motiveren
... motiveren en ondersteunen om die professionalisering ook ter hand te nemen. Dat is hard nodig: “Besturen zijn wettelijk verplicht om inkoopbeleid te formuleren en aanbestedingen zichtbaar te maken, ...
... echt voor veel leerlingen niet veel functioneler, motiverender en uitdagender? Van visie op leren naar visie op onderwijsvastgoed Natuurlijk vraagt dit in de eerste ...
... slagen ze er niet altijd in om de docenten te motiveren om die nieuwe middelen echt te gaan gebruiken in de les.” Ten onrechte gaan de beleidsmakers er soms van uit dat hun eigen enthousiasme over ...
...  In de WIRA is bepaald dat aanbestedende diensten hun gunningvoornemen helder moeten motiveren. In de uitnodiging tot inschrijving dient de wijze toegelicht te worden waarop uitsluitinggronden en selectie- ...
Indirect oefenen nieuwe technologische ontwikkelingen een grote invloed uit op ons onderwijs. Leren en studeren lijken bijna niet meer mogelijk zonder gebruik te maken van allerlei ict-hulpmiddelen. ...
... zijn met vernieuwing. “U denkt misschien 'wat moet ik met dat pedagogische verhaal?'. Maar ik doe een beroep op uw creativiteit. U kunt die onderwijsbestuurders inspireren en motiveren. U ...
... meerwaarde te ontdekken. Met name voor de schoolleiding lijkt hier een taak te liggen. Zij kunnen docenten immers inspireren en motiveren door leiderschap te tonen, visie uit te dragen en enthousiasme ...
... aan banden gelegd, maar ook het gebruik van (buitensporige) omzeteisen wordt tegengegaan. Voorop staat dat aanbestedende diensten nu moeten motiveren waarom een omzeteis wordt geëist en deze eis dient ...
... ze hun afval zomaar weggooien zijn we op zoek naar de beste manier om leerlingen te motiveren om hun afval in de automaat te gooien.” Zodra scholieren een blikje, flesje of kartonnen limonadeverpakking ...
... door de rechter. Voor de aanbestedende dienst geldt de verplichting om haar beslissing voldoende te motiveren. Een teleurgestelde inschrijver die constateert dat de regels van het Europese aanbestedingsrecht ...
... verkocht. Dat willen we bereiken door samen met de school te kijken hoe we de leerling gedurende hun schooltijd kunnen motiveren om gezonde producten te kopen.” Smaaklessen Om de kennis ...
... dienst de inschrijver in de gelegenheid te stellen de abnormaal lage prijs nader te motiveren. Het enkele feit dat onder de kostprijs wordt geoffreerd is onvoldoende reden om tot uitsluiting over te kunnen ...
... vindt Martin van den Berg op een school ook niet handig. “Dat is iets voor het bedrijfsleven, om werknemers te motiveren met de fiets te komen. Maar leerlingen komen toch wel met de fiets. Als je ...
... cijfers en feiten omtrent het afvalbeheer en dat werkt zeer motiverend,’ besluit van Dijk.  ...
... die er vandaag de dag al zijn.” Henk Voermans van IT-Workz onderstreept de gedachte om docenten en leerlingen te motiveren om digitale informatie goed te benutten in het onderwijsleerproces. Hij ...
... Daarnaast vertalen we deze stand van zaken naar speerpunten waar de organisatie volgens ons aan zou moeten werken. Bij elk speerpunt motiveren we waarom ons dat van belang lijkt en wat ervan verwacht kan ...
... ondernemer bepalen of hij bezwaar wil maken tegen de gunningsbeslissing bij de rechter. Voor veel aanbestedende diensten is het voldoende motiveren van de gunningsbeslissing op dit moment al staande praktijk. ...
... dat een van de doelstellingen, namelijk het reguleren van leerlingenstromen, geslaagd is. Onderwijsprofiel Een herschikking van scholen alleen is niet voldoende. Om leerlingen te motiveren naar ...
... goed georganiseerd. Iedereen kent zijn verantwoordelijkheden én wordt daar op aangesproken. Op deze scholen is een hoog motiverend en energiegevend klimaat gerealiseerd. Excellente ...

Trefwoorden

Agenda

04 november: Privacy in het onderwijs

Laatste uitgave