onderwijshuisvesting
... en de ingeschatte en opgenomen kostenposten voor (ver)nieuwbouw anderzijds.” De 'split incentive' in het onderwijshuisvestingsbeleid vertroebelt volgens Siebren Baars deze discussie. ...
...  Het onderzoek van Daniël Vos bouwt voort op het artikel 'Vrije val in onderwijshuisvesting' (Bouwstenen, april 2014/Schoolfacilities, mei 2014) en de publicatie 'Maatschappelijk ...
... visie als uitgangspunt Een ander aspect dat nader beschouwd kan worden, wat mogelijkerwijs relevant is in het kader van de onderwijshuisvestingsverordening, is de straal om de school. In afbeelding ...
... zeker niet in het onderwijs. De gesprekken tussen schoolbesturen en gemeenten zijn in het algemeen wat gemankeerd. Dat heeft alles te maken met de onderwijshuisvestingsmiddelen, want het is een enorme ...
“Samen werken aan verstandiger en doelmatiger inzetten van alle beschikbare middelen” De doordecentralisatie onderwijshuisvestingsgelden heeft vergaande gevolgen voor het primair ...
Scholen en gemeenten die met duurzaamheid aan de slag willen zien al gauw door de bomen het bos niet meer. Veel informatie, techniek, voorbeelden, prijzen en partijen die zich er mee bezig houden. Maar ...
Pagina 3 van 3

Trefwoorden

Advertentie

Agenda

Geen evenementen

mei uitgave

Partners