leermiddelen
Het Leermiddelenplein van SLO en het Wikiwijs-platform van Kennisnet en de Open Universiteit hebben de krachten gebundeld. Vanaf heden gaan beide websites samen verder onder de naam Wikiwijsleermiddelenplein. ...
...  Leermiddelen in relatie tot kabinetsplannen Uitgangspunt van de huidige coalitie was dat de leermiddelen voor de leerlingen vanaf 2015 door de ouders betaald moest worden, tot een maximum van ...
... euro gemoeid. Recent hebben wij in samenwerking met Pro Mereor twee Europese aanbestedingen afgerond, op het gebied van schoonmaakdienstverlening en leermiddelen. Ons doel daarbij was het realiseren van ...
... meer toepassingen ontstaan die in een cloudomgeving worden geplaatst. “Goede voorbeelden zijn de leerlingvolgsystemen en interactieve leermiddelen. Soms gaat het dan om SaaS-oplossingen die aan een ...
... Er wordt een keuze gemaakt welke leermiddelen worden gebruikt en op welke manier zij het onderwijs wil organiseren. De schoolleiding spreekt ook een voorkeur uit voor een locatie voor een schoolgebouw. ...
...  Het onderzoek naar het gebruik van digitale leermiddelen, gebaseerd op het model IMPB leidt tot twee aanbevelingen bij de formulering van stimuleringsmaatregelen. Ten eerste zou er door leidinggevenden ...
... leiderschap en de communicatie in de eigen organisatie lijken beter te kunnen. Hoeveel moeite hebben veel leidinggevenden niet om draagvlak te krijgen voor de invoering van digitale leermiddelen. De Wit ...
De meeste schoolleiders hebben wel een visie als het gaat over vernieuwing van het onderwijs. Ondermeer door de inzet van eigentijdse leermiddelen denken ze beter aan te kunnen sluiten bij de leefwereld ...
... in dit artikel dan ook niet over hebben. Naast deze directe kosten hebben onderwijsinstellingen te maken met veel indirecte kosten, bijvoorbeeld voor energie, schoonmaak, kopiëren en leermiddelen. ...
... voor leermiddelen. De huidige opzet biedt weinig vrijheid om het lesmateriaal aan te passen aan veranderende vakinhoudelijke of onderwijskundige inzichten. De contracten zijn immers afgestemd op de levering ...
Het geven van goed onderwijs, dat is waar scholen zich op willen richten. Onderwijs dat wordt ondersteund met de best passende leermiddelen en dat tegen aanvaardbare kosten. Met de huidige ontwikkelingen ...
Met de innovatieve aanbesteding van leermiddelen heeft Landstede VO eerder dit jaar aangetoond dat er wel degelijk inhoudelijk kwalitatieve eisen aan lesmateriaal kunnen worden gesteld. Interactief ...
... een 65” LCD touch monitor (165 cm). Dit LCD scherm is dé innovatie op het gebied van interactieve leermiddelen en combineert snelheid, nauwkeurigheid en topkwaliteit. Vier van de LCD touch ...
Landstede en IXion Advies hebben een nieuw model ontwikkeld voor het aanbesteden van leermiddelen. Om meer invloed te krijgen op de kwaliteit van het lesmateriaal zijn behalve de distributeurs ook de ...
... ziet vooral kansen voor de scholen in het beschikbaar komen van lesmateriaal als pdf. “Scholen zijn op zoek naar alternatieven voor leermiddelen. Er verschijnen allerlei apparaten, zoals de iPad. ...
... gaan zij enthousiast verder. Marleen De Smet, directeur van het Atheneum Aarschot, reageert trots: ‘Wij leggen doelbewust onze prioriteit bij digitale leermiddelen. Jongeren groeien ...
... gebeurt met de boekenkeuze en de wijze waarop leermiddelen worden samengesteld. Een laatste belangrijke ontwikkeling die ik verwacht is de positie van gaming. Rob van den Nouweland verwacht een grote toekomst ...
Pagina 2 van 2

Trefwoorden

Advertentie

Agenda

Geen evenementen

maart uitgave

Partners