kwaliteit
... op basis van prestatie-eisen uit te dagen een gegarandeerd kwaliteitsniveau te halen is een optimale set van maatregelen gerealiseerd. Cruciaal voor de business cases was dat energieprestatie en binnenmilieumaatregelen ...
... in aanbestedingen meer ruimte te geven aan kwaliteit en gebruik te maken van de kennis en kunde van marktpartijen in het selectie- en gunningproces, kunnen opdrachtgevers vrijwel altijd een betere ‘deal’ ...
... voorkomen en zorg je ervoor dat de vraagspecificatie veertig jaar lang de toetssteen voor de kwaliteit van het gebouw blijft.” Uiteindelijk is het de vraag of het project voor Lithos winstgevend ...
... lijn van het voorschoolse naar het vroegschoolse programma. Het team van medewerkers van Ester Gelsing van AllesKIDS voldoet aan de pedagogische kwaliteitseisen van de GGD die in 2016 voor alle kinder- ...
De keerzijde van de extra aandacht voor energiebesparing in schoolgebouwen is zo te isoleren, dat er praktisch geen verse lucht binnenkomt. Daardoor wordt de luchtkwaliteit binnen wel tien keer ...
... dat de e-bike van goede kwaliteit moet zijn, maar ook dat bij calamiteiten direct hulp aanwezig is. Hiervoor zijn bijvoorbeeld afspraken gemaakt een plaatselijke fietsenmaker. Het gaat hem niet in de eerste ...
...  Allereerst hebben we als collega bestuurders gekeken naar onze gezamenlijke doelstellingen. En ons afgevraagd welke kwaliteiten je moet hebben om überhaupt IKC doelstellingen te bereiken. Visie, ...
... juist dankzij het feit dat niemand overtuigd hoeft te worden van het nut van een goede luchtkwaliteit in onze scholen. Zowel de gezondheid van onze kinderen en leerkrachten als de leerprestaties zijn in ...
... Een uniform meetprotocol en borgingssysteem voor de kwaliteit van het binnenmilieu zijn hiervoor de basis. OPTI-School werkt intensief samen met kennis- en onderzoeksinstellingen, in het bijzonder met ...
... van de demografische gegevens, kenmerken van de specifieke samenleving, betrokken partijen in de directe omgeving van het toekomstig IKC en locatiegegevens (veiligheid, bereikbaarheid, omvang en kwaliteit ...
... kwaliteit van de leraar. Onderwijs is mensen werk en investerenin de mensen die het werk doen loont. ...
... de onderwijskwaliteit belangrijke investering is die in bevoegde leraren. De wet is duidelijk: scholen hebben bekwame leraren aan te stellen, en het bewijs van bekwaamheid is een lesbevoegdheid. Dat er ...
... specifieke kwaliteitsniveaus. ...
Als je streeft naar een gezond binnenklimaat gaat het in eerste instantie om bewust te worden van de luchtkwaliteit gedurende de dag. In klaslokalen waar meerdere mensen verblijven is de CO2 concentratie ...
Goed met dit artikel weer opnieuw aandacht voor de kwaliteiten van binnengroen te vragen. Eerder onderzoek uit 2011 wees al op dit belang. Zie ook https://www.linkedin.com/pulse/actueel-planten-en-eff ...
Pagina 3 van 3

Trefwoorden

laatste uitgave