samenwerking
...  Samenwerking Het programma is een initiatief van het ministerie van BZK en wordt uitgevoerd in samenwerking met het ministerie van OCW, RVO, Ruimte-OK, de PO- en VO-raad en Bouwstenen. Bouwstenen ...
... Hero installaties twv € 2.500,-!   In samenwerking met Hero Balancer mag Schoolfacilities drie gratis Hero Balancer installaties weggeven. Ga naar www.herobalancer.nl/scholen en laat ...
... onderwijslogistiek, multidisciplinaire samenwerking en onderwijshuisvesting. Het team van Senz. Interim bestaat uit meerdere experts op het gebied van onderwijslogistiek en zijn inzetbaar in diverse ...
... voor passend onderwijs en leerlingenzorg wordt via de 76 regionale samenwerkingverbanden verdeeld de gemeente verdeelt het geld dat beschikbaar is voor onderwijsachterstand en de beschikbaarheid ...
... onderwerpen. Samenwerking U ontmoet die dag veel andere mensen die voor dezelfde opgave staan. Diverse sprekers leveren een bijdrage of komen luisteren, waaronder mensen uit de praktijk, brancheverenigingen, ...
... te stimuleren, bijvoorbeeld in speeltuinen, veldjes en sportaccommodaties in de buurt. Meer samenwerken Daarbij pleiten de onderzoekers voor meer samenwerking met sport- en beweegaanbieders, ...
... bij het vinden van de weg. Emco heeft in samenwerking met Hoba Steel een entreemat ontwikkeld met een geïntegreerd gidssysteem, waardoor dit probleem tot het verleden behoort. Bank, ziekenhuis ...
Het Bindelmeer College heeft samen met het aangrenzende ondersteuningsbureau van stichting ZAAM een training over de ontruiming van de gebouwen gehad. Doel was de interne samenwerking te versterken ...
... factoren bepaalt wat de beste optie is, zoals mogelijke krimp, spreiding van schoollocaties, de wens voor verduurzaming en flexibele inrichting van schoolgebouwen, samenwerking met andere onderwijspartners ...
... voorzitter van de VO-raad: 'Groei maakt steeds meer plaats voor krimp en concurrentie moet plaats maken voor meer samenwerking. De verantwoordelijkheid van het schoolbestuur houdt niet op bij ...
... de gemeente goed naar voren in het Inspectierapport. Ze zijn een actieve partner in de samenwerking. Veel gemeenten zetten gericht financiële middelen in, maken beleidsafspraken met besturen, monitoren ...
... Gudde. Hij is onder andere verantwoordelijk voor de QuickScan vastgoedmanagement, die Twynstra Gudde in samenwerking met Bouwstenen heeft ontwikkeld. Aan de meest recente editie daarvan namen naast 42 ...
... verder onderzoek en finetunen en dat is natuurlijk altijd maatwerk.   De ontwikkelgroep is een initiatief van Bouwstenen voor sociaal in samenwerking met de PO-raad, waarbij HEVO zijn know-how ...
... de Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2018, de samenwerkingsagenda voor partijen in het maatschappelijk werkveld en tevens het werkbriefje van Bouwstenen voor Sociaal. Dus doe mee en zorg dat uw punt op de ...
... Markies Catering ging de uitdaging aan en zo is een bijzondere samenwerking ontstaan. Maatwerk cateringconcept Het bijzondere en internationale karakter van de ISH, met een primary en een ...
... en scholen naar de recente aanbestedingspraktijk in het primair en voortgezet onderwijs. Het onderzoek is uitgevoerd door Bouwstenen voor Sociaal in samenwerking met de VNG, PO-raad, VO-raad en ...
... kritische aandachtsgebieden die spelen bij gezamenlijke  huisvesting: Beheer, Exploitatie, Samenwerking, Eigendom en Financiën. Het doorlopen van deze aspecten, zorgt voor goede samenwerkingsafspraken ...
... van deze school van 15.000 m2, zijn ook het onderhoud en de schoonmaak van het gebouw aanbesteed. HEVO heeft in nauwe samenwerking met de school een prestatiebestek opgesteld voor het onderhoud tot 20 ...
... is uiteindelijk gelukt vooral dankzij een goed plan, goede dosis lef en een goede samenwerking tussen ons, Dino en HorEquip uit Steenwijk. Maar ook aan het College van Bestuur dat ons de vrijheid heeft ...
... en samenwerkingspartners. Voor veel scholen is het “zelf meer grip krijgen op de onderhoudsplanning” en daarmee de onderhoudskosten, de belangrijkste reden om een vastgoedinformatiesysteem ...
Pagina 1 van 3

Trefwoorden

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Maart uitgave

Partners