scholen
Eind januari 2019 is een lijst maatregelen gepubliceerd die scholen, gemeenten en andere organisaties minimaal geacht worden te treffen als het om energiebesparing gaat.   Het betreft ...
... Marianne de Widt van de gemeente Arnhem en Monica Gaastra van Facilicom Energiemanagement hopen op deze wijze ook andere scholen en gemeenten stap voor stap door de informatieplicht te helpen.   ...
De informatieplicht Wet milieubeheer kan nogal wat impact hebben. Wat betekent het voor u? Leo van Wijchen stelde samen met andere scholen en gemeenten 5 tips op. Interview Stef Strik Na ...
... tot en met 35 jaar en werkzaam in de wereld van het maatschappelijk vastgoed. Young Professionals zijn een belangrijk vernieuwend onderdeel van veel organisaties (gemeenten, scholen, corporaties en andere ...
Het Nederlands Instituut voor Schoolhulpverlening en Veiligheid (NISHV) verzorgt sinds jaar en dag special op het onderwijs gerichte cursussen, waarmee de Arbo- en BHV-verplichtingen worden ingevuld ...
... in het kader van het Masterplan Onderwijs van de gemeente Rotterdam en gebaseerd op een tour door Nederland langs scholen voor het basis en voortgezet onderwijs. Het resultaat werd op 4 december 2018 ...
...  een deel gaat rechtstreeks naar de scholen via vrij te besteden lumpsum-uitkering en speciale doeluitkeringen, bijvoorbeeld voor digitalisering, techniekonderwijs of kleine scholentoeslag geld ...
... in november 2018 vier dagen door Nederland om inspiratie op te doen voor scholen van de toekomst. Daarbij worden allerlei bijzondere PO-, VO- en SO-scholen bezocht. Mee- en omdenken De gemeente ...
De VO-raad heeft samen met Bouwstenen voor Sociaal een korte vragenlijst voor scholen opgesteld over de verduurzaming van hun huisvesting en hun ondersteuningsbehoefte daarbij.   De ...
De scholenstichtingen Voila en CPOW gebruiken infrarood panelen om de school te verwarmen. Graag delen ze hun ervaringen met andere scholen. Een infrarood paneel zet elektriciteit om in ...
... scholen aan de klimaatdoelstelling kunnen bijdragen. De sectortafel voor de Gebouwde Omgeving is één van de klimaattafels waarop wordt onderhandeld over het Klimaatakkoord. Complex ...
... verplichting voor scholen om hun uitgaven beter te verantwoorden hangt al jaren in de lucht. In eerste instantie was met de branche afgesproken dat zij hun jaarverslag vrijwillig openbaar op hun website ...
13. GOM
... twee opdrachtgevers al compleet verschillende wensen hebben op het gebied van schoonmaak, hoe groot zijn die verschillen dan wel niet per sector? Zijn ziekenhuizen vergelijkbaar met hotels? Of scholengemeenschappen ...
Tot 3 november 2018 kunt u reageren op de nieuwe lijsten met voorgestelde erkende maatregelen in het kader van de Wet milieubeheer voor energiebesparing bij scholen. De internetconsultatie ...
...  In de video zijn de zes inzendingen gecombineerd met verhalen uit een tour die de gemeente Rotterdam met de prijswinnaars en schoolbesturen in november doen langs verschillende scholen in het land. ...
Wat kan er beter in het onderwijs? En wat mogen scholen niet vergeten in het nieuwe schooljaar? Schoolfacilities ging op onderzoek bij ouders, leerlingen en studenten. Twee onderwerpen staan hoog op ...
Scholen zouden zich creatiever kunnen opstellen bij het vinden van plekken om kinderen meer te laten bewegen, aldus het rapport Plezier in Bewegen. In het rapport doen de Onderwijsraad, ...
Artis wil net als veel scholen het goede voorbeeld geven als het gaat om energie en klimaat. Directeur Rembrandt Sutorius kan daar inspirerend over vertellen. Kom 4 december luisteren. Dan spreekt ...
... het onderwijs. Scholen en gemeenten krijgen het vakblad vier keer per jaar gratis in de bus. Hulp bij investeringsbeslissingen Ingrid de Moel, directeur Bouwstenen voor Sociaal: "Voor ...
... voor mensen die van het gebouw gebruik maken. Het bespaart bovendien energie. De basisscholen van SKPO in Eindhoven zijn uitstekend voorbeeld hiervan. Het toepassen van regeltechniek op technische ...
Pagina 1 van 3

Trefwoorden

Advertentie

December uitgave

Partners