onderwijshuisvesting
... blijken. Dat noemt Robbert Jan multi-actor procesmanagement. Een nieuw perspectief op strategische onderwijshuisvestingsplanning in tijden van krimp was de presentatie van Onno Damen van ICS Adviseurs. ...
... Proceon daarom bij al het overleg van de gemeente als het onderwijshuisvesting betreft en soms zelfs bij onderwijskundig overleg. Die contacten zijn heel belangrijk, ook voor onze input over de gebouwen.” ...
De zorgplicht met betrekking tot de onderwijshuisvesting ten aanzien van het Primair Onderwijs, Speciaal Onderwijs en Voortgezet Onderwijs is wettelijk verankerd en ligt bij de gemeente. De gemeente ...
... en de ingeschatte en opgenomen kostenposten voor (ver)nieuwbouw anderzijds.” De 'split incentive' in het onderwijshuisvestingsbeleid vertroebelt volgens Siebren Baars deze discussie. ...
...  Het onderzoek van Daniël Vos bouwt voort op het artikel 'Vrije val in onderwijshuisvesting' (Bouwstenen, april 2014/Schoolfacilities, mei 2014) en de publicatie 'Maatschappelijk ...
... visie als uitgangspunt Een ander aspect dat nader beschouwd kan worden, wat mogelijkerwijs relevant is in het kader van de onderwijshuisvestingsverordening, is de straal om de school. In afbeelding ...
Pagina 3 van 3

Trefwoorden

december uitgave

Partners