nieuwbouw
... ging er nog eens 1,5 miljard naar gemeenten ten behoeve van uitgaven voor nieuwbouw en uitbreiding van scholen in het PO en VO. Duurzaamheid Als het gaat over het beheer en onderhoud van onderwijsgebouwen, ...
... aan te bieden en geld beschikbaar te stellen, met name voor nieuwbouw of vervangende nieuwbouw. Onderwerpen van meer strategische aard, zoals als herschikking van onderwijslocaties, het ontwikkelen ...
... Plan (IHP) ontstaan. Daarin is een oplossing geformuleerd voor de krimp van de scholen in oudere wijken en de groei van de laatste nieuwbouwwijk in Zoetermeer. De gemeenteraad heeft toen ook besloten dat ...
... te liggen." Daarnaast was ook pragmatische afstemming met de facilitair manager Anne Snippe, van essentieel belang. "Door de keuzes in nauw overleg te maken is de nieuwbouw in samenhang ...
... was voorstander van de Best Value aanpak, waarbij de voorkeur werd gegeven voor renovatie boven nieuwbouw. Grote uitdaging voor BAM Hiervoor schreef Dick van Gasselt zelf het programma van eisen. ...
... school te bouwen die voldeed aan de er aan te stellen eisen. Om het financiële probleem van deze school op te lossen is er onderzoek gedaan naar doordecentralisatie van de nieuwbouwlocatie ...
... De vloer is speciaal ontwikkeld voor onderwijs gebouwen. Reden voor het Krimpenerwaard College in Krimpen aan den IJssel om voor haar nieuwe gebouw met Bolidt in zee te gaan. De nieuwbouw van ...
... bij vraagstukken rondom renovatie, upgrading en nieuwbouw met minimale exploitatielasten. Voor informatie of deelname aan het Kenniscentrum Stichting OPTI-School kunt u contact opnemen met: Frans ...
... heeft van een leverancier. “Samen met Slim Opgewekt maakten we de afweging welke scholen we als eerste gingen verduurzamen. Daarbij hielden we rekening met variabelen als nieuwbouw, krimp en verplaatsingskosten ...
... met de sociale infrastructuur van de wijken. Voor wat betreft het onderwijs een verantwoordelijkheid die – buiten de fysieke component van nieuwbouw en grootscheepse renovatie - vooral in handen ...
... jaar liggen concrete plannen klaar en kan er weer gebouwd worden. Een dag na de goedkeuring van het huisvestingsplan werd meteen gestart met het eerste nieuwbouwproject. De bouwcontracten werden ...
... geen eigen kennis of capaciteit hebben op het gebied van nieuwbouw. Zij zeggen: wij nemen de spilfunctie op ons tussen school en bouw en ontzorgen jullie volledig. Maar wat er vervolgens gebeurt is vaak ...
... de school in in het IHP? Is er (op termijn) nieuwbouw gepland? Wat is eigenlijk de gewenste kwaliteit van de gebouwen, waar streef je naar als bestuur? Hoe gaan we eigenlijk om met ‘duurzaamheid’ ...
Deze basisschool De Rank in Sprang-Capelle is een éénpitter, dat aan 300 leerlingen op christelijke grondslag onderwijs gaf in een gebouw van vóór 1972, dus nog voor ...
... en adviseert scholen op het gebied van gebouwonderhoud. Ook bij nieuwbouw of verbouw adviseert, beheert en controleert Sineth voor schoolbesturen het hele traject. Daarbij voeren ze de gesprekken met de ...
... genoeg voorbeelden van. Een oude school in Zeist, volgens het oude Bouwbesluit gebouwd, kreeg een nieuwe vleugel. De nieuwbouw voldoet aan het Bouwbesluit uit 2012. Toen de verbouwing klaar was, ...
... tot een niveau dat gelijkwaardig is aan nieuwbouw. Waarmee Siebren Baars maar wil aangeven dat in de vastgoedsector een renovatieproject haalbaar wordt geacht als de investeringskosten gelijk of lager ...
... Kindcentra. Omdat nieuwe IKC’s vrijwel altijd te maken hebben met nieuwbouw of renovatie is het denkbaar dat Bouwstenen voor Sociaal vanuit de visie op het gebouw een positieve invloed kan hebben ...
... Tot nu toe is het nog de taak van de gemeente. Hoewel vanaf 1 januari 2015 deze gelden rechtstreeks naar de schoolbesturen gaan, blijven gemeenten nog verantwoordelijk voor volledige nieuwbouw ...
... steeds belangrijker voor scholen. Helaas wordt de lockerruimte hierbij nog wel eens over het hoofd gezien.” Nog te vaak zijn de lockers bij nieuwbouw en grootschalige renovatieprojecten de sluitpost, ...
Pagina 2 van 3

Trefwoorden

Agenda

04 november: Privacy in het onderwijs

Laatste uitgave