schoolgebouwen
De meerwaarde van doordecentralisatie De economische levensduur van een schoolgebouw is doorgaans gesteld op 40 jaar. De komende jaren zijn veel schoolgebouwen toe aan renovatie of vervanging. Steeds ...
Zonnepanelen, warmtepompen en slimme sensoren. Duurzame en energiebesparende schoolgebouwen willen we allemaal. Maar hoe pak je dat aan? En wat zijn de uitdagingen? De ene school wil eigen ...
... conciërge, gebouwbeheerder of docent kun je met een paar simpele ingrepen een wereld van verschil maken.” De meeste schoolgebouwen in Nederland zijn aardig op leeftijd. Ze zijn ooit ...
... ECN op basis van de labeldatabase en bouwjaar van de schoolgebouwen een gerichte schatting gemaakt. Daaruit komt naar voren dat een eventuele label C verplichting het merendeel van de schoolgebouwen in ...
Onze Koning opende het Onderwijspark Ezinge, dat is ontwikkeld op basis van duurzaamheid. Het ontwerp is van Architectenbureau Atelier Pro. Voor de entrees van alle schoolgebouwen zijn de entreematten ...
... schoolgebouw. Dit blijkt uit de meer dan 80 praktijkvoorbeelden die inmiddels op de website van de Green Deal Scholen te vinden zijn. Om alle beschikbare informatie rondom verduurzaming van bestaande schoolgebouwen ...
Komende jaren valt er een flinke puzzel op te lossen rond onderwijshuisvesting. Veel schoolgebouwen zijn gedateerd en staan op de nominatie vervangen te worden. Of is renovatie een optie? En, ...
... bedoeling van schoolgebouwen en ander maatschappelijk vastgoed. Ook kijken we naar de voorwaarden waarin het tot stand komt en in stand wordt gehouden. Gaat dat goed? Wat kan beter? Rinda den Besten, ex ...
... In die gemeente wordt een lijst gemaakt met een planning van schoolgebouwen waar in de komende jaren gegarandeerd gaat worden gerenoveerd of verbouwd. Deze lijst wordt periodiek bijgewerkt en biedt houvast ...
... en/of eigenaren van schoolgebouwen, omdat zij anderen opdracht geven om op hoogte te werken en op de hoogte moeten zijn van de regelgeving en verantwoordelijkheden hieromtrent.  ...
Gemeenten en schoolbesturen investeren vaak samen in nieuwe schoolgebouwen. Samen realiseren zij hogere kwaliteits- en duurzaamheidsambities bij nieuwbouw- of renovatieopgaven. Het uitgangspunt daarbij ...
Scholen in het primair- en voortgezet onderwijs krijgen steeds meer verantwoordelijkheid als het gaat over de exploitatie van hun schoolgebouwen. Door onderhoud goed te organiseren en de juiste ...
... over de schoolgebouwen ondersteunt het schoolbestuur bij de besluitvorming rond investeringen en de financiële planning. Daarbij zijn ze handig voor de werkplanning en de communicatie met leveranciers ...
... partner zijn als het bijvoorbeeld over de verduurzaming van de schoolgebouwen gaat." Als voorbeeld noemt hij ook de krimpproblematiek op de verschillende eilanden in de provincie Zeeland. Zij willen ...
... het gemeentebudget niet naar schoolgebouwen.” De verantwoordelijkheid voor onderwijshuisvesting is de afgelopen decennia regelmatig verschoven. Bij de decentralisatie van de onderwijshuisvesting ...
... wilt? Denkt u om die reden aan renoveren, maar stuit u op praktische bezwaren als tijd en geld? Kom dan naar de kennissessie Renovatie Schoolgebouwen voor informatie over de nieuwste ontwikkelingen.   ...
... schoolgebouwen en aan de verankering van duurzaamheid in het dromen, denken en doen van scholen, leerlingen en natuurlijk hun ouders. Zo bouwen we samen aan scholen om van te houden.” Meer ...
... in het onderwijs, voorschoolse educatie, kindcentra, gezonde en duurzame scholen. Weten wat je wilt Diverse partijen willen helpen schoolgebouwen gezonder en duurzamer te maken. Dat is mooi. ...
... en het geven van voorlichting en advies is mijn werk gewoon politiewerk. Daarbij kan het gaan om surveilleren in de omgeving van de schoolgebouwen, het weren van ongewenste bezoekers en het snel optreden ...
... alleen dat het zeer veel omvattend is en dat de regelgeving continu verandert. Waar te beginnen? Bij PCOU Willibrord, een Utrechts schoolbestuur met 65 schoolgebouwen in de portefeuille, werken ...
Pagina 1 van 3

Trefwoorden

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Advertentie

September uitgave

Partners