risicoanalyse
... biedt bij het maken van een risicoanalyse, de omgang met leerlingengegevens, en de afspraken met leveranciers. De aanpak bevat onder meer een voorbeeld-privacyreglement, een model-verwerkersovereenkomst ...
Onderwijsinstellingen worden geconfronteerd met een grote planlast. Naast alle verplichte documenten wordt nu ook een risicoanalyse en/of continuïteitsparagraaf in het jaarverslag van besturen ...
... voor business control vervult een trekkersrol voor opzet en implementatie van risicoanalyses en risicobeheersing; Business control is verantwoordelijk voor de totale planning- en controlcyclus van ...
... de commissie Don in haar rapport van september 2009 reeds op het feit dat meerjarige begrotingen en risicoanalyses nog geen gemeengoed zijn bij onderwijsinstellingen. Ook bij de evaluatie van de invoering ...
... instellingen? Ten aanzien van de verbeteringen inzake het financiële beleid van instellingen doet de commissie de volgende voorstellen. Het opstellen van meerjarenbegrotingen, risicoanalyse en ...
... of anderen. Dat maakt een goed financieel beheer en een adequate risicoanalyse nog meer gewenst. Daarnaast geeft financiële deskundigheid ook ruimte aan creatieve inzet van de wel beschikbare middelen. ...
... adviesbureaus en installateurs.” Wat heeft Carmel tot nu toe gedaan aan legionella? “Voor iedere locatie is samen met een adviesbureau een risicoanalyse uitgevoerd waaruit een aantal ...

Trefwoorden

Advertentie

Agenda

Geen evenementen

mei uitgave

Partners