legionella
... het gebied van de meet- en regeltechniek is de uitgebreide energieregistratie van alle relevante componenten, de modbus-koppeling van de douchesystemen voor de thermische spoeling t.b.v. legionella preventie. ...
... over fysieke maatregelen, zoals gebruiksvergunningen, ontruimingsplannen, veiligheidskeuringen voor installaties en speeltoestellen, legionella plannen en bhv-trainingen, maar ook over schoolveiligheidsplannen, ...
... diverse disciplines als Arbo, Asbest, Brandveiligheid, Legionella, Lift- en stookinstallaties, Luchtbehandeling, Milieu en NEN3140/1010. Per locatie wordt bepaald wat relevant is en welke wetten en regels ...
... disciplines de status van de uit te voeren beheerstaken overzien.” De volgende stap Hierbij gaat het om zeer diverse disciplines als arbo, asbest, brandveiligheid, legionella, lift- en stookinstallaties, ...
... nieuwe schoolgebouw in werking. De door drie octrooien beschermde vinding van Hans Korstanje houdt de levensgevaarlijke legionellabacterie op afstand. De 34 douches in deze school zijn de komende tientallen ...
Ondanks de ruime aandacht voor legionellabestrijding en de door VROM voorgeschreven richtlijnen is het aantal legionellapatiënten gestegen van 172 naar 280 per jaar. Ook het aantal besmettingen ...

Trefwoorden

laatste uitgave