sociale veiligheid
... studenten. Maar liefst 97,5 procent van het Nederlands hoger onderwijs voldoet aan de basiskwaliteit staat in het rapport vermeld. De inspectie vindt het wenselijk dat het welzijn, de sociale veiligheid ...
Vakevenement over Crisismanagement, Arbo, preventie, PSA en sociale veiligheid Met de Schoolveiligheidsdag 2020 willen FiAC en NISHV een bijdrage leveren aan een veilige leer- en werkomgeving ...
... van HEVO begeleidt het project vanaf het eerste haalbaarheidsonderzoek. Naast ‘samenwerking’ is er voortdurend aandacht voor ‘sociale veiligheid’. Voor optimale samenwerking tussen ...
... onrust, dreiging, lesuitval, publiciteit en imagoschade. Kortom, online incidenten hebben vrijwel altijd effect op de sociale veiligheid van de leerlingen en het personeel. Er is dus een directe invloed ...
... signaal om te kijken hoe het in de breedte gesteld was met onze schoolveiligheid. Fysiek zijn de schoolgebouwen nu ingericht op de vingerende regelgeving en ook op het vlak van sociale veiligheid wordt ...
... gaat ook over een gezonde werkomgeving (binnenklimaat, inrichting) en sociale veiligheid (pesten, agressie, social media, radicalisering). Schoolveiligheid gaat dus veel verder dan wat er wordt behandeld ...
... fysieke en sociale veiligheid. Iedereen moest weten wat onze mores zijn en hoe gehandeld moet worden bij incidenten. Daarnaast hebben onze tachtig conciërges allemaal een driedaagse training gevolgd. ...
... er is gerealiseerd. Dus we weten precies wat de stand van zaken is.” Omvangrijk vakgebied Veiligheid is een omvangrijk vakgebied, dat vaak wordt opgesplitst in sociale veiligheid en fysieke ...
... gehad en de conciërges zijn alert op het onderhoud van de systemen. De school besteedt ook aandacht aan sociale veiligheid door middel van begeleidingslessen en een pestprotocol en de contacten met ...
... met name naar de brandveiligheid. Natuurlijk is dat een goede zaak, maar het is maar een deel van het verhaal. Want je praat alleen over fysieke veiligheid. Sociale veiligheid is veel breder; dan heb je ...
... op te zetten. Doel was om de sociale veiligheid (tegengaan van pesten en discriminatie) en de fysieke veiligheid (brandveiligheid, arbeidsomstandigheden en bedrijfshulpverlening, voorkomen van inbraak) ...

Trefwoorden

Agenda

04 november: Privacy in het onderwijs

Laatste uitgave