samenwerking
...  Bent u zich aan het oriënteren op een FMIS voor uw onderwijsinstelling? Sinds mei 2018 zijn School Facility en Axxerion een samenwerking aangegaan waarin School Facility haar onderwijsexpertise ...
... op te stellen waarin afspraken worden gemaakt over de wijze waarop beide partijen omgaan met persoonsgegevens die hen beiden ter beschikking moeten staan. Denk bijvoorbeeld aan het samenwerkingsverband. ...
... waarbij niet alleen bewegen, maar ook ontmoeting, meedoen en dagelijks functioneren bepalen of iemand gezond is. Zo kan een intensievere samenwerking tussen zorgpartners niet alleen genezen, maar ook voorkomen. ...
... mensen uit het onderwijs leveren een bijdrage.   De sessies sluiten aan bij de thema’s uit de Agenda Maatschappelijk vastgoed 2019; de samenwerkingsagenda voor bestuurders, managers ...
... te maken.” Middelbare scholen in krimpregio's krijgen daarom de komende twee jaar € 25 miljoen extra om fusie of samenwerking tussen scholen mogelijk te maken. Als de krimp de komende ...
UvA en Hago verlengden hun samenwerking onlangs met acht jaar. Duurzaamheid speelt een belangrijke rol in dat partnerschap en Hago draagt bij aan de doelen van UvA op dat vlak. Zo plaatsten we een fraaie ...
... Dat is belangrijk.” Hij voegt er aan toe dat scholen die cloudbased willen werken voldoende aandacht moeten besteden aan de onderlinge samenwerking. “Je moet als school én als leverancier ...
... de opdrachtgever investeren. Bij UvA heeft deze samenwerking door gesprekken, geduld, duidelijkheid en een open houding geleid tot een aansprekend succes waarin schoonmakers en hun werkgever nader tot ...
... echt stappen te kunnen zetten is een meer integrale aanpak, meer draagvlak, meer ruimte voor eigen invulling en een betere samenwerking tussen de verschillende betrokkenen nodig, concludeert het werkveld.  ...
...  Samenwerking Het programma is een initiatief van het ministerie van BZK en wordt uitgevoerd in samenwerking met het ministerie van OCW, RVO, Ruimte-OK, de PO- en VO-raad en Bouwstenen. Bouwstenen ...
... Hero installaties twv € 2.500,-!   In samenwerking met Hero Balancer mag Schoolfacilities drie gratis Hero Balancer installaties weggeven. Ga naar www.herobalancer.nl/scholen en laat ...
... onderwijslogistiek, multidisciplinaire samenwerking en onderwijshuisvesting. Het team van Senz. Interim bestaat uit meerdere experts op het gebied van onderwijslogistiek en zijn inzetbaar in diverse ...
... voor passend onderwijs en leerlingenzorg wordt via de 76 regionale samenwerkingverbanden verdeeld de gemeente verdeelt het geld dat beschikbaar is voor onderwijsachterstand en de beschikbaarheid ...
... onderwerpen. Samenwerking U ontmoet die dag veel andere mensen die voor dezelfde opgave staan. Diverse sprekers leveren een bijdrage of komen luisteren, waaronder mensen uit de praktijk, brancheverenigingen, ...
... te stimuleren, bijvoorbeeld in speeltuinen, veldjes en sportaccommodaties in de buurt. Meer samenwerken Daarbij pleiten de onderzoekers voor meer samenwerking met sport- en beweegaanbieders, ...
... bij het vinden van de weg. Emco heeft in samenwerking met Hoba Steel een entreemat ontwikkeld met een geïntegreerd gidssysteem, waardoor dit probleem tot het verleden behoort. Bank, ziekenhuis ...
Het Bindelmeer College heeft samen met het aangrenzende ondersteuningsbureau van stichting ZAAM een training over de ontruiming van de gebouwen gehad. Doel was de interne samenwerking te versterken ...
... factoren bepaalt wat de beste optie is, zoals mogelijke krimp, spreiding van schoollocaties, de wens voor verduurzaming en flexibele inrichting van schoolgebouwen, samenwerking met andere onderwijspartners ...
... voorzitter van de VO-raad: 'Groei maakt steeds meer plaats voor krimp en concurrentie moet plaats maken voor meer samenwerking. De verantwoordelijkheid van het schoolbestuur houdt niet op bij ...
... de gemeente goed naar voren in het Inspectierapport. Ze zijn een actieve partner in de samenwerking. Veel gemeenten zetten gericht financiële middelen in, maken beleidsafspraken met besturen, monitoren ...
Pagina 1 van 3

Trefwoorden

Advertentie

maart uitgave

Partners