samenwerken
... scholen te wachten staat, is fors en in veel gevallen zelfs heel fors. Proactief nadenken over een dekkend onderwijsaanbod en intensief samenwerken om dat te bereiken, is essentieel om onze opdracht waar ...
... te stimuleren, bijvoorbeeld in speeltuinen, veldjes en sportaccommodaties in de buurt. Meer samenwerken Daarbij pleiten de onderzoekers voor meer samenwerking met sport- en beweegaanbieders, ...
        Het NIC en strategist Gerco Rietveld gaan samenwerken om de inkoop in de publieke sector een boost te geven. “Als ervaren kennisorganisatie ...
... thuissituatie betreft, kan tijdig de juiste ondersteuning worden geboden. Daarbij spelen de ketenpartners een belangrijke rol. Tijdig inschakelen en nauw samenwerken met ketenpartners draagt er aan bij ...
... op bedrijfseigen toepassingen draaien. Dit geheel moet op de een of andere manier soepel en veilig samenwerken met clouddiensten. Xafax zorgt voor veiligheid, integratie, gegevensuitwisseling, beheer, ...
... weten waar je zelf staat voor je lekker met anderen kunt samenwerken.  En dat het voor een goede samenwerking van belang is dezelfde taal te spreken en te weten waarop je elkaar zou mogen aanspreken. ...
... werken of samenwerken? Multifunctionele accommodaties met meerdere scholen en functies als kinderopvang of een bibliotheek, zijn bedacht om samenwerking te faciliteren. Diverse gemeenten stimuleren ...
De driedaagse training 'Succesvol werken en communiceren in het onderwijs' voor OOP’ers gaat vooral over efficiënt en prettig samenwerken. De training is maatwerk, zeggen de deelnemers. ...
... intensiever samenwerken met Bouwstenen voor Sociaal, platform voor maatschappelijk vastgoed. Op deze wijze krijgt het blad een nieuwe impuls en een bredere basis om als onafhankelijk blad door te gaan. ...
... Kindcentrum, waar zoveel disciplines samenwerken is dit aan de orde. De ontwikkeling van het kind begint immers bij de kinderopvang! Professionals aan het roer Frans de Vijlder noemde een aantal ...
... hebben gekozen voor het hergebruik van gebouwen. Waar mogelijk willen we gebouwen upgraden en transformeren”, vertelt Visscher. “Daarnaast gaan schoolbesturen meer samenwerken om de leerlingenstromen ...
... gedrag willen scholen nu dat zij pedagogisch handelen en professioneel communiceren maar ook dat zij hun eigen grenzen bewaken, goed samenwerken en de schoonmaak aansturen.” Het hielp enorm ...
... van oplossingen voor leegstand en veilige wegen voor leerlingenvervoer. Voor een goede spreiding van het onderwijsaanbod is het belangrijk dat schoolbesturen en gemeenten samenwerken. Leerkrachten, ...
... Sharepoint-omgeving DLWO van Regio College waarmee zij samenwerken aan projecten.” Het Regio College Het Regio College is een regionaal opleidingencentrum (ROC) dat verschillende ...
... ongeacht de opstelling tegelijkertijd de leraar en elkaar kunnen zien. Hulpmiddelen die het leren en samenwerken ondersteunen, kunnen direct bij de tafel worden aangeboden, terwijl de studenten dankzij ...
... te kunnen blijven garanderen, moéten schoolbesturen en gemeenten samenwerken. Dit wetsvoorstel geeft hier een kader voor. Daarnaast bevat het voorstel een versoepeling bij het verplaatsen van een ...
... Door middel van vernieuwende en online lesmethodes stimuleert Ponte een veelzijdige kennisoverdracht, waarbij kritisch denken, samenwerken en probleemoplossing en -opvolging centraal staan. Om de hoogbegaafde ...
... intensief met elkaar samenwerken. De organisaties willen voorkomen dat leerlingen met een achterstand binnenkomen in groep 1. Ook moet het voor ouders eenvoudiger worden om opvoeding en werk te combineren. ...
... verschillende toepassingen en systemen soepel met elkaar samenwerken en het gebruik van digitale leermiddelen eenvoudig en betrouwbaar is. 3. Landelijk Niet alles kan binnen de school of de keten ...
... en dat je samen sterker staat. Maar dat gevoel leeft al langer in Breda, we kennen echt een geschiedenis van samenwerken.” Samenwerken heeft de toekomst “Elke leerkracht in Breda ...
Pagina 1 van 3

Trefwoorden

december uitgave

Partners