schoonmaak
“Hoe zorg je ervoor dat het schoolgebouw wordt schoongemaakt zoals is afgesproken?” Schoonmaken op scholen is een vak apart, om over het aanbesteden van de schoonmaak nog maar te zwijgen. ...
... opleiding, de juiste schoonmaakmiddelen worden correct gebruikt, de inrichting is in orde en de temperaturen en opslagcapaciteit van de producten voldoen aan alle eisen. Maar na verloop van tijd verslonst ...
Meer controle, meer regie en daardoor meer kwaliteit. Sinds stichting PCO Gelderse Vallei de schoonmaak heeft ondergebracht in een speciaal hiervoor opgericht facilitair bedrijf is de kwaliteit met ...
... moeten zij erop toezien, dat de ingehuurde diensten, bijvoorbeeld het schilderwerk of de schoonmaak, aan de afspraken voldoen. ”In de praktijk zie ik, dat de functie van conciërge zich ...
... ging hij van lbo- naar hbo-niveau en werkte hij zich op van conciërge tot medewerker van de facilitaire dienst met coördinatietaken op het gebied van veiligheid/schoonmaak/catering. In die functie ...
... uit bouwmaterialen en bijvoorbeeld schoonmaakmiddelen.” Het onderzoek van Cauberg-Huygen is gedaan in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Aanleiding ...
... u te maken meerkosten aan optimale schoonmaakmaatregelen. Soms is het ook nodig om uw dakconstructie aan te passen. Het is belangrijk om eventuele meer investeringen en onderhoudskosten steeds goed af ...
...  De scholen en de aannemer dragen hun steentje bij aan een succesvolle samenwerking. De scholen moeten zich inspannen om kostenbewust om te gaan met energie, schoonmaak en onderhoud. PHB moet op zijn ...
... maar ook van vluchtige organische stoffen. Die stoffen zijn afkomstig van bijvoorbeeld transpiratie, kunststoffen, computers, printers, viltstiften, verf, lijm en schoonmaakmiddelen. Door die vluchtige ...
... nauwlettend gekeken of je dat wel goed gescheiden houdt.” Ook in de dagelijkse praktijk is die strikte scheiding van budgetten bijna overal merkbaar. De schoonmaakkosten worden per instelling ...
... dat de aanleg en het onderhoud de nodige kosten met zich meebrengen. Ook de kosten voor schoonmaak in de school, die hoger zijn dan met een grijs schoolplein, pleiten niet voor een groen of groen-grijs ...
... worden die zakken meermalen per dag opgehaald – ook als er bijna niks in zit. Dat zorgt voor veel overbodig afval en schoonmaakwerkzaamheden. Om dat te verminderen gaat het ROC het afval aan de bron ...
... een schoonmaakcontract, een drankautomaat, een brandbeveiligingsinstallatie, ict, en telecom. Als u dat inzichtelijk krijgt en weet hoeveel u per jaar uitgeeft, kunt u daar nader op inzoomen.” Het ...
... partijen de juiste keuzes maakt voor bijvoorbeeld schoonmaak en onderhoud kun je veel besparen in de exploitatie. Ook de positie van het gebouw ten opzichte van de zon heeft hier een rol gespeeld. Knip ...
... een opdrachtnemer die een (Europese) aanbesteding gegund heeft gekregen. Een voorbeeld: aanbestedende dienst (onderwijsorganisatie X) zoekt middels een Europese aanbesteding een schoonmaakdienstverlener. ...
... school zich straks volledig kan concentreren op het lesgeven. Alle facilitaire zaken, zoals energie, post, beveiliging, schoonmaak, etc. komen voor rekening van het consortium. Het grote voordeel van de ...
... inkoop gecentraliseerd. Dat heeft een besparing opgeleverd van 1,9 miljoen op papier, schoonmaak, computers, multifunctionals en energie. “Dat het zoveel oplevert alleen door de krachten te bundelen ...
... leert dat het om aanzienlijke bedragen kan gaan. Dat maakt het de moeite waard om uw inkoopfunctie tegen het licht te houden. Meubilair, drukwerk en papier, ICT, schoonmaakdiensten, schoolboeken en gebouwenonderhoud... ...
... schoonmaak, de boerderijwinkel en vele buitenactiviteiten. Op de bijbehorende 4,6 hectare grond en in een grote kas wordt op uiterst professionele wijze aan biologische tuinbouw gedaan. Dat levert ruim ...
... en niet-ruimtelijke aspecten van de leeromgeving; collegeruimten, ICT voorzieningen, repro en print, schoonmaak, receptie, koffie en restauratieve voorzieningen, onderhoud en gebouw en omgeving. Bevindingen ...
Pagina 2 van 3

Trefwoorden

maart uitgave