nishv
Vakevenement over Crisismanagement, Arbo, preventie, PSA en sociale veiligheid Met de Schoolveiligheidsdag 2020 willen FiAC en NISHV een bijdrage leveren aan een veilige leer- en werkomgeving ...
Het Nederlands Instituut voor Schoolhulpverlening en Veiligheid (NISHV) verzorgt sinds jaar en dag special op het onderwijs gerichte cursussen, waarmee de Arbo- en BHV-verplichtingen worden ingevuld ...
... en hebben we een gezamenlijke training georganiseerd.” Spiegel voorhouden Docent Ferry Baars van het Nederlands Instituut voor Schoolhulpverlening en Veiligheid (NISHV) had de ontruimingsplannen, ...
Scholen willen graag veilige omgevingen zijn, maar ze hebben te weinig knowhow om dat te realiseren. Dat zegt John Jongenelen, gecertificeerd hoger veiligheidskundige en docent bij FiAC/NISHV. “Het ...
... is.” Bekijk voor trainingen ook de bedrijfspresentatie van NISHV  ...
... de tijd niet voor.” Verbruggen is enthousiast over het initiatief van FiAC en het NISHV om speciale trainingen voor het onderwijs te ontwikkelen. Schoolhulpverleners leren daar eerste hulp verlenen ...
... met elkaar zoveel mogelijk beperken.” NISHV De manier waarop de preventiemedewerkers bij SDGHZW en Stichting Fluenta kunnen werken en echt een status hebben in de organisatie is een positieve ...
... het beleidsgedeelte kan alleen door een hoger veiligheidskundige worden gemaakt. Als er eenmaal een goede RI&E is, kan de school deze wel zelf onderhouden.” Stappenplan NISHV Het Nederlands ...
De Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) zou volgens veiligheidskundige Richard Bakker van het Nederlands Instituut voor Schoolhulpverlening & Veiligheid (NISHV) zo vaak gebruikt moeten ...
Postbus 89 2210 AB Noordwiijkerhout Tel. 0252 - 340 413 info@nishv.nl www.nishv.nl FiAC ontwikkelde speciaal ...
... onderzoek uit. Zes jaar later runt hij samen met veiligheidskundige Richard Bakker het Nederlands Instituut voor Schoolhulpverlening & Veiligheid (NISHV). Vanuit deze volle dochter van FiAC gaven zij ...
... zelf wilt en nog belangrijker zelf kunt doen. Het ontzorg ABC-tje van het NISHV A. Eenvoudig te onderhouden RI&E en Plan van Aanpak B. Toetsing die aan alle voorwaarden voldoet C. Een ...
...  Opleidingen FiAC Opleidingen & Trainingen Nederlands Instituut voor Schoolhulpverlening en Veiligheid (NISHV) Onderwijslogistiek ...
...  NISHV       ...

Trefwoorden

maart uitgave