kvlo
... bij. Je ziet het plezier bij de medewerkers op de werkvloer terug in de kwaliteit. Goede interne controle en aansturing maken het mogelijk dat dit resultaat kan worden behaald. Hiervoor onze complimenten.” ...
... werken. Niet alleen bij het vaststellen van het onderwijsprogramma, maar ook door studenten dagelijks kennis te laten maken met wat er op de werkvloer speelt. Wij noemen dat lerend werken en werkend leren.” ...
... als het om schoolveiligheid gaat. “Er moet meer aandacht komen voor schoolveiligheid, zowel op de werkvloer als bij het bestuur”, stelt Mooring. “Het is daarbij echt een samenspel tussen ...
...  Afvalvrije vloer Hoofdconciërge Eric van Solingen is verantwoordelijk voor het beleid op de werkvloer. Afval op de vloer is voor hem geen optie. “Ruim je eigen afval op, is ons ...
... professionals van alle disciplines aan bod komen. Hij liet er geen twijfel over bestaan dat goed bestuur mensenwerk blijft, dat bottum-up tot stand moet komen. Door vanaf de werkvloer de professionals ...
... te laten functioneren. Modules die tijden het maatwerkprogramma in Zeeland aan bod komen zijn onder meer: succesvol communiceren op de werkvloer; omgaan ...
... na de vervolgopleiding volgt een locker bij de werkgever, want door Het Nieuwe Werken zijn lockers op de werkvloer gemeengoed geworden. Lockers zijn simpelweg niet meer weg te denken uit ons leven.” ...
... van de studenten op de werkvloer, dan het sturen op rendementen, excelsheets en vooraf vastgestelde kpi's. Frank Metzelaar, ‘lid directie put uit zijn dertigjarige ervaring met het onderwijs ...
... cursus kan daarbij helpen. Het geeft medewerkers inzicht in hun eigen handelen en handvatten voor praktische veranderingen. Het effect van een cursus zal veel groter zijn als, eenmaal terug op de werkvloer, ...
... dat derden (docenten) deze afspraken doorkruizen. Maak duidelijk dat niemand op de werkvloer discussie aangaat met conciërges. Die discussies kunnen later binnenskamers worden gevoerd.’  ...
... ook vanuit het onderwijs, de werkvloer, informatie te krijgen. Dan mag men meepraten en krijg je het beste naar boven." Consistentie De prestatieinkoop methode laat de leveranciers vrij ...
... het CvB. Immers, kennis van wat op de werkvloer gebeurd is onontbeerlijk voor het nemen van de juiste beslissingen." Herman Kok steunde dan ook de visie van Henk Leever dat de facilitair manager een ...
... Jan van Schilt, voorzitter van de centrale directie van het Bonhoeffer College. Ruimte voor initiatieven vanaf de werkvloer Het Bonhoeffer College Enschede heeft al vele jaren een goede naam ...
... kan voor het groeiend bewustzijn zorgen dat de (onderwijs)innovatie onlosmakelijk verbonden is aan moderne technologie. Maar ook initiatieven vanaf de werkvloer kunnen tot mooie resultaten leiden. “Het ...
... en die van leerlingen kan worden vergroot en welke maatregelen zinvol kunnen zijn. Binnen veel scholen zijn zij de ogen en de oren op de werkvloer en zien welke maatregelen wel en welke niet werken. Ook ...
In 1862 is de Koninklijke Vakvereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding (KVLO) opgericht. Volgend jaar   wordt het 150-jarig jubileum gevierd. Na al die tijd heeft de vereniging nog steeds ...
... te maken, valt het best in goede banen te leiden. Goed overleg en het nakomen van afspraken, daar draait het om. Goede communicatie bepaalt zodoende het succes op de werkvloer.” Duurzame inkoop ...
... de systemen bijeen als managementinformatie. De Management Cockpit wordt gebruikt door zowel de directie als mensen van de werkvloer. Zij hebben elk hun eigen informatiebehoefte, dus de Cockpit kent een ...
... worden behandeld, sportaccommodaties kunnen efficiënter worden gebruikt, zeker als scholen verbindingen zoeken met sportverenigingen. Dat vindt Jan Rijpstra, sinds mei voorzitter van de KVLO, de vakvereniging ...
... Gemeenten ligt in samenwerking met de KVLO, NISB, NOC*NSF, PO-raad, VO-raad, MBO Raad. Structureel Veel regionale en lokale projecten, initiatieven en activiteiten resulteren nog te weinig in ...
Pagina 1 van 2

Trefwoorden

maart uitgave