risicomanagement
... achtergronden en trends is nu voor iedereen beschikbaar. Deze keer met extra focus op risicomanagement en BIM.   Nieuwe functionaliteiten Peter Couwenberg, adviseur informatiemanagement bij ...
... onderzoek zijn in de uitgave ook uiteenlopende artikelen opgenomen over thema’s als risicomanagement, onderhoud, BIM en benchmarking. In interviews geven allerlei organisaties, waaronder scholenstichting ...
... in dit verband deelnemen aan een bijeenkomst over de informatiebehoefte t.b.v. risicomanagement op 9 mei 2016 in Amersfoort. Meedraaien in ontwikkelactiviteiten rond spelregels voor vastgoed- en ...
... en financieel risicomanagement gaan hand in hand. Huren als een eigenaar, was de inleiding van Herman Janssen van Stichting Maatschappelijk Vastgoed (SMV). Vooral door de overheveling van het buitenonderhoud ...
... werken? OSGMetrium ziet risicoanalyse en risicomanagement als onderdeel van goed bestuur. Risicoanalyse is meer dan het simpelweg bepalen hoe groot het weerstandvermogen van een onderwijsorganisatie ...
... gesignaleerd, bijvoorbeeld door middel van een (meerjaren)begrotingen, managementrapportages en risicomanagement. Door de aangescherpte regels rondom de continuíteitsparagraaf in het jaarverslag ...
... te leggen over het gevoerde risicomanagement en het risico beheerssysteem in uw organisatie.   Continuïteitsparagraaf Zo is bijvoorbeeld de continuïteitsparagraaf een onderwerp ...
...  het uitwerken van een financieel risico profiel voor onderwijsinstellingen; het opzetten van risicomanagement; het begeleiden van de totstandkoming van een financieel risicoprofiel; ...
... gesteld. Daarmee worden contracten en afspraken voor onderwijsinstellingen van steeds groter belang. Veel instellingen hebben hier nog te weinig aandacht voor.” Risicomanagement noodzaak Zij ...
Of het in uw onderwijsinstelling nu gaat om controlling, risicomanagement, bedrijfsvoering of financieel management, Infinite Financieel helpt u grip te krijgen op uw interne organisatie en bedrijfsprocessen. ...
... van lumpsum in het primair onderwijs kwam naar voren dat veel instellingen nog geen adequate meerjarenbegroting opstellen. Naast een goed meerjarenperspectief is ook een adequaat systeem van risicomanagement ...
... van een instelling. Een goed doordacht risicomanagement is   daarom een must. Het middel en de kwaal Binnen het project Eerst kiezen, dan delen wordt dan ook extra aandacht gegeven ...
... risicomanagement dan zo van belang? Voor een goede organisatie stelt het bestuur de doelen vast, die zij aan elke medewerker binnen de organisatie bekend maakt, zodat alle neuzen dezelfde kant op staan. ...
... gesignaleerd en opgelost. Wij constateerden ook dat de gemeente een gebrekkig risicomanagement voerde. Hiermee bedoelen wij dat de gemeente vooraf onvoldoende heeft bekeken door welke factoren de ...
... aan verbeteringen in de planning- en controlcyclus, het risicomanagement en het vermogensbeleid van onderwijsinstellingen. We vragen de projectleider Reinier Goedhart (foto) in dit eerste artikel naar ...
... liquiditeitsplanning. Daarnaast de inbedding van risicomanagement binnen de instelling door het voorkomen van risico’s door goed bestuur, het afdekken van risico’s door beheersmaatregelen en ...

Trefwoorden

Advertentie

Agenda

Geen evenementen

mei uitgave

Partners