aan een ESCo. Zo’n ESCo beschikt wel over investeringsbudgetten en kan winsten weer opnieuw inzetten. Uitbesteden aan ...
... en uitbesteden is alleen verantwoord wanneer men zelf in staat is om de kwaliteit van het door anderen geleverde goed te doorzien. Delegatie en uitbesteding zijn dus geen oplossing voor het vergaand ontbreken ...
... Dat voordeel kan ook in de huidige situatie behaald worden. Ook het onderhoud uitbesteden kan leiden tot kostenbesparing. Tegenover een financieel voordeel staat ook weer de afhankelijkheid van een externe ...
... de gemeente, dus kun je dat beter overlaten aan corporaties. Daar komt bij dat de schoolbesturen al in een eerder stadium hadden aangegeven dat zij het onderhoud het liefst wilden uitbesteden aan Wonen ...
... zelf, of bewaakt u voor de diensten die u hebt uitbesteed als beheerder van het contract de kwaliteit van de dienstverlening? Bij het uitbesteden van de dienstverlening is het als school interessant ...
... in de welbekende basisbehoefte van de ‘Schijf van Vijf’ voorzien. Een goede balans tussen gezond en lekker is waar het om draait”, aldus Bert Démoed. Het uitbesteden van de ...
... niet aan de gewenste eisen zou kunnen voldoen. Uitbesteden aan een professionele dienstverlener bleek voor het Horizon College de beste oplossing. Het Horizon College is een groot Regionaal Opleidings ...
... te zijn vanuit een helikopterview gedegen beleidsadviezen te geven moet je goed vertrouwd zijn met de organisatie. Dat moet je als schoolbestuur beslist niet uitbesteden.” Stichting Prodas ...
... dan niet uitbesteden van een deel van de overhead, namelijk de administratie. www.infinitebv.nl www.berenschot.nl  ...
... ons? De scan “Uitbesteden of zelf doen?” op de site van Infinite Financieel geeft inzicht in de aspecten die een rol spelen. Voor het overgrote deel van de schoolbesturen in het primair ...
... in hun onschuld hun ict, de informatie en architectuur uitbesteden. “Daarmee geven schoolbesturen hun stuur uit handen en leveren zij zich over aan marktpartijen”. Innovo is één ...
Pagina 1 van 2

Trefwoorden

Advertentie

Advertentie

september uitgave

Partners