onderwijshuisvesting
...  Verduurzamen kun je niet alleen Binnen Bouwstenen zijn diverse scholen en gemeenten actief met vraagstukken rond onderwijshuisvesting en ander publiek vastgoed en het verduurzamen ervan. Dat ...
... gedreven kinderen en natuurlijk ook van duurzame onderwijshuisvesting. Vaak blijft dat laatste helaas bij een droom. Met dit werkboekje streven wij ernaar een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van ...
Komende jaren valt er een flinke puzzel op te lossen rond onderwijshuisvesting. Bouwstenen organiseert samen met de PO-Raad 4x4 netwerkbijeenkomsten; 2 voor PO-bestuurders (vooral ter inspiratie) en ...
... van het Kwaliteitskader Huisvesting, dé standaard om passende onderwijshuisvesting vorm te geven, was er vanuit de markt ook behoefte om de kosten hiervoor inzichtelijk te krijgen.   HEVO ...
Krimpende leerlingaantallen in het basisonderwijs hebben geen significante invloed op de doelmatigheid van onderwijshuisvesting door gemeenten. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Doelmatig huisvesten’ ...
Bouwstenen voor Sociaal en Schoolfacilities zoeken een professional in onderwijshuisvesting en maatschappelijk vastgoed; een inhoudelijk gedreven verbinder, met veel communicatieve vaardigheden. Herken ...
De opgave de komende jaren rond onderwijshuisvesting is complex, stelt Ingrid de Moel, directeur van Bouwstenen voor Sociaal. Veel scholen moeten worden gerenoveerd en verduurzaamd, maar daarmee ...
... eigen rol De bijeenkomsten staan open voor medewerkers onderwijshuisvesting bij scholen met meer dan 10 gebouwen en voor gemeenten, ieder vanuit zijn eigen rol. Gedachte hierachter is dat je eerst moet ...
... zocht elkaar op, zegt Cees Hamoen, portefeuillemanager onderwijshuisvesting bij de gemeente Zoetermeer. “Dat is het begin geweest van hoe wij als gemeente met de schoolbesturen samen die kar trokken.” ...
Op 1 december 2016 kunnen scholen en gemeenten met elkaar in gesprek over de toekomst van de onderwijshuisvesting. Die dag presenteert Bouwstenen, platform voor maatschappelijk vastgoed, de resultaten ...
... voor het neerzetten van een sober schoolgebouw. Samen met Ingrid de Moel van Bouwstenen zie ik het als dé opgave in onderwijshuisvesting voor de komende jaren om die verbindingen verstevigen. Een ...
... voor medewerkers onderwijshuisvesting. Hierbij is het doel naast kennisuitwisseling, vooral inhoudelijke ontwikkeling en verdere professionalisering te stimuleren. Om ervoor te zorgen dat schoolbesturen ...
... de onderwijshuisvesting komt vervolgens weer volledig bij de gemeente te liggen. Mijn ervaring is dat de mogelijkheid om te besparen op het jaarlijks budget voor onderwijshuisvesting terwijl het schoolbestuur ...
... een bepalende rol bij de instandhouding van onderwijshuisvesting. In algemene zin kun je stellen dat de gemeente ook een randvoorwaardelijke rol hebben. Wanneer zij echt van mening zijn dat een goede samenhang ...
... lastig is. Het ontwerpen van onderwijshuisvesting met bijbehorende installaties is een complexe opgave door de combinatie van menselijk gedrag, sterk wisselende bouwvormen en technieken en klimatologische ...
Onlangs werd in Eindhoven het Integraal Huisvestingsplan unaniem goedgekeurd door de gemeenteraad. Een vooruitstrevend plan dat het onderwijs (po en vo) wil bedienen met goede onderwijshuisvesting verspreid ...
Forbo Flooring organiseert een kennisdag onderwijs speciaal voor facility managers, huisvestingsmanagers, architecten en andere betrokkenen in de onderwijshuisvesting. Ze praten onder meer over hygiëne. ...
... blijken. Dat noemt Robbert Jan multi-actor procesmanagement. Een nieuw perspectief op strategische onderwijshuisvestingsplanning in tijden van krimp was de presentatie van Onno Damen van ICS Adviseurs. ...
... Proceon daarom bij al het overleg van de gemeente als het onderwijshuisvesting betreft en soms zelfs bij onderwijskundig overleg. Die contacten zijn heel belangrijk, ook voor onze input over de gebouwen.” ...
De zorgplicht met betrekking tot de onderwijshuisvesting ten aanzien van het Primair Onderwijs, Speciaal Onderwijs en Voortgezet Onderwijs is wettelijk verankerd en ligt bij de gemeente. De gemeente ...
Pagina 2 van 3

Trefwoorden

Advertentie

Agenda

Geen evenementen

mei uitgave

Partners