lesmateriaal
... Overijssel (NMO) heeft een goed overzicht van het aanbod van educatieve projecten en ondersteunt vanuit ons project scholen bij het maken van de keuze voor het lesmateriaal dat het beste bij de school ...
... in de regio leiden tot nieuwe afspraken, groepsomvangen variëren. Dat alles stelt dus de nodige eisen aan het lesmateriaal, maar ook aan de flexibiliteit van de leeromgeving en aan de zichtbaarheid ...
... de inspirerende toepassing van ICT in hun lessen. Zo maken Ingrid Hokojoku en Elbrich van der Bij samen met hun leerlingen op originele wijze digitale boeken en ander digitaal lesmateriaal met betrekking ...
... is onze ambitie? In 2017 zijn scholen in primair en voortgezet onderwijs beter in staat met ict en digitaal lesmateriaal een leerling maximaal zijn of haar talenten te laten ontplooien. Leraren ...
... hebben zij de eisen en wensen van het scholenveld geformuleerd als het gaat om modern en flexibel inzetbaar lesmateriaal dat helpt leerlingen meer op maat te bedienen. Educatieve uitgevers, aan wie het ...
... interactief lesmateriaal. Ik vond het namelijk belangrijk dat ik me, tijdens het lesgeven, kon focussen op de interactie van beide groepen leerlingen. Als je zelf te veel op het digibord bezig bent met ...
... platform bestaat uit drie hoofdactiviteiten: lesmateriaal zoeken, methodes zoeken en leraren kunnen ook zelf lesmateriaal maken en bestaand lesmateriaal bewerken en het materiaal delen met collega’s. ...
... lesmateriaal werken. “We willen de leerlingen goed voorbereiden op de maatschappij en de voortschrijdende digitalisering”, is de achterliggende gedachte.    ...
... dat wat het lesmateriaal betreft drastisch gaan veranderen. BYOD heeft natuurlijk ook veel keerzijden, die weten conservatieve docenten dan ook goed en vaak te benoemen, want de meesten zijn bang ...
... voor leermiddelen. De huidige opzet biedt weinig vrijheid om het lesmateriaal aan te passen aan veranderende vakinhoudelijke of onderwijskundige inzichten. De contracten zijn immers afgestemd op de levering ...
Met de innovatieve aanbesteding van leermiddelen heeft Landstede VO eerder dit jaar aangetoond dat er wel degelijk inhoudelijk kwalitatieve eisen aan lesmateriaal kunnen worden gesteld. Interactief ...
Landstede en IXion Advies hebben een nieuw model ontwikkeld voor het aanbesteden van leermiddelen. Om meer invloed te krijgen op de kwaliteit van het lesmateriaal zijn behalve de distributeurs ook de ...
... Book2Fit, een initiatief van Ricoh Nederland, Daidalos en IT-Workz, heeft als doel om samen met het onderwijs en met uitgevers van schoolboeken een methode te ontwikkelen waarmee scholen het lesmateriaal ...
... zodat er meteen mee gewerkt kan worden. We hebben daarnaast de grootste portal te wereld met lesmateriaal over alle mogelijke onderwerpen.” Om het schoolbord ...
... een organisatie plaatsvinden, is bekend waarom het noodzakelijk is. Voor het onderwijs is duidelijk dat er les wordt gegeven, omdat kennis moet worden overgedragen. Er is vervolgens lesmateriaal nodig ...
... Momenteel wordt door vijf secties getest met welke voorzieningen het lesmateriaal het beste gestructureerd kan worden. Door het voorbereidingstraject met de docenten waren er bij de ...
De trend dat steeds meer educatief lesmateriaal digitaal wordt aangeboden zet door, toch neemt het aantal schoolboeken dat een leerling moet aanschaffen nog niet af. Ondanks de hoge prijzen van schoolboeken ...
... zelf beslissen waar ze het geld aan uitgegeven, bijvoorbeeld lesmateriaal of schoonmaak, is mijn conclusie snel getrokken. Wij kunnen het met z'n allen belangrijk vinden dat de schoonmaak op de basisscholen ...

Trefwoorden

november uitgave

Partners