scholen
Het programma ‘Scholen besparen energie’ ondersteunt schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs bij het treffen van energiebesparingsmaatregelen die eenvoudig zijn te realiseren ...
Een groene sprong vooruit. Zo mag je de bouw van vijf energieneutrale scholen door SPO Utrecht gerust noemen. Het bestuur van 36 openbare basisscholen in de stad loopt daarmee vooruit op de milieueisen ...
Overijssel helpt alle basisscholen in haar provincie vooruit als het gaat om energiebesparing. Naast de aanpak van gebouwen en installaties wordt ingezet op bewustwording, gedrag en educatie.   ...
... uw school deze zaken niet, dan kunnen er boetes volgen. Weet dat er steeds intensiever wordt gecontroleerd. Uiterlijk 1 juli 2019 moeten scholen via het eLoket registreren welke energiebesparende ...
... met een tour door Nederland. Op 17 april 2019 organiseert Bouwstenen een actualiteitencollege rondom scholen van de toekomst. Iedereen kan zich aanmelden. Achterliggende vragen tijdens ...
In het kader van de Wet milieubeheer zijn scholen verplicht energiemaatregelen te treffen. Ook moeten ze vóór 1 juli 2019 via een eLoket het Rijk informeren welke erkende maatregelen ...
Dinsdag 2 april is het Nationale Buitenlesdag! Op deze dag geven leerkrachten op meer dan 2.400 scholen buiten les. Goed voor de leerprestaties van kinderen en ook nog eens heel leuk. IVN ...
Dat er scholen zijn met geld op de bank is geen nieuws. Wel dat de PO-raad hier nu zelf, en op een goed moment, onderzoek naar heeft gedaan. Uit dat onderzoek door de PO-raad blijkt dat één ...
Eind januari 2019 is een lijst maatregelen gepubliceerd die scholen, gemeenten en andere organisaties minimaal geacht worden te treffen als het om energiebesparing gaat.   Het betreft ...
... Marianne de Widt van de gemeente Arnhem en Monica Gaastra van Facilicom Energiemanagement hopen op deze wijze ook andere scholen en gemeenten stap voor stap door de informatieplicht te helpen.   ...
De informatieplicht Wet milieubeheer kan nogal wat impact hebben. Wat betekent het voor u? Leo van Wijchen stelde samen met andere scholen en gemeenten 5 tips op. Interview Stef Strik Na ...
... tot en met 35 jaar en werkzaam in de wereld van het maatschappelijk vastgoed. Young Professionals zijn een belangrijk vernieuwend onderdeel van veel organisaties (gemeenten, scholen, corporaties en andere ...
Het Nederlands Instituut voor Schoolhulpverlening en Veiligheid (NISHV) verzorgt sinds jaar en dag special op het onderwijs gerichte cursussen, waarmee de Arbo- en BHV-verplichtingen worden ingevuld ...
... in het kader van het Masterplan Onderwijs van de gemeente Rotterdam en gebaseerd op een tour door Nederland langs scholen voor het basis en voortgezet onderwijs. Het resultaat werd op 4 december 2018 ...
...  een deel gaat rechtstreeks naar de scholen via vrij te besteden lumpsum-uitkering en speciale doeluitkeringen, bijvoorbeeld voor digitalisering, techniekonderwijs of kleine scholentoeslag geld ...
... in november 2018 vier dagen door Nederland om inspiratie op te doen voor scholen van de toekomst. Daarbij worden allerlei bijzondere PO-, VO- en SO-scholen bezocht. Mee- en omdenken De gemeente ...
De VO-raad heeft samen met Bouwstenen voor Sociaal een korte vragenlijst voor scholen opgesteld over de verduurzaming van hun huisvesting en hun ondersteuningsbehoefte daarbij.   De ...
De scholenstichtingen Voila en CPOW gebruiken infrarood panelen om de school te verwarmen. Graag delen ze hun ervaringen met andere scholen. Een infrarood paneel zet elektriciteit om in ...
... scholen aan de klimaatdoelstelling kunnen bijdragen. De sectortafel voor de Gebouwde Omgeving is één van de klimaattafels waarop wordt onderhandeld over het Klimaatakkoord. Complex ...
... verplichting voor scholen om hun uitgaven beter te verantwoorden hangt al jaren in de lucht. In eerste instantie was met de branche afgesproken dat zij hun jaarverslag vrijwillig openbaar op hun website ...
Pagina 1 van 3

Trefwoorden

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Maart uitgave

Partners