scholen
Tijdens de persconferentie van 21 april heeft het kabinet bekend gemaakt dat kinderopvangcentra, scholen voor speciaal onderwijs en basisscholen vanaf 11 mei weer open mogen. Het voortgezet onderwijs ...
In Roermond is de afgelopen maanden druk gewerkt aan een Integraal Huisvestingplan (IHP). Schoolbesturen en gemeente hebben hierin hun gedeelde visie op het scholenlandschap van de toekomst vastgelegd. ...
... dat hun kind kreeg omdat ze het advies te laag vonden, blijkt uit een onderzoek van DUO Onderwijsonderzoek & Advies. Aan de andere kant stellen middelbare scholen vast dat het aantal leerlingen dat ...
Veel scholen hebben beleid (in de maak) voor het verduurzamen van hun eigen gebouwen. Om dat uit te voeren moet er nog een flinke slag worden gemaakt, zo blijkt uit een Bouwstenen-enquête.  ...
Corona stelt scholen voor nieuwe vraagstukken. Hoe gaan ze hier mee om?   In navolging van landelijke richtlijnen zijn overal in het land scholen en accommodaties voor kinderopvang gesloten. ...
... kunnen op scholen zich altijd incidenten voordoen die de veiligheid, de continuïteit en het imago van de school ernstig bedreigen. Calamiteiten komen altijd onverwachts en ongelegen. Het verloop van ...
... scholen onder haar hoede. De Verwondering draait al op een dislocatie, maar Eijgenstein kan niet wachten tot het nieuwe schoolgebouw in januari 2021 de deuren opent. Energie opwekken Voor het ...
Het ontwerpen van een school is een veelomvattende bouwkundige uitdaging. Op scholen zijn er uiteenlopende ruimtes: leslokalen, gymzalen, kantines en kantoren, elk met hun eigen eisen. Ook hebben ...
Het ronselen van kinderen op scholen door criminelen wordt een steeds groter probleem. Vaak heeft een school niet eens door dat een kind is geronseld en wordt het vanwege gedragsproblemen van school ...
... zoals het aflopen van contracten en het tijdig ondernemen van actie, met scherpere sturing op efficiëntie en kosten. Een actuele ontwikkeling binnen scholen is dat een omslag plaatsvindt naar ...
... daarna maatregelen treft om deze risico’s te verkleinen. De Autoriteit persoonsgegevens heeft aangegeven dat een DPIA voor de digitale leerlingvolgsystemen en het door scholen gehanteerde cameratoezicht ...
... onderhoudsprogramma, blijkt uit Bouwstenen-onderzoek.      Hoewel veel scholen hopen op nieuwbouw, verwachten ze dat het grootste deel van hun gebouwen over 10 jaar ook ...
... Daarmee lopen ze in de pas met andere sectoren, die de deadline van 1 juli ook niet allemaal hebben gehaald. Organisaties met een EED-auditplicht, waaronder ook hogescholen en universiteiten, hebben tot ...
... en professionals bij gemeenten, scholen, corporaties, enzovoort.  De sessies waaruit u kunt kiezen zijn: 1. informatieplicht: lust of last? 2. sturen op energieprestaties 3. ...
...  Meer lezen? In de november editie van het vakblad Schoolfacilities geeft meester Edgar tips voor scholen hoe het afval te beperken; handig voor facilitymanagers in het onderwijs, maar ook inspirerende ...
Hoewel een Integraal Huisvestingsplan (nog niet) wettelijk verplicht is, gaan steeds meer gemeenten en scholen ermee aan de slag. Het geeft inzicht in de huidige situatie en richting aan toekomstige ...
... op. Slimme thermostaat  Bijna iedereen vergeet wel eens de verwarming lager te zetten. Dan staat de verwarming tijdens afwezigheid onnodig aan, wat veel energie kost. In scholen en ...
... te maken. Gezondheid gaat verder dan het ‘Programma van Eisen Frisse Scholen’ en de schoolbesturen in de Stadsregio Rotterdam zijn zich hier steeds meer van bewust. Tijd voor een nieuwe start! ...
... naar bijeenkomst over Handige informatie rond huisvesting en vastgoedmanagement op 23 september 2019; speciaal voor gemeenten, scholen en corporaties.   En/of word partner en ...
... fietsers mogen rijden), keuze hebben uit één, twee of meerdere VO-scholen voor praktijkonderwijs, vbo, mavo, havo of vwo (de zgn Dijkgraafnorm). Vooral in Noord-Nederland blijken er veel ...
Pagina 1 van 3

Trefwoorden

Advertentie

Agenda

Geen evenementen

maart uitgave

Partners