registratie
... locker- en postvakbeheer, verbruiksregistratiesysteem (VRS) en bibliotheek. In het Identity Management (IDM), een dienst van SurfNet, wordt een ID aangemaakt voor die student en hij krijgt zijn inlogaccount ...
... met name op het gebied van automatisering. De presentieregistratie was een van de eerste processen die werden gemoderniseerd, vertelt Harry Mauw, directeur bedrijfsvoering. “Wij deden de presentieregistratie ...
... voor de wasmachines op de campussen. Diezelfde pas wordt ook gebruikt voor aanwezigheidsregistratie, parkeerbeheer en toegangscontrole, systemen die allemaal afkomstig zijn van andere leveranciers. Eric ...
... In de backoffice lijkt het onderwijsproces al bijna geheel geautomatiseerd. Lesroosters, registratie ziekteverzuim, cijferadministratie, leerlingvolgsystemen, en in iets mindere mate elektronische leeromgevingen, ...
... leerlingen, als registratie voor het printen/kopiëren en om de lockers te openen. Cashless betalen kwam pas in beeld na een telefoontje van Jeroen Beemster, adviseur Financiele Logistiek van Rabobank ...
... op printen en kopiëren via multifunctionals. Met Pcounter van Xafax, de software voor registratie, verrekening, rapportage en kostenbeheer van printopdrachten en kopieën, moeten de leerlingen ...
... veiligheid. Bij ROC West-Brabant behoort sociale veiligheid – de 'zachte kant' – tot de verantwoordelijkheid van de individuele scholen. Zij moeten zorgen voor een goede incidentenregistratie ...
... bestellen. Misschien nu nog niet, maar over een paar jaar wel. Daarom verwacht ik ook dat mobiel betalen een succes gaat worden in combinatie met diensten als aanwezigheidsregistratie, roostermeldingen, ...
...  Zijn de juridische risico’s dichtgetimmerd ingeval een grensoverschrijdend computergebruik zich binnen de schoolorganisatie voordoet? Hoe houden we alle verzamelde data en registraties ...
...  eenmalige registratie gegevens/aanbestedingspaspoort; virtueel marktplein. Het gebruik van TenderNed moet ervoor zorgen dat ondernemers minder administratieve lasten gaan krijgen. ...
... (ELO), Gronos (aanwezigheidsregistratie), en de content van Deviant en Schoonenvaart. Enkele applicaties zijn door hun aard (nog) niet als clouddienst beschikbaar, zoals de ontwerpsoftware van AutoCad. ...
... systemen voor verwarming en koeling, ventilatie, verlichting, beveiliging en bewaking, toegangscontrole, leerlingregistratie, etc. met één controller te bedienen kan veel worden bespaard ...
... tot competenties en van gesprekverslagen tot declaraties. Niet alleen zijn verlofregistratie, cv’s of strategische zaken als leeftijdsfasebewust personeelsbeleid en loopbaanplanning snel en gemakkelijk ...
... leerlingregistratie. Het voordeel voor de gebruiker is dat alle hard- en software van Inepro komt en dat betekent één leverancier en dus één aanspreekpunt. De afgelopen jaren ...
Vanaf het schooljaar 2012-2013 zijn scholen verplicht een incidentenregistratie bij te houden. Deze verplichte incidentenregistratie, opgelegd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen ...
... legitimatiebewijs binnen Inholland, voor met name aanwezigheidregistratie bij tentamens en het lenen van boeken uit de bibliotheek. Alle betalingen doen studenten met Chipknip. Service Level Agreement ...
... versies van de software en terminals geïnstalleerd. Pcounter, de software die de registratie en betaling van het printen en kopiëren afhandelt, is tegenwoordig voorzien van een volledig betaalsysteem. ...
... kaarten, die in gebruik zijn, als de geldstroom die hiermee gemoeid is. Een smartcard (gesloten systeem) combineert diverse functies zoals betalen, parkeren, toegang, registratie en printen. Het FacilityPro ...
... vaak voor kwam. “Ons idee dat het wel goed zat met de veiligheid in school werd behoorlijk aan het wankelen gebracht en we beseften dat we daarover serieus moesten gaan nadenken.” Incidentenregistratie ...
... Financiën & Studentregistratie aan en is vanaf het eerste moment betrokken geweest bij de centralisatie van alle financiële administraties, in 1995. Ook zegt ze medeverantwoordelijk te zijn ...
Pagina 2 van 3

Trefwoorden

december uitgave

Partners