schoolveiligheid
Vakevenement over Crisismanagement, Arbo, preventie, PSA en sociale veiligheid Met de Schoolveiligheidsdag 2020 willen FiAC en NISHV een bijdrage leveren aan een veilige leer- en werkomgeving ...
... de veiligheid in scholen is het in grote lijnen wel in orde, maar er zijn altijd elementen waar aandacht aan besteed moet worden. Zoals het voorkomen van werkdruk, het schoolveiligheidsplan en de veiligheid ...
Schoolbesturen hebben te weinig aandacht voor schoolveiligheid. Zeker in een maatschappij met toenemende spanningen is het voor scholen zaak het veiligheidsbeleid goed op orde te hebben. Probleem is ...
... is aan mogelijke risico’s." Schoolveiligheid is meer dan het op een goede manier afhandelen van ongelukken of het ontruimen van het gebouw bij brand of een andere calamiteit. Schoolveiligheid ...
... aansprakelijk gesteld worden. Redenen te over om zorgvuldig om te gaan met schoolveiligheid. Veiligheid is een breed begrip, dat ver af staat van het geven van onderwijs. Het beste instrument om ...
... beheer en ondersteuning. U regelt een verhuizing, houdt toezicht op de schoonmaak, begeleidt externe leveranciers of  u bent betrokken bij de maatregelen rondom schoolveiligheid en beveiliging.  ...
... Daarom hebben wij binnen ROC Graafschap College werkgroepen in het leven geroepen, bijvoorbeeld rond de onderwerpen afval, schoolveiligheid en catering. In die werkgroepen delen we kennis en maken we nieuwe ...
... van  schoolveiligheid’,  vindt Henk Visschedijk, directeur van het FiAC. Als opleider van onderwijsondersteunend personeel, trainde het FiAC de afgelopen jaren vele honderden conciërges.  ...
... en zo nodig moet worden aangepast. Om te voorkomen dat het schoolveiligheidsbeleid in de uitvoering mislukt, is het van belang iedereen binnen de school hierbij te betrekken. Zonder betrokkenheid ...
... en een schoolveiligheidsplan. Fysieke veiligheid valt onder verantwoording van het ROC. In zijn zoektocht naar een goede structurele oplossing voor een veilige leeromgeving heeft Jan Geers in 2010 voor ...
... onderling en met partners als politie en gemeente zijn verbeterd als voortvloeisel van het schoolveiligheidsplan.” De Goudse Waarden is een Christelijke Scholengemeenschap met vier vestigingen ...
... culturele inbedding. Vooral organisatie blijkt belangrijk: naarmate een school de organisatie rondom schoolveiligheidsbeleid beter op orde heeft, neemt het zicht op de veiligheidssituatie toe, wat het ...

Trefwoorden

maart uitgave