kwaliteit
... waardoor de onderwijskwaliteit in het gedrang komt. Iedere school lost het lerarentekort op zijn eigen wijze op. De overheid wil hiervoor strakkere kaders formuleren.  Onvoldoende geletterd Uit ...
... de gemeente Enschede, werkte aan dit IHP samen met een flink aantal schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs. Het resultaat is een breed gedragen IHP waarin strategische kwaliteit voor kwantiteit ...
... en looproutes en aparte verzamelplekken. Andere scholen worstelen nog met hoe op aangepaste wijze toch onderwijs te kunnen geven. Wellicht geeft de Kwaliteitskaart Heropening School hierbij enige houvast. ...
... namelijk altijd uit van de kwaliteiten van het kind. “Uiteraard moet de basis goed zijn”, stelt Eijgenstein. “We leren de kinderen dan ook lezen, schrijven en rekenen zoals elke andere ...
... en de catering of conciërge voor het eventueel klaar zetten van koffie en AV-middelen. Verhoging kwaliteitsbeleving Communicatie is een belangrijke factor in de kwaliteitsbeleving. Met behulp ...
... om de gebouwen de komende 30 jaar te vernieuwen. Samen formuleerden alle betrokken partijen belangrijke uitgangspunten op het gebied van prioritering, gewenst kwaliteitsniveau in functionaliteit, duurzaamheid ...
... zal hoe dan ook wat veranderen. Investeren in de toekomst Kernvraag is hoe kwaliteit en keuzevrijheid bij krimpende budgetten goed kunnen worden gewaarborgd en ondanks de krimp ook in de toekomst ...
... in het gebouw, zoals de aula, de gymzaal, lokalen en toiletgroepen. Deze plekken worden intensiever gebruikt als ze een aangename verblijfskwaliteit bezitten. Variatie in kleur, materiaal, daglicht, meubilair, ...
... voor de nieuwe school is door marktonderzoek of ouderverklaringen. Als de Inspectie van het Onderwijs oordeelt dat de te verwachten kwaliteit in orde is, mag de school beginnen. Doet de school het slechter ...
... door. Daar hebben we van geleerd. Vanaf dat moment zijn objectleider Abdel Boukhiar en ik in gesprek gegaan met de schoonmakers.”   De kwaliteit was niet op orde toen Hago begon en ...
... van andere scholen in het voortgezet onderwijs. Inhoud vragenlijst De vragen gaan over de kwaliteit van de gebouwen, de getroffen duurzaamheidsmaatregelen, de financiering daarvan, personeel ...
... installaties geeft je op elk moment van de dag inzicht in de luchtkwaliteit in het gebouw. Indien nodig kun je de klimaatinstallatie inzetten om de luchtkwaliteit aan te passen. Dat laatste heeft een gunstig ...
... logisch. Steeds meer onderzoekers vinden bewijs voor de relatie tussen de kwaliteit van de onderwijsvoorzieningen en de leerprestaties van leerlingen. Recent onderzoek van onder meer Sander Dekker laat ...
... draagt bij tot een gezond binnenmilieu, een hoger comfort en continuïteit. Dankzij beheer heeft men altijd inzicht in de luchtkwaliteit en kan de klimaatinstallatie ingezet worden wanneer nodig, hetgeen ...
... uitgebracht. Het grootste deel van het rapport over “De Staat van het Onderwijs”, gaat over de onderwijskwaliteit. Die is in Nederland goed, maar de afgelopen jaren wel achteruit gegaan. ...
... gebouwd op basis van een inmiddels achterhaalde visie op onderwijs. In de loop der jaren zijn ze verbouwd en misschien is er wat achterstallig onderhoud. Maar dat zegt niets over de kwaliteit van het gebouw ...
... onderwijs. Vincent Bouwers, hoofd beleid en kwaliteitszorg: “Toen we twee jaar geleden hoorden dat het er aan zat te komen, zijn we er gelijk maar mee aan de slag gegaan. We hebben de privacyreglementen ...
... die scherper letten op de prijs/kwaliteitverhouding. Kortom: Na jaren waarin gebruikers door beperkte financiële middelen gedwongen werden met het bestaande systeem verder te werken, lijkt ...
... eigen facilitair bedrijf op te richten voor het schoonmaken van de 18 basisscholen in Nieuwegein, IJsselstein, Vianen, Houten en Leersum. Continue kwaliteit Beleidsmedewerker Huisvesting Jan ...
... en kwaliteit van de huisvesting met die van collega-scholen. Zo krijgt u helder in beeld waar u al goed presteert en op welke terreinen verbeteringen mogelijk zijn. Direct na het invullen van het onderzoek, ...
Pagina 1 van 3

Trefwoorden

september uitgave

Partners