luchtkwaliteit
Luchtkwaliteit en COVID-19, veel huisvestingsmedewerkers zitten met de handen in het haar. Ventileren met open ramen werkt goed zolang het warm is, maar met de winterse vrieskou is een andere aanpak ...
... installaties geeft je op elk moment van de dag inzicht in de luchtkwaliteit in het gebouw. Indien nodig kun je de klimaatinstallatie inzetten om de luchtkwaliteit aan te passen. Dat laatste heeft een gunstig ...
... draagt bij tot een gezond binnenmilieu, een hoger comfort en continuïteit. Dankzij beheer heeft men altijd inzicht in de luchtkwaliteit en kan de klimaatinstallatie ingezet worden wanneer nodig, hetgeen ...
... luchtkwaliteit, temperatuurproblemen, leegstand en hoge exploitatiekosten. En soms jaagt een starre houding van instanties schoolbesturen op kosten. Een van de deelnemers vertelt dat de gebruiksvergunning ...
... of negen deskundigen in de markt werkzaam bent. Dat merken we nu al aan de reacties." Luchtkwaliteit Op de vraag naar een actueel probleem, dat om aandacht vraagt, wordt unaniem de kwaliteit ...
... EBA-methodiek zijn een 25 keer zo hoge CO2-besparing (5 ton CO2-reductie), 50% betere binnenmilieuprestaties èn garanties voor een goede luchtkwaliteit gerealiseerd. Daarnaast zijn de exploitatielasten ...
De keerzijde van de extra aandacht voor energiebesparing in schoolgebouwen is zo te isoleren, dat er praktisch geen verse lucht binnenkomt. Daardoor wordt de luchtkwaliteit binnen wel tien keer ...
... juist dankzij het feit dat niemand overtuigd hoeft te worden van het nut van een goede luchtkwaliteit in onze scholen. Zowel de gezondheid van onze kinderen en leerkrachten als de leerprestaties zijn in ...
... luchtkwaliteit en thermisch comfort. De inhoud en werkwijze zijn mede gebaseerd op ervaringen van gemeenten en schoolbesturen die deelnamen aan de  pilot rond verduurzamen van schoolgebouwen die RVO.nl ...
... en luchtkwaliteit.” Analyse Mensen ervaren een temperatuur van ongeveer 19 graden, een relatieve vochtigheid van 50% of hoger en een luchtverontreiniging met vluchtige stoffen lager dan ...
... in scholen. “Het CO2-niveau is wel bruikbaar om ventilatiesystemen aan te sturen. Maar als parameter voor de binnenluchtkwaliteit is CO2 niet toereikend. Er is aanvullende aandacht nodig voor emissies ...
... Hoe kom je erachter of de luchtkwaliteit in orde is en blijft? Waarom zijn de ramen van binnen nat? Hoe voorkom ik dat het raam 's winters open moet, terwijl de kachel gloeiend heet is? Met behulp ...
... geleverd kan worden. Er zijn diverse elementen in de werkomgeving die de prestaties kunnen beïnvloeden, te denken valt hierbij onder andere aan de luchtkwaliteit. Ook op andere punten heeft de huisvesting ...
... wijze het binnenklimaat aan de hand van natuurkundige principes. Hoe kom je erachter of de luchtkwaliteit in orde is en blijft? Waarom zijn de ramen van binnen nat? Hoe voorkom ik dat het raam 's winters ...
Het CDA in de Tweede Kamer wil van het kabinet weten hoe het kan dat de luchtkwaliteit op veel scholen, ondanks de ruim 250 miljoen euro aan investeringen van het Ministerie van Onderwijs, niet in orde ...
... realiseren, willen we meer kwaliteit bieden in bijvoorbeeld akoestiek, geluidsisolatie, luchtkwaliteit en flexibele binnenwanden. Het is in deze tijd namelijk heel belangrijk om flexibele gebouwen neer ...
... Alles was beschreven: zichtlijnen, luchtkwaliteit, zelfs het aantal stopcontacten per ruimte. "We waren beducht om zaken te vergeten", blikt Seffinga terug. "Maar achteraf gezien had het ...
... dat de luchtkwaliteit in de hele ruimte gelijk wordt (homogeen), zonder dat er een luchtbeweging of tocht voelbaar is. “Er is maar een paar Pascal drukverschil nodig om deze situatie te creëren. ...
‘In 80 procent van de klaslokalen is het CO2-gehalte veel te hoog. Een duidelijke indicatie voor een slechte luchtkwaliteit en dito ventilatie. Daarnaast kampen veel scholen met een hoge energierekening, ...
... zelf, maar de manier waarop het wordt aangelegd de oorzaak is van de meeste problemen met slechte luchtkwaliteit en te hoge temperaturen in de klas. De oplossingen die hij aandraagt zijn vaak heel simpel, ...
Pagina 1 van 3

Trefwoorden

december uitgave

Partners