protocol
... naleven van de rechten van betrokkenen sanctioneren met een boete uit de hoogste categorie. Een protocol of een procedure inzake het afwikkelen van verzoeken van betrokkenen binnen een maand is daarom ...
... procedures en protocollen van de school en het ondersteuningsbureau vooraf bestudeerd. Daaruit bleek dat op gebieden als communicatie, samenwerking en de invulling van de rol als SHV’er het één ...
... worden gehaald.” Werken aan vertrouwen Tussen politie en school zijn een aantal afspraken gemaakt en procedures en protocollen opgesteld. Zo fungeert wijkagent Meijer niet als ‘vliegende ...
... pestprotocollen, incidentenregistratie en Arbo beleid. We hebben overleg gevoerd met verschillende adviseurs en geïnventariseerd wat er allemaal noodzakelijk was in het kader van wet en regelgeving ...
... en meetprotocol Het consortium werkte het ontwerp uit per school. Het projectteam toetste het ontwerp, de realisatie en de oplevering voortdurend op de aangeboden prestatiegaranties. ...
... Een uniform meetprotocol en borgingssysteem voor de kwaliteit van het binnenmilieu zijn hiervoor de basis. OPTI-School werkt intensief samen met kennis- en onderzoeksinstellingen, in het bijzonder met ...
... worden. Als er toch iets gebeurt moeten er protocollen zijn om die situaties correct af te handelen. De school kan de kans op ongelukken zo klein mogelijk houden door middel van een RI&E (risico-inventarisatie). ...
... situaties zoals calamiteiten, bouwkundige en/of installatietechnische aanpassingen, wijziging van het gebruik, (tijdelijke) leegstand en verhuizingen. Voor deze situaties worden maatwerk protocollen gemaakt. ...
... systeem werkt met open protocollen, zodat de onderwijsinstelling minder leveranciersafhankelijk is en communiceert via ethernet of wifi.” Uitgangspunten Van belang vindt Mark Zwanenberg, ...
... in gebouwen. Een goed binnenmilieu is een voorwaarde voor een gezonde leer- en werkomgeving die stimulerend werkt op de (eind)gebruikers om de beste prestaties te leveren. Een uniform meetprotocol ...
... Dat gebeurt volgens een wettelijk vastgesteld protocol. “Je kunt niet zeggen 'zet in het vervolg maar een helm op en trek handschoenen aan'. Maatregelen moeten volgens een 'arbeidshygiënische ...
... situaties zoals calamiteiten, bouwkundige en/of installatietechnische aanpassingen, wijziging van het gebruik, (tijdelijke) leegstand en verhuizingen. Voor deze situaties worden maatwerk protocollen gemaakt. ...
... en restricties kan schadelijke gevolgen voor een schoolorganisatie hebben. Het begint met de spelregels ofwel een protocol waarin het beleid van de school is vastgelegd en wat nadrukkelijk voldoet aan ...
... besparen. De stabiliteit, kwaliteit en functionaliteit van telefonie via internet op basis van het IP-protocol zijn de algelopen jaren spectaculair verbeterd, tegen kosten die veel lager dan van traditionele ...
... een zekere mate van bureaucratisering) zwaar wegen en stroomt de animo om zich iets gelegen te laten liggen aan procedures en protocollen snel weg. Medewerkers moeten zich innerlijk verbonden weten aan ...
... van Microsoft in Seattle en de gesprekken gaan tot op diep protocolniveau. Er is respect bij de leveranciers van clouddiensten voor onze medewerkers.” Beveiligde internettoegang Het doel ...
... de focus op de zachte zaken. “Bijna elke school heeft een pestprotocol, maar echt belangrijke zaken rond veiligheid zijn niet goed geregeld. Er is te weinig tijd en te weinig geld om dit soort zaken ...
... gehad en de conciërges zijn alert op het onderhoud van de systemen. De school besteedt ook aandacht aan sociale veiligheid door middel van begeleidingslessen en een pestprotocol en de contacten met ...
... Het bekendmaken van een beoordelingsprotocol ten tijde van de Nota van inlichtingen, voorafgaand aan het moment van inschrijving, is zodoende in beginsel verboden, wanneer in een dergelijk geval de gunningcriteria ...
... strikt protocol hun werkzaamheden uitvoeren. 4. Evaluatie. Op grond van de evaluatie stellen wij eventuele parameters in ons plan met organisatorisch advies nog preciezer af. Hiermee bereikt ...
Pagina 1 van 2

Trefwoorden

december uitgave

Partners