keurmerk
... met name over de invoering van passend onderwijs, over de gevolgen van de Wet werk en zekerheid voor het onderwijs, over de Rekentoets (voor het VO) en (in mindere mate) over de invoering van het keurmerk ...
... een kop thee voor een waardevoller moment. Pickwick introduceert voor deze momenten het Fairtrade assortiment: zes populaire varianten die het internationale Fairtrade keurmerk van Max Havelaar voeren. ...
... te geven is gekozen om gebruik te maken van BREEAM.nl, hét keurmerk om de duurzaamheidsprestaties van gebouwen te bepalen. In Drachten besloten ze nog een stap verder te gaan en het hele gebied ...
... en keurmerken voor: gezonde en duurzame producten, mensenrechten, uitbuiting, discriminatie en de voorwaarden voor eerlijke handel. 5.  Gezonde Voeding Cormet promoot op een ongewongen wijze ...
... van een vernieuwende wereld, voorzien van eisen en keurmerken voor: gezonde en duurzame producten, mensenrechten, uitbuiting, discriminatie en de voorwaarden voor eerlijke handel.  ...
... het Passief Bouwen Keurmerk. De lage energievraag is onder meer gerealiseerd door het aanbrengen van een zeer goede thermische schil en gebalanceerde ventilatie met hoogrendement warmteterugwinning. Door ...
Alle dertien vmbo-scholen van ROC West-Brabant hebben in augustus 2012 het Keurmerk Veilige School gekregen. Dat betekent dat de veiligheid in de gebouwen is gewaarborgd. Bij ROC West-Brabant voldoen ...
Alle 23 basisscholen in de gemeente Hof van Twente zijn sinds 2011 in bezit van het Keurmerk Veilige School. De scholen zijn onder begeleiding van Public Facilities voorzien van technische installaties ...
... dakbaan al meermaals bekroond met nationale en internationale awards en keurmerken. “Het innovatieve product Derbipure brengt een grote milieuverbetering met zich mee en kan breed in Nederland worden ...
... als tactisch niveau. Het Bao biedt expliciet de mogelijkheid om milieukenmerken, zoals deze voorkomen in milieukeurmerken, in de vorm van prestatie- of functionele eisen voor te schrijven. Het desbetreffende ...
De Pontes Pieter Zeeman in Zierikzee is sinds dit voorjaar in het bezit van het Keurmerk Veilige School. Dit Keurmerk houdt in dat het gebouw is voorzien van alle maatregelen die nodig zijn om in geval ...
... invulling te geven aan haar maatschappelijk rol, is het verlangen van keurmerken4). Het opnemen van keurmerken in gunningscriteria (of als minimumeis) is Europees gezien echter niet altijd toegestaan, ...
... door Vandenberg-ID op de chip gezet. Recent heeft Vandenberg-ID hiervoor het keurmerk Nationale bibliotheekkaartaanbieder ontvangen. Op basis van het Bibliotheekcatalogus-nummer (Bicat) is de leerling ...
... meer ruiten kapot zijn, kan het zo gevaarlijk zijn op het schoolterrein dat er geen les meer gegeven mag worden en de school gesloten moet worden. Dit komt in de praktijk regelmatig voor. Keurmerk ...
... ervaring tot stand is gekomen. Je moet uit die nieuwe ontwikkelingen de goede elementen zien te vinden en kijken of het wat voor onze mensen is. En dat moet je ook faciliteren.” Keurmerk voor ...

Trefwoorden

december uitgave

Partners