samenwerken
... de juiste partijen te kiezen die gedurende lange tijd als partners willen samenwerken. Een professionele afstemming in de vorm van een MJOP (meerjaren onderhoudsplan) is hierbij een voorwaarde. Profiteer ...
... leerlingen moest zijn. Sinds we met het NISHV samenwerken, is het schoolhulpverleningsprogramma afgestemd op onze specifieke situatie. Naast de standaardonderdelen zijn SHV’ers getraind in EHBO voor ...
... samenwerken met de basisscholen in Pijnacker en omstreken. In eerste instantie met de directe buren De Keizerskroon en De Vlinderboom maar ook met de andere scholen uit de regio. Door uitwisseling van ...
... Lyceum beschikt zoals de meeste scholen over computers, maar daar wordt vooral op gewerkt als leerlingen samenwerken aan werkstukken, of samen presentaties voorbereidden. In de leslokalen staat niet op ...
... Dat zijn geldverslindende korte-termijnmaatregelen zonder visie en uitzicht op resultaat. "Ik geef onmiddellijk toe dat er nog een lange weg te gaan is, maar als partijen willen samenwerken is er ...
... en ontmoetingsplekken. de arbeidsproductiviteit verhogen, door bijvoorbeeld korte looplijnen tussen functies die veel en intensief met elkaar samenwerken. de kosten verlagen, door bijvoorbeeld ...
... als Nijmegen en Breda heel succesvol is gebeurd, heb ik geen enkel bezwaar. Maar in situaties zoals hier in Den Bosch, waar gemeente en schoolbesturen uitstekend en met veel succes samenwerken, voegt doordecentralisatie ...
... het samenwerken aan en delen van documenten. Overal binnen de organisatie wordt samenwerking en versterking gezocht voor het programma WorX. In april organiseert Saxion ...
... van de ander', samenwerken in plaats van concurreren. Andere succesfactoren zijn het hebben van een gemeenschappelijk doel ten behoeve van de samenleving, een heldere en standvastige visie met de nodige ...
... te moeilijk. Houd - met name als kleine school - goed in de gaten tot welk niveau een prestatiecontract voldoende meerwaarde biedt. - Het samenwerken op basis van prestatiecontracten vereist visie ...
... gelaten. De ene leerling gebruikt daarvoor een laptop, een ander een MacBook en iemand anders misschien een tablet. Waarschijnlijk zullen ze via social media samenwerken. “Leerlingen gebruiken de ...
Besturen kunnen voor flinke uitdagingen komen te staan. Als de organisatie onder druk staat en de kwaliteit van onderwijs wordt bedreigd, komt het erop aan. Een krachtig bestuur maakt dan duidelijke ...
... De bouw van het andere educatief cluster in Den Dungen is begin 2013 gestart. Educatieve clusters zijn alleen levensvatbaar als scholen en commerciële kinderopvangorganisaties samenwerken. ...
... samenwerken en projectgebonden leren. Opslag- en rekencapaciteit voor onderzoek. Minder investeringen, en mogelijk lagere totale kosten. Maar niets is zaligmakend en dus zijn er ook ...
De dalende leerlingenaantallen hebben consequenties voor het basisonderwijs. Leerkrachten krijgen ontslag, klassen worden groter, scholen zijn niet meer te bekostigen en worden uiteindelijk gesloten. ...
... van mensen; bijvoorbeeld samenwerken in groepen met wisselende samenstellingen, met minder mensen en meer lesmiddelen. Onderwijs wordt daarmee per saldo nog niet direct goedkoper, maar wel veel efficiënter ...
... heldere vragen. Bijv.: waar bevinden zich mijn data? Krijgt u geen goed antwoord? Ga dan een deurtje verder. 7. Samenwerken? Wees eerlijk! Als u samen met andere organisaties cloud-diensten ...
... het gebouw en het interieur, verzorgdheid van het buitenterrein en sfeer en uitstraling van het gebouw), de informele ruimten (indeling en inrichting voor samenwerken en kennis delen), de restauratieve ...
De Achterhoek is een gebied dat met een teruglopend aantal leerlingen te maken heeft. Voor de gemeente Winterswijk aanleiding om een multifunctionele accommodatie te bouwen, gelegen aan het station, ...
... bevredigd worden'. De belangrijkste interne stakeholders zijn de docenten, de leerlingen en het bestuur. Externe stakeholders zijn de ouders, bedrijven die met de school samenwerken, de gemeente, etc. ...
Pagina 2 van 3

Trefwoorden

maart uitgave