roosters
... er zoal bij komt kijken. Aangepaste lestijden Mirjam: “Vanaf 15 juni wordt er na enige maanden weer meer onderwijs op school gegeven, wat een ingewikkelde klus oplevert om roosters op ...
... en individueel. Hierdoor zijn zowel de leerlingenroosters als de docentenroosters een stuk makkelijker te maken.   Een andere methode is die van het Cartesius 2 in Amsterdam, waar ...
... passende leeromgeving ga je uit van het aantal leerlingen dat gelijktijdig deelneemt aan een programma binnen een onderwijssetting. Ga je uit van kengetallen van het lesroosters, van m² per leerling ...
... in scholen werken op basis van het zogeheten verdringingsprincipe. Verse lucht wordt bovenin het klaslokaal ingeblazen. Vuile lucht wordt via roosters in de muur of via het plafond afgevoerd naar de gang, ...
... de ventilatieroosters voldoende lucht af? Is de doorstroming van de lucht in het hele lokaal voldoende? Ontstaat er overdruk? Of is het alleen aangenaam in de klas als de deur open staat? Voorkom ...
... eenvoudige huishoudelijke hulpmiddelen. Zuigen de ventilatieroosters voldoende lucht af? Is de doorstroming van de lucht in het hele lokaal voldoende? Ontstaat er overdruk? Of is het alleen aangenaam in ...
... veel tijd en er kon niet tijdig op gewijzigde situaties ingespeeld worden. Ook de informatievoorziening naar studenten en de organisatie rondom toetsen en roosters moest omhoog.” “We ...
...  "Ik denk dat het niet uitmaakt met welk soort device je de school binnen komt, je kunt immers met behulp van technologie overal leren. Het leermateriaal, de roosters en de resultaten komen op ...
... digitale roosters, planningen en bewegwijzering. “We verzorgen alle denkbare audiovisuele & ICT oplossingen in het onderwijs. Van roosters die digitaal worden weergegeven tot projectoren en digiborden. ...
... is alleen een aan- en afvoerkanaal in de gang nodig met een aftakking naar elk lokaal. In de lokalen zijn geen kanalen nodig, daar zitten alleen twee eenvoudige roosters. Elk lokaal krijgt ook vier sensoren: ...
... In de backoffice lijkt het onderwijsproces al bijna geheel geautomatiseerd. Lesroosters, registratie ziekteverzuim, cijferadministratie, leerlingvolgsystemen, en in iets mindere mate elektronische leeromgevingen, ...
... die wordt gekozen is meestal wel voldoende qua capaciteit, maar in het klaslokaal zelf zijn onvoldoende voorzieningen, denk aan te kleine roosters of het ontbreken van afvoerkanalen. Daardoor ontstaat ...
... Een eenvoudige aanpassing aan de luchtroosters in iedere ruimte is vaak voldoende om dat te verhelpen.” Rasenberg heeft in opdracht van het ministerie van Defensie een sensor ontwikkeld, de ...
... van het gebouw ineens niet meer nodig zijn voor hun oorspronkelijke doeleinde of gaat er meer gewerkt worden met continuroosters. Je moet ruimtes gemakkelijk kunnen ombouwen, zodat je bijvoorbeeld ook ...
... directe oplossing. De internetverbinding ligt eruit, de whiteboarden werken niet, de koffiemachine is kapot of de lesroosters zijn verouderd omdat een ingeplande docent ergens anders gaat werken. Startpunt ...
...  Geen onderhoudscontract/onderhoud, vuile filters. Ook een mechanisch afzuigsysteem vervuilt en de werkzaamheid wordt na verloop van tijd minder. Vuile en klemmende roosters in de gevel, roosters ...
... (salaris van de docenten) van de kooklessen en de roosters. De gerechten die in de instructiekeuken worden gemaakt kunnen in de catering worden verkocht. Voor het geval de instructiekeuken geen productie ...
... is het CO2-gehalte gemiddeld lager dan in lokalen met alleen natuurlijke ventilatie. Opmerkelijk is dat lokalen met roosters geen betere ventilatie hebben dan lokalen zonder roosters. Ook lijkt het CO2-gehalte ...
... en de ‘kleine’ kwaliteit. De grote kwaliteit gaat over inhoudelijke zaken (topinstituten, toponderzoekers, topdocenten); de kleine gaat over de dienstverlening aan studenten (roosters, communicatie, ...
... komen met enige regelmaat, maar zijn goed verzorgd en er hoeven doorgaans geen ingewikkelde procedures voor gevolgd te worden. Het Ulenhof College gebruikt niet alle functionaliteit van Magister. De roostersoftware ...
Pagina 1 van 2

Trefwoorden

september uitgave

Partners