professionalisering
... van de school mag worden geleerd is heel afhankelijk van de cultuur in de schoolorganisatie. Frustratie Er is volgens de Inspectie nog veel te doen op HRM-gebied wat betreft ontwikkeling en professionalisering, ...
... waarmee de inkoopfunctie kan worden getoetst en verbeterd. Het is ook de basis voor een professionaliseringtraject en kostenbesparingstraject. Pro Mereor heeft voor (onderwijs)instellingen een ...
... staat voor Voortgezet Onderwijs In Ontwikkeling en wordt bestuurd door de sociale partners. Voion zet zich in om vraagstukken op te lossen op het gebied van arbeidsmarkt, loopbaan, professionalisering ...
Nieuwe scholen, renovatie en exploitatie, meervoudig ruimtegebruik, slimme gebouwen en professionalisering. Het wordt een inspirerende dag waarop maatschappelijke organisaties elkaar vooruit helpen. ...
... om specifieke kennis over huisvesting. De PO-Raad faciliteert in deze kennis en hecht aan professionalisering van de schoolorganisatie op het gebied van huisvesting. Dit doen wij in samenwerking met verschillende ...
... van de verschillende disciplines rond het kind. Er zal een bereidheid moeten zijn om ‘vreemde ogen’ toe te laten. Door een permanente professionalisering zal er een zelfreinigend vermogen ontstaan. ...
Inkoopkenniscentrum Pro Mereor staat al 20 jaar overheden en onderwijsorganisaties bij die een professionaliseringsslag willen maken. Ruime ervaring op het gebied van inkoop en Europees aanbesteden ...
...  Van intuïtief naar pedagogisch ZeeProf is het professionaliseringsplatform van het Diensten Centrum Onderwijs in Zeeland (DCO). Hanna van Boven werkt als coördinator voor ...
... geld. Ook is de administratieve last (registratie gegevens) voor de onderwijsinstelling minimaal en zorgt de professionalisering van het beheer voor minder incidenten.” Om gedurende de samenwerking ...
...  Professioneel opdrachtgeverschap Met de oprichting van BreedSaam werkt het primair en speciaal onderwijs in Breda echt aan een verdere professionalisering van het opdrachtgeverschap. Van Esch: ...
De Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2015 biedt een mooie kans voor onderwijsorganisaties om een impuls te geven aan (de professionalisering van) hun huisvestingsbeleid en het vastgoedmanagement.  ...
... de kans op afstemmingsfouten groot. Dankzij standaard werkwijzen bespaart IVO tijd en geld. Ook is de administratieve last (registratie gegevens) voor de onderwijsinstelling minimaal en zorgt de professionalisering ...
... kort op ingaan. Professionalisering nodig Onderwijshuisvesting is niet iets wat je er als bestuur even bij doet of zomaar aan een externe partij kan overlaten. De verantwoordelijkheid neemt ...
Hoogleraar Marleen Hermans gaat vanuit haar leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw aan de TU Delft in kaart brengen welke competenties er nodig zijn om gebouwen en bouwwerken in samenwerking ...
... of er voor kiest deze uit te besteden aan een daarvoor gespecialiseerd bureau, in beide gevallen dient het te beschikken over de juiste competenties waarmee weloverwogen keuzes kunnen worden gemaakt. Professionalisering ...
... op operationeel niveau blijft steken. Voor het primair onderwijs zou het mijn wens zijn om in te zetten op een professionaliseringsslag voor het beheer. Alleen met de juiste professionals die weten wat ...
... laat in veel gevallen te wensen over. Dit kost onnodig veel geld. Bovendien wordt niet altijd het volledige potentieel uit de gebouwen gehaald. Om dit probleem het hoofd te bieden is een verdere professionalisering ...
... kunnen voldoen. Door gerichte professionalisering en facilitering zal dit echter ook op andere scholen geen problemen mogen geven. Succeservaring Inmiddels is het project met Wiskunde D leerlingen, ...
... een behoorlijke professionaliseringsslag waargenomen. “Alles wat bij ons met huisvesting te maken heeft, is de laatste jaren steeds meer geprofessionaliseerd. Momenteel wordt door een club van vijf ...
... het best bij GO-ON past; wat uitbesteed en wat inbesteed blijft. In feite gaat het om een professionaliseringsslag die binnen de GO-ON organisatie gemaakt zal moeten gaan worden. Dat is iets anders dan ...
Pagina 1 van 3

Trefwoorden

Advertentie

Advertentie

December uitgave

Partners