renovatie
... is grote behoefte aan renovatie of (ver)nieuwbouw; 68% van de 80 schoolgebouwen is ouder dan 40 jaar. Daarom stelde de gemeente samen met alle partijen in het PO en (V)SO een IHP op, met daarin een investeringsplan ...
... ontwikkelen Zo ontwikkelden de deelnemers vorig jaar een afwegingskader renovatie/nieuwbouw en maakten ze een aanzet voor een nieuwe generatie Integrale Huisvestingsplannen; meer vanuit de bedoeling. ...
... tool biedt partijen een afwegingskader om in een vroeg stadium te kiezen voor renovatie of nieuwbouw. De kostenconfigurator kunt u downloaden: https://www.hevo.nl/actueel/kostenconfigurator-speciaal-onderwijs-2018 ...
De meerwaarde van doordecentralisatie De economische levensduur van een schoolgebouw is doorgaans gesteld op 40 jaar. De komende jaren zijn veel schoolgebouwen toe aan renovatie of vervanging. Steeds ...
... renovatie. Subsidie van het Rijk Van alle subsidies is de SDE+ subsidie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat de bekendste. Deze regeling ondersteunt scholen bij het opwekken van ...
... bij de afweging rondom renovatie of een nulmeting van de bestaande gebouwenvoorraad goed in staat zijn het verbeterpotentieel zichtbaar maken en ambities te formuleren. Door als gemeente en schoolbestuur ...
Komende jaren valt er een flinke puzzel op te lossen rond onderwijshuisvesting. Veel schoolgebouwen zijn gedateerd en staan op de nominatie vervangen te worden. Of is renovatie een optie? En, ...
Renovatie of vervangende nieuwbouw of misschien wel een combinatie hiervan. Als de houdbaarheidsdatum van een schoolgebouw is verstreken, dient die keuze zich aan. En omdat een simpel rekensommetje ...
... wethouder Utrecht en nu voorzitter van de PO-raad geeft ter inspiratie haar visie op het doel en hoe we dat kunnen bereiken. En er zijn sessies over bijvoorbeeld de afweging tussen nieuwbouw en renovatie, ...
... te maken met problemen die vrijwel alleen door middel van nieuwbouw of renovatie op een goede manier kunnen worden verholpen. Zoals verouderde gebouwen die het onderwijs niet goed meer ondersteunen, slechte ...
... is gevraagd naar ervaringen met aanbestedingen vanaf het 2e kwartaal in 2015.  De ingebrachte ervaringen betreffen overwegend (vervangende) nieuwbouw; een kleine 30% gaat over renovatie of een combinatie ...
Gemeenten en schoolbesturen investeren vaak samen in nieuwe schoolgebouwen. Samen realiseren zij hogere kwaliteits- en duurzaamheidsambities bij nieuwbouw- of renovatieopgaven. Het uitgangspunt daarbij ...
... en prestatiegericht. We doen vaak mee aan allerlei wedstrijden en uitwisselingsprojecten.” Plannen voor renovatie De school staat aan de vooravond van een grote renovatie. Jessica Baart: ...
... die worden behandeld zijn: Actuele wet- en regelgeving, renovatie, kwaliteitskader huisvesting, financiering, nieuwe eisen aan schoolgebouwen, scholenhuisvesting en strategieontwikkeling en casuïstiek ...
... wilt? Denkt u om die reden aan renoveren, maar stuit u op praktische bezwaren als tijd en geld? Kom dan naar de kennissessie Renovatie Schoolgebouwen voor informatie over de nieuwste ontwikkelingen.   ...
...  Naar een 3e generatie IHP’s, met Michel de Bondt van Bouwstenen, op 24 mei, 27 juni, 5 juli en een bijeenkomst na de zomer van 10.00 tot 13.00 uur in Apeldoorn. Renovatie of vervangende ...
... architecten, bouwadviseurs en inrichters bij bouw- en renovatieprojecten ontstaat gemakkelijk verwarring over die normen. Om dat te voorkomen stemt Voion de normeringen in de arbocatalogus af op die in ...
HEVO stelt 2 kostenconfiguratoren beschikbaar; één voor nieuwbouw en één voor renovatie en upgrading van schoolgebouwen. Nieuwbouwkostenconfigurator Met de update ...
... renovatie, en schoolbesturen betalen de energierekening en het onderhoud. Steeds vaker klinkt de oproep van schoolbesturen om alle middelen en verantwoordelijkheden door te decentraliseren. Dat moet leiden ...
De opgave de komende jaren rond onderwijshuisvesting is complex, stelt Ingrid de Moel, directeur van Bouwstenen voor Sociaal. Veel scholen moeten worden gerenoveerd en verduurzaamd, maar daarmee ...
Pagina 1 van 3

Trefwoorden

Advertentie

Advertentie

september uitgave

Partners