planning
... van de lessen volgen ze online.” “Bij de Hogeschool Rotterdam mogen per groep acht studenten in een lokaal zitten en dat vereist de nodige planning.” Om te voorkomen dat het in de ochtend ...
... in huis halen van een deskundig en onafhankelijk adviseur. In ons geval was dat Hevo. Zij hebben een planning gemaakt met duidelijke mijlpalen. Dat heeft zeker meegeholpen, want samenwerking tussen partijen ...
... geluids- en lichtomstandigheden veel aandacht gekregen in de planning en vormgeving van de klaslokalen van de Brynseng school. Het is gemakkelijker om je te concentreren als er voldoende daglicht en een ...
Tijdens de Bouwstenen-jaarbijeenkomst kunt u kiezen uit 12 voor het onderwijs relevante sessies. Ze gaan over zaken rond de verduurzaming, voorzieningenplanning, de uitvoering en slimme gebouwen. Diverse ...
... Nederland krimpt. In het onderzoek van Republiq wordt ook een vertaling gemaakt naar de gebouwen. Big en open data vorm steeds vaker de basis voor voorzieningenplanning, IHP's en vastgoedbeleid.  ...
... klinkt al jaren: in 1996 en 2012 pleitte de Onderwijsraad al voor ‘richtingsvrije planning’. De toenmalige Tweede Kamer stond in 2014 sympathiek tegenover het plan en twee jaar later presenteerde ...
... een gemeentepand (Arnhem) en een sportaccommodatie (Arnhem) met de informatieplicht hebben opgedaan; gaan we aan de slag met een (globale) planning voor het vervolg; krijgt ...
... de website van Bouwstenen staat hun planning. Betrokkenen proberen in maart 2019 een eerste case te hebben afgerond en ruim voor 1 juli 2019 alle gegevens te hebben aangeleverd. Volg de nieuwsbrief van ...
... In die gemeente wordt een lijst gemaakt met een planning van schoolgebouwen waar in de komende jaren gegarandeerd gaat worden gerenoveerd of verbouwd. Deze lijst wordt periodiek bijgewerkt en biedt houvast ...
... meer over financiële zaken gaan en over planning en controle. Ook de vormgeving kan nog een tikkie gebruiken, door ondersteunend beeldmateriaal. Deze resultaten zijn voor ons een mooie stimulans ...
... stellen. Daarbij dient het IHP afgestemd te worden op de meerjarenonderhoudsplanningen van schoolbesturen (MJOP). TCO is een essentieel onderdeel van deze afstemming en is een middel om kwalitatief hoogwaardige ...
... een krappe planning werd opgeleverd in oktober 2016. De buitenschoolse opvang en faciliteiten voor arbeidstoeleiding geven het gebouw extra meerwaarde. Gemeente Eindhoven zet sterk in op hergebruik ...
... is dit het minimale waaraan voldaan moet worden. Dankzij een meerjarenonderhoudsplanning wordt een eerste stap gezet in het bewust uitvoeren van onderhoud en krijgen schoolbesturen dankzij een gefundeerde ...
... dan is dat over het algemeen in zowel het PO als het VO goed op orde. De regie voor gebouwonderhoud ligt voornamelijk bij de schoolbesturen. Het onderhoud is gebaseerd op meerjarenonderhoudsplanningen ...
... over de schoolgebouwen ondersteunt het schoolbestuur bij de besluitvorming rond investeringen en de financiële planning. Daarbij zijn ze handig voor de werkplanning en de communicatie met leveranciers ...
... gemeente stelt middelen beschikbaar, de schoolbesturen doen daar hun onderhoudsmiddelen bij en dat voegen we samen. Zowel gemeenten als school weten waar ze aan toe zijn en kunnen hun financiële planning ...
... onderhoudsplanning en de verduurzaming van onderwijsgebouwen. Gezamenlijk feestje Scholen en gemeenten hebben elkaar hard nodig voor goede onderwijshuisvesting.  Daarom is de Najaarsbijeenkomst ...
... van de zonnepanelen bij eventuele toekomstige sluitingen. Slim Opgewekt is voor ons een betrouwbare partner. Ik heb mij dan ook volledig laten leiden door de planning en de berekening die zij maakte”. ...
... het water. Hij kan de uitkomsten uit de RI&E goed kortsluiten met de organisatie. Dat is belangrijk, want de benodigde maatregelen moeten worden opgenomen in een meerjarenplanning en dat gaat meestal ...
In 2014 besloot GO|ON, een samenwerkingsverband van drie gereformeerde PO-besturen en 1 VO-bestuur in Overijssel, voor een gebouwmanagementsysteem te kiezen waarmee de besturen de planning voor het ...
Pagina 1 van 3

Trefwoorden

september uitgave

Partners