nieuwbouw
... locaties voldoen niet aan de duurzaamheidseisen van deze tijd. Komende periode vindt er onderzoek plaats hoe dit te verbeteren; via renovatie of nieuwbouw. In beide gevallen geldt dat er een gebouw opgeleverd ...
... samengekomen in het concept IHP waarin ook een prioritering is opgesteld. Linssen: “Zeven scholen komen komende vijf jaar in aanmerking voor nieuwbouw of renovatie. Voor elke school zal gekeken worden ...
... operationaliseren.   Kansen door nieuwbouw Deelnemende scholen verwachten het meest van verduurzaming door nieuwbouw en renovatie en via speciale budgetten. Ze verwachten niet dat de ...
... bij. Dit heeft de raad overtuigd.” Volgens Spee is het project een goede vingeroefening voor het realiseren van een echt duurzame school. “Die ervaring nemen we mee naar andere nieuwbouwprojecten.” ...
... scholen een breed scala aan gebruikers  - zo zijn er alleen al grote leeftijdsverschillen tussen scholieren onderling én tussen docenten.  Of het nu een nieuwbouw- of renovatieproject ...
... onderhoudsprogramma, blijkt uit Bouwstenen-onderzoek.      Hoewel veel scholen hopen op nieuwbouw, verwachten ze dat het grootste deel van hun gebouwen over 10 jaar ook ...
... is grote behoefte aan renovatie of (ver)nieuwbouw; 68% van de 80 schoolgebouwen is ouder dan 40 jaar. Daarom stelde de gemeente samen met alle partijen in het PO en (V)SO een IHP op, met daarin een investeringsplan ...
...  In 2017 ging het schoolbestuur om de tafel zitten met de gemeente. Belangrijkste agendapunt, zoals zo vaak wanneer het om nieuwbouw gaat: de financiën. Want wat doe je bijvoorbeeld wanneer je ...
Nieuwbouw en leerpleinen zijn niet zaligmakend. Dat was één van de conclusies tijdens de eerste tourdag van Gebouwd voor de Toekomst op vrijdag 2 november 2018. Deze tour trekt ...
... ontwikkelen Zo ontwikkelden de deelnemers vorig jaar een afwegingskader renovatie/nieuwbouw en maakten ze een aanzet voor een nieuwe generatie Integrale Huisvestingsplannen; meer vanuit de bedoeling. ...
... tool biedt partijen een afwegingskader om in een vroeg stadium te kiezen voor renovatie of nieuwbouw. De kostenconfigurator kunt u downloaden: https://www.hevo.nl/actueel/kostenconfigurator-speciaal-onderwijs-2018 ...
Voor de nieuwbouw van het Augustinianum te Eindhoven, is als leidraad klasse B genomen uit het standaard programma van eisen Frisse Scholen. Na het vaststellen van het programma van eisen is een ...
... en financieel voorwerk nodig is om de keuze voor doordecentralisatie weloverwogen te kunnen maken. De keuze voor renovatie of nieuwbouw is voor elke school en gemeente anders. Een breed scala aan ...
... ze vrij dit geld te besteden. Voor de nieuwbouw van PO en VO-scholen bestaat een zogeheten VNG-norm. Die is recent opgehoogd, maar niet voldoende om de verduurzamingsopgave mee te financieren. Veel ...
... jaar moet nieuwbouw van het gas af zijn, is het streven van het rijk, provincies en gemeenten. En in 2040 moet ook het bestaande vastgoed energieneutraal zijn. Geen investeringsplannen Maar wie ...
... en er plannen voor nieuwbouw op tafel kwamen, lag één uitgangspunt muurvast: het nieuwe gebouw moest energieneutraal worden. “De zogeheten energieprestatiecoëfficiënt moest ...
Sloop en vervangende nieuwbouw bleek voor het markante Atlas gebouw geen issue. Het meest markante gebouw van de TU/e moest overeind blijven. Maar dat het hoofdgebouw van de Technische Universiteit ...
Voor de nieuwbouw van het Augustinianum te Eindhoven, is als leidraad klasse B genomen uit het standaard programma van eisen Frisse Scholen. Na het vaststellen van het programma van eisen is een ...
Komende jaren valt er een flinke puzzel op te lossen rond onderwijshuisvesting. Veel schoolgebouwen zijn gedateerd en staan op de nominatie vervangen te worden. Of is renovatie een optie? En, ...
Renovatie of vervangende nieuwbouw of misschien wel een combinatie hiervan. Als de houdbaarheidsdatum van een schoolgebouw is verstreken, dient die keuze zich aan. En omdat een simpel rekensommetje ...
Pagina 1 van 3

Trefwoorden

december uitgave

Partners