netwerk
Sinds kort is Schoolfacilities integraal onderdeel van Bouwstenen voor Sociaal, platform voor kennisuitwisseling en -ontwikkeling rond (onderwijs) huisvesting. Binnen Bouwstenen draaien meerdere netwerken ...
Uw netwerk van regel- en gebouwbeheersystemen wordt steeds omvangrijker en kan een ongeorganiseerde structuur krijgen. Hoe houdt u helder overzicht en de individuele beheersystemen up-to-date? Hoe regelt ...
... management, incl. gebruikerservaringen Ontwikkelprogramma In Control Publicatie In Control (2017) Netwerk Informatiemanagement  ...
... netwerk. Dit probleem is op te lossen met Gebouwbeheerssystemen as a Service. Wensen Carmelcollege Om tot een georganiseerde netwerkstructuur te komen, had het Carmelcollege de volgende wensen: ...
... Schoolfacilities meer willen verdiepen in de materie, kunnen zich aansluiten bij één van de onderwijsnetwerken van Bouwstenen. Samen helpen de leden van deze netwerken elkaar vooruit bij ...
Bouwstenen organiseert na de zomer inspirerende netwerken over de leeromgeving van kinderen. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor bestuurders, schoolleiders en professionals in het primair en voortgezet ...
... 26 juni 2018 gaan we in gesprek met Ed Rooijakkers over onderhoudscontracten. Dat doen we met het netwerk vastgoedmanagement (gemeenten en scholen) en het netwerk onderhoud (gemeenten, scholen, corporaties ...
... onderzoeken gedaan naar het informatiemanagement bij gemeenten, scholen en (zorg)corporaties.   Ook meedoen? Gemeenten, scholen en zorgorganisaties kunnen gratis meedoen met het netwerk ...
... ervaring Scholen die ervaring hebben met teamgerichte verbeteringen zoals kennisnetwerken, werkplaatsen, onderzoeksteams en intervisie, zijn hierover positief en hebben meer plezier in hun werk, signaleert ...
... beter van advies dienen. Door gebruik te maken van elkaars netwerk ontstaat er synergie waardoor we partner kunnen worden van overheden en grote maatschappelijke instellingen." Volgens Ronald Kaasenbrood ...
... 2016’ met een vergelijking van informatiesystemen, achtergronden en trends Het Bouwstenen-netwerk en ontwikkelprogramma rond Informatiemanagement  (gratis voor scholen en gemeenten)  ...
... kan daar een steentje aan bijdragen,” aldus Petran van Heel, Sector Banker Bouw van ABN AMRO. Erkenning voor het hele netwerk Ingrid de Moel vult aan: “Deze nominatie is een mooie ...
... informatie Werkboekje ‘Werken aan een Waardevolle School’ (Waardevolle School, 2017) Diverse netwerken binnen Bouwstenen voor Sociaal, gericht op de verduurzaming van (onderwijs)vastgoed. ...
Komende jaren valt er een flinke puzzel op te lossen rond onderwijshuisvesting. Bouwstenen organiseert samen met de PO-Raad 4x4 netwerkbijeenkomsten; 2 voor PO-bestuurders (vooral ter inspiratie) en ...
... name ook in het weekend, te beteugelen. Er werd een Jongeren Signalerings Netwerk (JSN) opgericht, waarin werd samengewerkt met een gebiedsgebonden schoolagent, de politie, het jongerenwerk, het maatschappelijk ...
... verlagen van de telefoonkosten. Doeltreffende communicatie Wilt u een extra nummer toevoegen, een tariefplan wijzigen of uw telefoonnetwerk herzien dankzij een gratis onderzoek? Al deze diensten ...
Bouwstenen stelt de publicatie ‘In Control’ gratis beschikbaar aan schoolbesturen. Ook kunt u gratis meedoen met het landelijk netwerk rond vastgoedinformatie. De publicatie ‘In ...
...  Beveiliging en privacy In deze tijd van steeds verder gaande digitalisering is het belangrijk dat de school beschikt over een goede draadloze netwerk verbinding (WiFi), die beschikbaar is in ...
... van zaken de netwerken en ontwikkelgroepen vooruit helpt door het verzamelen, beoordelen en duiden van relevante informatie. Specifiek voor de activiteiten rond onderwijshuisvesting en multifunctionele ...
... in netwerkverband diverse tools ontwikkeld, zoals Spelregels voor maatschappelijk vastgoedmanagement.   Ook meedoen? Scholen die met hun huisvesting aan de slag willen ...
Pagina 1 van 3

Trefwoorden

Advertentie

December uitgave

Partners