trainingen
... veilig klimaat’. Scholen krijgen gratis trainingen aangeboden om onder meer kenmerken van radicalisering te herkennen. Vorig jaar bleek dat slechts 2 procent van de leraren op basis-, middelbare ...
... genoodzaakt een snelle boost te geven aan het creëren van vernieuwend onderwijs. Daar moeten trainingen en webinars voor gedaan worden. Aan de andere kant speelt er ook de gedachte hoe lang deze situatie ...
Scholen zijn in de afgelopen jaren multiculturele centra geworden. Voor de conciërges in het voortgezet onderwijs is het een uitdaging om leerlingen met verschillende achtergronden in het gareel ...
... scholen. Conciërges in het VO hebben zich ontwikkeld van klusjesmannen met een EHBO diploma, tot een team van facilitaire medewerkers die regelmatig trainingen en cursussen volgen om bij te blijven ...
... op peil te houden zijn er regelmatig oefeningen, zoals EHBO-trainingen. Minstens één keer per jaar wordt een ontruimingsoefening gedaan. Crisis betekent improviseren Een crisis ...
... we NIC Academy toegevoegd aan onze dienstverlening en zijn we het opleiden van onze klanten nog nadrukkelijker vorm gaan geven, zowel on the job als via separate specifieke trainingen. Inkoopmanagers en ...
... over fysieke maatregelen, zoals gebruiksvergunningen, ontruimingsplannen, veiligheidskeuringen voor installaties en speeltoestellen, legionella plannen en bhv-trainingen, maar ook over schoolveiligheidsplannen, ...
... de tijd niet voor.” Verbruggen is enthousiast over het initiatief van FiAC en het NISHV om speciale trainingen voor het onderwijs te ontwikkelen. Schoolhulpverleners leren daar eerste hulp verlenen ...
...  Bekijk voor trainingen ook de bedrijfspresentatie van NISHV  ...
... het niet altijd makkelijk is om kritisch naar je eigen handelen te kijken.” Dat routines een belemmering worden in de ontwikkeling van medewerkers en teams, merkt Sommerdijk in zijn trainingen. ...
... door Infotheek, en medewerkers hebben deelgenomen aan diverse iPad-trainingen.” Momenteel worden de iPads ingezet voor onder andere Rekentuin, Taalzee, Nieuwsbegrip, Leerlijn Math van Exova, Kurzweil ...
... is om intuïtief in de dagelijkse praktijk te werken, is het lastig om oude routines te veranderen terwijl de praktijk daar wel om vraagt.’ Met communicatie- en agressietrainingen verwerven ...
...  In januari 2015 verzorgt FiAC Opleidingen & Trainingen speciaal voor (hoofd)conciërges een vakcursus ‘Veiligheid en beveiliging’. Meer informatie hierover is te vinden op www.fiac.nl. ...
... wordt ingezoemd en de kennis vanuit vaak eendaagse training direct toepasbaar is. Omdat de trainingen worden gegeven door docenten uit het bedrijfsleven, die een zeer ruime ervaring hebben met de materie, ...
... bijvoorbeeld bij het aanspreken op onvoldoende functioneren. Tijdens mijn trainingen merk ik dat bijna alle cursisten het moeilijk vinden medewerkers te corrigeren en te confronteren, ook of misschien ...
... en inhoud van haar opleidingen. De beroepsgerichte opleidingen en trainingen zijn gericht op het functioneren binnen het onderwijs en voldoen aan de gestelde, wettelijke, eisen. Het NISHV staat ...
... binnen het secundaire proces van onderwijsinstellingen is een sterke behoefte aan continue deskundigheidsbevordering en vaardigheidstrainingen op een groot aantal deelterreinen. Denk hierbij aan financieel-, ...
... de juiste competenties om u te ondersteunen bij inkoop (verander)trajecten en verzorgen trainingen en cursussen. Zoals o.a. de Workshop Slim inkopen en aanbesteden in onderwijs, zorg en overheid. 'Pro ...
... in 2013 zeventig verschillende trainingen. “We hebben veel geleerd de afgelopen jaren daardoor is ons vliegwiel nu echt goed in beweging gekomen.” Meer last dan lust en voor iedere ...
... systeem is dus niet alleen handig voor het beheer, maar ook bij het geven van trainingen aan medewerkers en leerlingen.” Veilige speeltuin Andoburg mengt zich niet in de actuele discussies ...
Pagina 1 van 2

Trefwoorden

september uitgave

Partners