nieuwbouw
... ging er nog eens 1,5 miljard naar gemeenten ten behoeve van uitgaven voor nieuwbouw en uitbreiding van scholen in het PO en VO. Duurzaamheid Als het gaat over het beheer en onderhoud van onderwijsgebouwen, ...
... aan te bieden en geld beschikbaar te stellen, met name voor nieuwbouw of vervangende nieuwbouw. Onderwerpen van meer strategische aard, zoals als herschikking van onderwijslocaties, het ontwikkelen ...
... nieuwbouw, met Mireille Uhlenbusch, partner bij HEVO en Michel de Bondt van Bouwstenen op 23 mei, 13 juni nog 2 bijeenkomsten na de zomer, van 9.30 tot 13.00 uur in Eindhoven.   De bedoeling ...
HEVO stelt 2 kostenconfiguratoren beschikbaar; één voor nieuwbouw en één voor renovatie en upgrading van schoolgebouwen. Nieuwbouwkostenconfigurator Met de update ...
... functie te geven. Verder decentraliseren De zorg voor schoolgebouwen is een gedeelde verantwoordelijkheid van gemeenten en schoolbesturen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de nieuwbouw en ...
... Plan (IHP) ontstaan. Daarin is een oplossing geformuleerd voor de krimp van de scholen in oudere wijken en de groei van de laatste nieuwbouwwijk in Zoetermeer. De gemeenteraad heeft toen ook besloten dat ...
... te liggen." Daarnaast was ook pragmatische afstemming met de facilitair manager Anne Snippe, van essentieel belang. "Door de keuzes in nauw overleg te maken is de nieuwbouw in samenhang ...
... was voorstander van de Best Value aanpak, waarbij de voorkeur werd gegeven voor renovatie boven nieuwbouw. Grote uitdaging voor BAM Hiervoor schreef Dick van Gasselt zelf het programma van eisen. ...
... schoolgebouwen in het PO en VO zijn dringend aan nieuwbouw of grootscheepse renovatie toe. Bovendien sluiten de gebouwen niet goed aan bij de huidige visie op het onderwijs dat scholen willen geven, dat ...
... school te bouwen die voldeed aan de er aan te stellen eisen. Om het financiële probleem van deze school op te lossen is er onderzoek gedaan naar doordecentralisatie van de nieuwbouwlocatie ...
... De vloer is speciaal ontwikkeld voor onderwijs gebouwen. Reden voor het Krimpenerwaard College in Krimpen aan den IJssel om voor haar nieuwe gebouw met Bolidt in zee te gaan. De nieuwbouw van ...
... De vloer is speciaal ontwikkeld voor onderwijs gebouwen. Reden voor het Krimpenerwaard College in Krimpen aan den IJssel om voor haar nieuwe gebouw met Bolidt in zee te gaan. De nieuwbouw van ...
... bij vraagstukken rondom renovatie, upgrading en nieuwbouw met minimale exploitatielasten. Voor informatie of deelname aan het Kenniscentrum Stichting OPTI-School kunt u contact opnemen met: Frans ...
... heeft van een leverancier. “Samen met Slim Opgewekt maakten we de afweging welke scholen we als eerste gingen verduurzamen. Daarbij hielden we rekening met variabelen als nieuwbouw, krimp en verplaatsingskosten ...
... met de sociale infrastructuur van de wijken. Voor wat betreft het onderwijs een verantwoordelijkheid die – buiten de fysieke component van nieuwbouw en grootscheepse renovatie - vooral in handen ...
... jaar liggen concrete plannen klaar en kan er weer gebouwd worden. Een dag na de goedkeuring van het huisvestingsplan werd meteen gestart met het eerste nieuwbouwproject. De bouwcontracten werden ...
... geen eigen kennis of capaciteit hebben op het gebied van nieuwbouw. Zij zeggen: wij nemen de spilfunctie op ons tussen school en bouw en ontzorgen jullie volledig. Maar wat er vervolgens gebeurt is vaak ...
... de school in in het IHP? Is er (op termijn) nieuwbouw gepland? Wat is eigenlijk de gewenste kwaliteit van de gebouwen, waar streef je naar als bestuur? Hoe gaan we eigenlijk om met ‘duurzaamheid’ ...
Deze basisschool De Rank in Sprang-Capelle is een éénpitter, dat aan 300 leerlingen op christelijke grondslag onderwijs gaf in een gebouw van vóór 1972, dus nog voor ...
... upgrading en nieuwbouw met minimale exploitatielasten.  ...
Pagina 2 van 3

Trefwoorden

november uitgave

Partners